Neveikia komandos Paskirt? ?ra?yti kaip ir Paskirties spausdinimas

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 176316 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

PO?YMIAI

Kai de?iniuoju pel?s mygtuku spustelite dokument? apra?? kalbos (HTML) sait? ?Microsoft Internet Explorer?, komandos Paskirt? ?ra?yti kaip ir Paskirties spausdinimas neveikia. Be to, kai spustelite Spausdinti, esant? meniu Failas, Spausdinti visus susietus dokumentus ?ym?s langelis gali b?ti nepasiekiamas.

PRIE?ASTIS

Taip gali ?vykti, jei ?galintas Turinio patar?jas.

SPRENDIMAS

?i? problem? i?spr?skite vienu i? ?i? b?d?:

1 b?das

Nor?dami i?junti Turinio patar?j?, ?Internet Explorer? atlikite ?iuos veiksmus:
 1. ?Internet Explorer 4? meniu Rodymas spustel?kite Interneto parinktys.

  ?Internet Explorer 5?, ?Interntet Explorer 5.5? ir ?Internet Explorer 6? meniu ?rankiai spustel?kite Interneto parinktys.
 2. Spustel?kite skirtuk? Turinys.
 3. Dalyje Turinio patar?jas spustel?kite I?jungti.
 4. Lauke Slapta?odis ?ra?ykite pri?i?r?tojo slapta?od? ir spustel?kite Gerai.
 5. Gav? ?? raginim?, spustel?kite Gerai:
  Turinio patar?jas i?jungtas. ?sitikinkite, kad prie? leisdamas kam nors naudotis savo kompiuteriu v?l j? ?jung?te.

2 b?das

Nor?dami ?kelti tinklalap?, spustel?kite HTML sait? ir meniu Failas spustel?kite ?ra?yti kaip arba Spausdinti. Manoma, kad naudojant ?? metod?, tinklalapis s?kmingai perduodamas per Turinio patar?j?.

B?SENA

Tai lemia dizainas.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Kai Turinio patar?jas ?galintas, ?ra?yti arba spausdinti tinklalap? galite tik j? perdavus Turinio patar?jui. Negalima ?ra?yti arba spausdinti tinklalapio de?iniuoju pel?s klavi?u spustel?jus HTML sait? ir po to spustel?jus Paskirt? ?ra?yti kaip arba Paskirties spausdinimas, nes ?is b?das apeina Turinio patar?j?. PASTABA: Turinio patar?jo parametrai taikomi visiems vartotojams, naudojantiems vietin? kompiuter?, o vartotojai, kurie n?ra vietinio kompiuterio administratoriai, negali j? keisti (tik ?Windows NT 4.0? ir ?Windows 2000?). Negalima kurti skirting? Turinio patar?j? parametr? kitiems vartotojams, naudojantiems t? pat? kompiuter?. Jei ne?galinote Turinio patar?jo ir bendrai naudojat?s kompiuteriu su keliais vartotojais, susisiekite su kitais vartotojais, kad patikrintum?t?, ar jie ?galino Turinio patar?j?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 176316 - Paskutin? per?i?ra: 2008 m. vasario 5 d. - Per?i?ra: 4.0
TAIKOMA
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, naudojant su:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbui kbprb KB176316

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com