Artikel-id: 174360 - Visa produkter som artikeln gäller.

Du använder Internet Explorer 9. Internet Explorer 8. Internet Explorer 7. Internet Explorer 6. Internet Explorer 5.

Meddelande
Den här artikeln är avsedd för hemanvändare. Om du inte är nöjd med den här informationen kan du be någon om hjälp eller kontakta support. Information om hur du kontaktar support finns på följande Microsoft-webbplats:
http://support.microsoft.com/contactus/
Visa alla | Dölj alla

På den här sidan

Sammanfattning

I artikeln beskrivs olika säkerhetszoner i Microsoft Internet Explorer och hur du konfigurerar olika säkerhetsnivåer för webbplatser som du besöker.

Mer Information

Internet Explorer innehåller fem fördefinierade zoner: Internet, Lokalt intranät, tillförlitliga platser, ej tillförlitliga platser och datorn.

Du konfigurera zonen den här datorn (som innehåller filer på lokalt dator) endast från Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK); Dessa inställningar är inte tillgängliga i webbläsarens gränssnitt. Administratörer bör använda standardinställningarna för zonen inte organisationen har en särskilda krav. Minskad säkerhetsinställningar kan resultera i en säkerhetsrisk, inställningar för ökad säkerhet kan minska funktionalitet.

Du kan Ange säkerhetsalternativ som du vill använda för varje zon och lägga till eller ta bort Webbplatser i zonerna, beroende på ditt förtroende på en webbplats.

Typer av säkerhetszoner

Zonen Internet

Denna zon innehåller webbplatser som inte finns på datorn eller på det lokala intranätet, eller är inte har tilldelats någon annan zon. Den standardnivån för säkerhet är medel.

Zonen Lokalt intranät

Som standard innehåller zonen Lokalt intranät alla nätverk anslutningar som har upprättats med en Universal Naming Convention (UNC) sökväg och webbplatser som inte använder en proxyserver eller som har namn som inte Inkludera perioder (t ex http://local), så länge de inte är tilldelats antingen ej tillförlitliga platser eller tillförlitliga platser. Standard säkerhetsnivån för zonen Lokalt intranät är inställd på medel (Internet Explorer 4) eller medellåg (Internet Explorer 5 och 6). Tänk som när du öppnar en lokal nätverk (LAN) eller dela ett intranät eller en webbplats i intranätet med hjälp av en Internet Protocol (IP)-adress eller med ett fullständigt kvalificerat domännamn (FQDN), identifieras resursen eller webbplatsen som i zonen Internet i stället för i zonen Lokalt intranät. Mer information Om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
303650Intranätplats identifieras som en Internet-webbplats när du använder ett FQDN-namn eller en IP-adress

Zonen Tillförlitliga platser

Denna zon innehåller webbplatser som du litar på som säker (t ex Web webbplatser som ingår i organisationens intranät eller som kommer från etablerade företag som du har förtroende). När du lägger till en webbplats på tillförlitliga Platser, som du tror som du hämtar filer eller körs från webben webbplatsen kommer inte att skada din dator eller data. Som standard finns inga webbplatser som är tilldelade till zonen Tillförlitliga platser och säkerhetsnivån Låg.

Zonen Ej tillförlitliga platser

Denna zon innehåller webbplatser som du inte litar på. När du lägger till en webbplats i zonen Ej tillförlitliga platser som du tror att som filer som du Hämta eller köra från webbplatsen kan skada din dator eller dina data. Genom som standard finns det inga webbplatser tilldelade zonen Ej tillförlitliga platser och om säkerhetsnivån är inställd på hög.

Zonen Ej tillförlitliga platser innehåller webbplatser som inte finns på datorn eller i det lokala intranätet, eller som tilldelas inte redan till en annan zon. Standardsäkerhetsnivån är Medium.

Obs! Säkerhetsinställningar används endast för filer på datorn som finns i mappen Temporary Internet Files. Dessa inställningar använder säkerhet nivå av webbplatsen som följde filerna. Alla andra filer antas vara säkra.

Så här konfigurerar du säkerhetszoner

Om du vill ändra standardnivån för säkerhet för en zon, anpassa Säkerhetsalternativen för zonen eller tilldela en webbplats till en viss zon. Gör detta följer du instruktionerna i följande avsnitt.

