หมายเลขบทความ (Article ID): 176497 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

ชื่อเรื่องของหน้าต่าง Internet Explorer ประกอบด้วยชื่อเรื่องเพจ และ ชื่อเรื่องหน้าต่าง Internet Explorer บทความนี้อธิบายถึงวิธีการเพิ่ม หรือ เอาชื่อเรื่องหน้าต่างของ Internet Explorer เอง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อเรื่องของเพจที่ระบุไว้โดย Hypertext Markup Language (HTML)<title>การติดแท็กในหน้าปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณดูเว็บเพจที่ มีการต่อไปนี้<title>แท็ก "ยินดีต้อนรับสู่โฮมเพจของ Microsoft" จะแสดงอยู่ในแถบชื่อเรื่องของหน้าต่าง Internet Explorer:</title></title>
<title>ต้อนรับสู่ Microsoft ของโฮมเพจ</title>
ชื่อเรื่องหน้าต่าง Internet Explorer เริ่มต้นคือ อินเทอร์เน็ตของ Microsoft" Explorer อย่างไรก็ตาม ชื่อเรื่องของหน้าต่างสามารถถูกกำหนดเอง ด้วยอินเทอร์เน็ตเนื้อหาผู้ให้บริการ (ICPs), ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (Isp), หรือผู้ดูแลระบบขององค์กร โดยใช้ Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK) ได้ คุณสามารถกำหนดชื่อเรื่องของหน้าต่างด้วยตนเอง โดยการแก้ไขรีจิสทรี

การกำหนดชื่อเรื่องของหน้าต่าง Internet Explorer เพิ่ม "โดย <your custom="" title="">" ชื่อเรื่องหน้าต่าง Internet Explorer เริ่มต้นเป็นดังนี้: </your>
ชื่อเรื่องของเพจ-Microsoft Internet Explorer ที่ให้มาชื่อเรื่องแบบกำหนดเอง

การเพิ่มหรือการเอาชื่อเรื่องของหน้าต่างแบบกำหนดเองด้วยตนเอง

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณแก้ไข แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูล และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756วิธีการสำรองข้อมูล และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

ส่วนนี้อธิบายวิธีการเพิ่ม หรือการเอาออกของ Internet Explorer เองชื่อเรื่องของหน้าต่าง โดยการแก้ไขรีจิสทรีด้วยตนเอง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ใช้วิธีการที่เหมาะสม

เมื่อต้องการเพิ่มชื่อเรื่องหน้าต่าง Internet Explorer เอง

โดยใช้ตัวแก้ไขรีจิสตรี เพิ่มค่าสายอักขระที่มีชื่อชื่อเรื่องของหน้าต่างเพื่อคีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main
ค่าข้อมูลเป็นชื่อเรื่องที่คุณต้องการให้ปรากฏใน Internet Explorer หน้าต่าง

หมายเหตุ: ใน Windows NT ค่าควรเป็นชนิด REG_SZ แทนของสายอักขระ

เมื่อต้องการเอาชื่อเรื่องหน้าต่าง Internet Explorer เอง

การใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี ลบค่าในรีจิสทรีต่อไปนี้:
ชื่อเรื่อง Explorer\Main\Window HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet
เมื่อคุณลบค่านี้ "Microsoft Internet Explorer" กลายเป็น ชื่อเรื่องของหน้าต่างเริ่มต้น

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 176497 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbhowto kbui kbmt KB176497 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:176497

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com