บันทึกเป้าหมายเป็นและคำสั่งพิมพ์เป้าหมายจะไม่พร้อมใช้งาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 176316 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณคลิกขวาที่การเชื่อมโยง Hypertext Markup Language (HTML) ใน Microsoft Internet Explorer,บันทึกเป้าหมายเป็นและพิมพ์เป้าหมายคำสั่งอาจไม่พร้อมใช้งาน นอกจากนี้ เมื่อคุณคลิกพิมพ์บนเครื่องแฟ้มเมนู การพิมพ์เอกสารที่มีการเชื่อมโยงทั้งหมดกล่องกาเครื่องหมายอาจจะไม่พร้อมใช้งาน

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้หากมีการเปิดใช้โปรแกรมช่วยแนะนำเนื้อหา

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขลักษณะการทำงาน ใช้รายการใดรายการหนึ่งในวิธีต่อไปนี้:

วิธีที่ 1

ปิดการใช้งานโปรแกรมช่วยแนะนำเนื้อหา โดยทำตามขั้นตอนเหล่านี้ใน Internet Explorer:
 1. ใน Internet Explorer 4 บนเครื่องมุมมองเมนู คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.

  ใน Internet Explorer 5, Interntet Explorer 5.5 และ Internet Explorer 6 บนเครื่องเครื่องมือเมนู คลิกตัวเลือกอินเทอร์เน็ต.
 2. คลิกเนื้อหาแท็บ
 3. ภายใต้โปรแกรมช่วยแนะนำเนื้อหาคลิกปิดการใช้งาน.
 4. ในการรหัสผ่านกล่อง พิมพ์รหัสผ่านของผู้ควบคุม และคลิ กตกลง.
 5. เมื่อคุณได้รับพร้อมท์ดังต่อไปนี้ คลิกตกลง:
  โปรแกรมช่วยแนะนำเนื้อหาได้ถูกปิดใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเปิดอีกครั้งก่อนที่คุณอนุญาตให้ผู้อื่นใช้คอมพิวเตอร์ของคุณได้

วิธีที่ 2

คลิกการเชื่อมโยง HTML โหลดเว็บเพจ แล้วในแฟ้มเมนู คลิกบันทึกเป็นหรือพิมพ์. วิธีการนี้สันนิษฐานว่า เว็บเพจที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเดินทางผ่านตัวแนะนำเนื้อหา

สถานะ

ลักษณะการทำงานนี้ได้ ด้วยการออกแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อมีการเปิดใช้โปรแกรมช่วยแนะนำเนื้อหา คุณสามารถบันทึก หรือพิมพ์หน้าเว็บเท่านั้น หลังจากนั้นเดินทางผ่านตัวแนะนำเนื้อหา คุณไม่สามารถบันทึก หรือพิมพ์เว็บ หน้า ด้วยการคลิกขวาที่การเชื่อมโยง HTML แล้ว คลิกบันทึกเป้าหมายเป็นหรือพิมพ์เป้าหมายเนื่องจากวิธีนี้ bypasses ตัวแนะนำเนื้อหาหมายเหตุ: การตั้งค่าของโปรแกรมช่วยแนะนำเนื้อหานำไปใช้กับผู้ใช้ทั้งหมดบนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ โดยผู้ใช้ที่ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบบนคอมพิวเตอร์เฉพาะที่ (Windows NT 4.0 และ Windows 2000 เท่านั้น) คุณไม่สามารถสร้างการตั้งค่าคำแนะนำเนื้อหาแตกต่างกันสำหรับผู้ใช้ที่แตกต่างกันบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน ถ้าคุณไม่เปิดใช้งานโปรแกรมช่วยแนะนำเนื้อหา และการใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้ใช้หลายคน ไม่ติดต่อกับผู้ใช้อื่น ๆ เพื่อดูว่า จะเปิดการใช้งานโปรแกรมช่วยแนะนำเนื้อหา

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 176316 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 28 มกราคม 2554 - Revision: 5.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbprb kbui kbmt KB176316 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:176316

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com