Hur du ändrar standardsäkerhetsnivån för en zon

För varje säkerhetszon i Internet Explorer 4.x kan du välja Hög, medel, låg eller anpassad säkerhetsnivån. I Internet Explorer 5 och 6, kan du välja hög, Medelhög, medellåg, låg eller Anpassad nivå säkerhetsinställningen.

Om du vill ändra standardnivån för säkerhet för en zon:
 1. Klicka på Internet-alternativVisa -menyn i Internet Explorer 4.x. Klicka på InternetalternativVerktyg -menyn i Internet Explorer 5 och 6.
 2. I Internet Explorer 4.x klickar du på säkerhet klickar du på den zon som du vill ändra säkerhetsnivåer i rutan zon .

  I Internet Explorer 5 och 6, på den Säkerhet Klicka på zonen du vill tilldela en webbplats under Markera en zon Om du vill ange säkerhetsinställningar.
 3. Klicka på önskad säkerhetsnivå för zonen, och klicka sedan på OK.

Hur du anpassar säkerhetsinställningarna i en zon

Med alternativet Anpassad kan avancerade användare och administratörer mer kontroll över alla alternativ. Exempel: Hämta osignerade ActiveX Alternativet kontroller inaktiverat som standard i zonen Lokalt intranät (medel säkerhet är standardinställningen för zonen Lokalt intranät). I detta fall Internet Explorer kan inte köra ActiveX-kontroller i din organisation intranät eftersom de flesta organisationer inte logga ActiveX kontroller som bara används internt. För Internet Explorer att köra osignerade ActiveX-kontroller i din organisationens intranät ändra säkerhetsnivån för alternativet Hämta osignerade ActiveX-kontroller om du vill fråga eller Aktivera för zonen Lokalt intranät. Du kan ange följande säkerhet alternativ med hjälp av anpassad inställning:
 • Åtkomst till filer, ActiveX-kontroller och skript
 • Nivå funktionsnivån för Java-program
 • Om platserna identifieras med SSL (Secure Sockets Layer) (SSL) autentisering
 • Lösenordsskydd med Windows NT Challenge/Response (NTLM). Beroende på vilken zon som en server är i Internet Explorer kan skicka din lösenord automatiskt, fråga efter användarnamn och lösenord eller neka någon begäran om inloggning
Anpassa säkerhetsalternativ i en zon:
 1. Klicka på Internet-alternativVisa -menyn i Internet Explorer 4.x.

  Klicka på InternetalternativVerktyg -menyn i Internet Explorer 5 och 6.
 2. I Internet Explorer 4.x klickar du på säkerhet klickar du på den zon som du vill anpassa i rutan zon .

  I Internet Explorer 5 och 6, på den Säkerhet Klicka på zonen du vill tilldela en webbplats under Markera en zon Om du vill ange säkerhetsinställningar.
 3. Klicka på Anpassad (för experter)och klicka sedan på Inställningar.

  Klicka på Anpassad nivåi Internet Explorer 5 och 6.
 4. Klicka på Återställunder Återställ inställningar för anpassadsäkerhetsnivå för hela zonen i rutan Återställ .
 5. Under avsnittet som du vill anpassa säkerhet Klicka på det alternativ som du vill lägga till, klicka på OKoch klicka sedan på OK .
Om du vill tilldela en webbplats till en viss säkerhetszon:
 1. Klicka på Internet-alternativVisa -menyn i Internet Explorer 4.x.

  Klicka på InternetalternativVerktyg -menyn i Internet Explorer 5 och 6.
 2. I Internet Explorer 4.x klickar du på säkerhet klickar du på den zon som du vill tilldela en webbplats i den Zonen och sedan på Lägg till platser.

  I Internet Explorer 5 och 6, på den Säkerhet Klicka på zonen du vill tilldela en webbplats under Markera en zon Om du vill ange säkerhetsinställningar, och klicka sedan påPlatser.

