Záplatování záložných klastrov so Windows Server

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 174799 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

SUHRN

Tento článok popisuje postup pre inštaláciu balíka service pack alebo na Windows Server záložných klastrov. Proces uplatňovania balík service pack na klaster serverov je rovnaká ako jej uplatnenia na Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 alebo Windows Server 2003. Avšak zvláštnu pozornosť treba venovať zabezpečiť vysokú úroveň prístupu pre klientov pri vykonaní údržby systému.

DALSIE INFORMACIE

Windows service pack môžete nainštalovať na Windows Server Failover klastrovým uzlom použitím nasledovného postupu. Vždy nainštalovať rovnaké balíky service pack alebo rýchlych opravách na každom uzle. Tento postup používajte na inštaláciu rýchlych opráv a balíkov service pack ak verzií pack konkrétnou službou nenariadi inak.

Krokov a nainštalujte balík Windows service pack alebo rýchlych opravách v systémoch Windows Server 2003.
 1. Skontrolujte denník udalostí systému chýb a zabezpečiť fungovanie riadneho systému.
 2. Skontrolujte, či máte aktuálny disk zálohovania a aktualizované núdzový režim oprava pre každý systém. Za poškodené súbory, výpadok alebo nezlučiteľnosti, bude potrebné vrátiť späť do stavu systému pred inštaláciou služby balík/rýchlych opráv.
 3. Spustiť Správcu klastrov, kliknite pravým tlačidlom na uzol aa potom kliknite na tlačidlo Pozastaviť uzol.
 4. Rozbaľte uzol aa potom kliknite na položku Aktívne skupiny. Na ľavej table kliknite pravým tlačidlom na skupiny a potom kliknite na tlačidlo Presun skupiny v Európskom parlamente chcete premiestniť všetky skupiny na uzol B.
 5. Uzol a nainštalovať balík service pack a reštartujte počítač.
 6. Skontrolujte, či denník udalostí systému chýb. Ak nájdete akékoľvek chyby, riešiť ich spolo?nej tohto procesu.
 7. V Správca klastrov, kliknite pravým tlačidlom na uzol aa potom kliknite na tlačidlo Obnoviť uzol.
 8. V Správcu klastrov, kliknite pravým tlačidlom na Uzol Ba potom kliknite na tlačidlo Pozastaviť uzol.
 9. Kliknite pravým tlačidlom na Uzol Ba potom na položku Presunúť skupinu pre všetky skupiny vo vlastníctve uzol b presunúť všetky skupiny k uzlu A.
 10. Nainštalujte balík service pack pre uzol b a potom reštartujte počítač.
 11. Skontrolujte, či denník udalostí systému chýb. Ak nájdete akékoľvek chyby, riešiť ich spolo?nej tohto procesu.
 12. V Správca klastrov, kliknite pravým tlačidlom na Uzol Ba potom kliknite na tlačidlo Obnoviť uzol.
 13. Kliknite pravým tlačidlom na každú skupinu, kliknite na položku Presunúť skupinua potom presunúť skupiny späť do ich preferovaný vlastník.
Krokov a nainštalujte balík Windows service pack alebo rýchlych opravách vWindows Server 2008aWindows Server 2008 R2pomocouZáložných klastrov Manager. Členstvo v lokálnej skupiny Administrators na každý klastrované serverové alebo ekvivalent, je minimum potrebné na dokončenie tohto postupu.

 1. Skontrolujte denník udalostí chýb a zabezpečiť fungovanie riadneho systému.
 2. Skontrolujte, či máte aktuálny disk zálohovania a aktualizované núdzový režim oprava pre každý systém. Za poškodené súbory, výpadok alebo nezlučiteľnosti, bude potrebné vrátiť späť do stavu systému pred inštaláciou služby balík/rýchlych opráv.
 3. V záložných klastrov Manager modulu, kliknite pravým tlačidlom na uzol a a potom kliknite na tlačidlo pozastaviť.
 4. Na uzol A, Rozbaliť služby a aplikáciea potom kliknite na položku služba alebo aplikácia
 5. V časti akcie (vpravo) kliknite na položku premiestniť tejto služby alebo aplikácie na iný uzol, potom vyberte uzol.

  Poznámka: ako služby alebo aplikácie ťahy, stav sa zobrazuje v table Výsledky (v table centrum). Postupujte podľa kroku 4 a 5 pre každú službu a aplikáciu konfigurované na klastru.V klastri s viac ako dvoma uzlami, z možnosti vedľa tejto služby alebo aplikácie na iný uzol premiestniť, môžete vybrať čo najlepšie. Tento parameter nemá nijaký účinok, ak nie ste nakonfigurovali Preferované vlastníkov kandidátky služba alebo aplikácia premiestňujete (v tomto prípade uzol sa vyberie náhodne). Ak ste nakonfigurovali zoznam uprednostňovaných vlastníkov , čo najlepšie presunú služby alebo aplikácie na prvé dostupné uzol v zozname.
 6. Nainštalovať balík/rýchlych služieb v uzle a a potom reštartujte počítač.
 7. Skontrolujte, či denník udalostí chýb. Ak nájdete akékoľvek chyby, riešiť ich spolo?nej tohto procesu.
 8. V záložných klastrov Manager modulu, kliknite pravým tlačidlom na uzol a a potom kliknite na tlačidlo obnoviť.
 9. Od manažéra zoskupenia Failover modulu, kliknite pravým tlačidlom na uzol b a potom kliknite na tlačidlo pozastaviť.
 10. V časti akcie (vpravo), kliknite na tlačidlo premiestniť tejto služby alebo aplikácie na iný uzol, potom vyberte uzol.
  Poznámka: Ako služba alebo aplikácia ťahov, stav sa zobrazí v table Výsledky (v table centrum). Sledovať krok 9 a 10 pre každú službu a aplikáciu konfigurované na klastru.
 11. Nainštalujte balík služby/rýchlych na uzol b a potom reštartujte počítač.
 12. Skontrolujte, či denník udalostí chýb. Ak nájdete akékoľvek chyby, riešiť ich spolo?nej tohto procesu.
 13. V záložných klastrov Manager kliknite pravým tlačidlom na uzol b a potom kliknite na tlačidlo obnoviť.
 14. Kliknite pravým tlačidlom na každú skupinu, kliknite na položku Presunúť skupinua potom presunúť skupiny späť do ich preferovaný vlastník.
Odkazy:
Skúška prepnutia skupinový služba alebo aplikácia

Pozastavenie alebo uzol v klastri Failover

Krokov a nainštalujte balík Windows service pack alebo rýchlych opravách vWindows Server 2008 R2Zabezpečenia pred zlyhaním klastra pomocou PowerShell commandlets.
Členstvo v lokálnej skupiny Administrators na každý klastrované serverové alebo ekvivalent, je minimum potrebné na dokončenie tohto postupu.
 1. Check the event log for errors and ensure proper system operation.
 2. Make sure you have a current backup and updated emergency repair disk for each system. In the event of corrupt files, power outage, or incompatibility, it may be necessary to revert back to the state of the system prior to attempting to install the service pack/hotfixes.
 3. In the Windows Server 2008 R2, there will be a ‘Windows PowerShell Modules’ link under your Administrative Tools which will automatically import all the PowerShell modules for features or roles which you have installed.
 4. Open Failover Cluster PowerShell Management from the shortcut in Administrative Tools or Open PowerShell on your machine through right-clicking and selecting Run as administrator.
 5. Load the module with the command: Import-Module FailoverClusters
 6. Suspend (Pause) activity on a failover cluster nodeA: Suspend-ClusterNode nodeA
 7. Move a clustered service or application (a resource group) from one node to another: Move-ClusterGroup <clustered service> -Node nodeB

  Tip: You can also use following command to move all groups of the node to the preferred owner of the best possible:
  Get-ClusterNode NodeA | Get-ClusterGroup | Move-Cluster Group
 8. Install the service pack on Node A, and then restart the computer.
 9. Check the System event log for errors. If you find any errors, troubleshoot them before continuing this process.
 10. Resume activity on nodeA that was suspended in step 5: Resume-ClusterNode nodeA
 11. Suspend (Pause) activity on other failover cluster node: Suspend-ClusterNode nodeB
 12. Move a clustered service or application (a resource group) from one node to another: Move-ClusterGroup <clustered service> -Node nodeB

  Note: You can again use following command to move all groups of the node to the preferred owner of the best possible:
  Get-ClusterNode NodeB | Get-ClusterGroup | Move-Cluster Group
 13. Install the service pack on Node B, and then restart the computer.
 14. Check the System event log for errors. If you find any errors, troubleshoot them before continuing this process.
 15. Resume activity on nodeB that was suspended in step 10 above: Resume-ClusterNode nodeB
 16. Move the clustered service or application (a resource group) back to their preferred owner: Move-ClusterGroup <clustered service> -Node <nodename>.
References:
Failover Cluster Cmdlets in Windows PowerShell
                                 
Overview of Server Manager Commands


Important: The process to install service pack/hotfixes on Windows Server 2012 is different. See following document for reference:

Draining Nodes for Planned Maintenance with Windows Server 2012
http://blogs.msdn.com/b/clustering/archive/2012/04/03/10290554.aspx

Vlastnosti

ID článku: 174799 - Posledná kontrola: 26. apríla 2012 - Revízia: 2.1
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2
Kľúčové slová: 
kbproductlink kbhowto kbsetup kbmt KB174799 KbMtsk
Strojovo preložené
DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.
Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem:174799

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com