  Om du lägger till en webbplats platsen till zonen Lokalt intranät kan du välja typer av webbplatser som du vill du inkludera i zonen och klicka sedan på Avancerat om du vill lägga till specifika platser. Följande regler gäller för lokalt Alternativ för zonen Intranät. Tänk på att lägga till en plats i någon zon har företräde via följande regler:
  • Inkludera alla lokala intranätplatser som inte finns i andra zoner: intranätplatser har namn som inte innehåller punkter (för exempel, http://local). Ett platsnamn som http://www.microsoft.com är inte lokala eftersom det innehåller punkter. Platsen är tilldelad till zonen Internet. Intranät webbplats regeln gäller både "fil:" och "http:" adresser. Tänk som kan komma åt toppnivådomäner på Internet med hjälp av ett namn som inte innehåller punkter. Om du kan få tillgång till allmän (.com, .org, .net, .edu, .gov, .mil eller .int) eller avmarkera land kod domäner (.us, .jp, .se och så vidare), Det här alternativet om du vill förhindra att dessa webbplatser använder säkerhetsinställningarna för lokalt intranät. Mer information om toppnivådomäner finns följande Internet Corporation For Assigned Names and Numbers (ICANN) webbplats:
   http://www.ICANN.org/tlds
  • Inkludera alla platser som kringgår proxyservrar: Normal intranät använder en proxyserver för åtkomst till Internet med en direkt anslutning till servrar för intranät. Den här inställningen använder denna typ av konfigurationsinformation för att skilja intranät från Internet-innehåll zoner. Avmarkera det om proxyservern konfigureras på olika sätt alternativet och använda andra alternativ för att ange filer som är tilldelade till lokalt Intranätzonen. Den här inställningen har på datorer som inte har en proxyserver ingen effekt.
  • Inkludera alla nätverkssökvägar (UNC): nätverkssökvägar (för exempel, \\local\fil.txt) används vanligtvis för lokala nätverk innehåll som bör ingå i zonen Lokalt intranät. Om det finns nätverkssökvägar som bör inte i zonen Lokalt intranät, avmarkera det här alternativet och annan alternativ för att ange filer som är tilldelade till zonen Lokalt intranät. För till exempel i vissa konfigurationer för Common Internet File System (CIFS) kan en nätverkssökväg referera till innehåll på Internet.
 3. Skriv en webbadress i den Lägg till den här webbplatsen på zon rutan och klicka sedan på Lägg till.
 4. Klicka på OKoch klicka sedan på OK .
När du lägger till platser i lokalt intranät eller tillförlitliga platser zoner, kan du kräva att serververifiering ska användas om du markerar den Begär serververifiering (https:) för alla platser i den här zon kryssrutan.

Obs! Du kan inte tilldela en webbplats till zonen Internet. Internet zon innehåller webbplatser som inte finns på datorn eller i lokalt intranätzonen eller som inte har redan tilldelats till en annan zon.

Mer information om hur du löser problem som inte är lösts genom föregående steg klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
319585Felmeddelandet "Programuppdateringen slutfördes inte" när du besöker webbplatsen Windows Update
Microsoft tillhandahåller kontaktinformation för tredje part för att hitta Teknisk support. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft kan inte garantera riktigheten av den här kontakten från tredje part information.

Referenser

Mer information om hur du ställer in säkerhetszoner finns på följande Microsoft-webbplats:
http://www.microsoft.com/Windows/IE/IE6/using/howto/security/Setup.mspx
Mer information om hur du ändrar säkerhetsinställningar för Internet Explorer finns på följande Microsoft-webbplats:
http://Windows.microsoft.com/en-us/Windows-Vista/Change-Internet-Explorer-Security-Settings

Egenskaper

Artikel-id: 174360 - Senaste granskning: den 6 juni 2012 - Revision: 2.0
Informationen i denna artikel gäller:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 på följande plattformar
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Nyckelord: 
kbresolve kbproductlink kbenv kbhowto kbmt KB174360 KbMtsv
Maskinöversatt
VIKTIGT: Denna artikel är översatt av Microsofts automatiska översättningsprogram och inte av en mänsklig översättare. För att Du skall ha åtkomst till alla artiklar i Knowledge Base på Ditt föredragna språk så är en del artiklar översatta av människor och en del artiklar av översättningsprogram. Tänk på att en artikel som är översatt av ett översättningsprogram inte alltid är perfekt. Artikeln kan innehålla fel ord, grammatik eller meningsbyggnad, ungefär som en utländsk talare kan göra misstag när han eller hon pratar med Dig på Ditt språk. Microsoft ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen, fel eller skador som orsakats av någon felöversättning av innehållet eller våra kunders användande av det översatta innehållet. Microsoft uppdaterar kontinuerligt mjukvaran för översättningsprogrammet.
Den engelska versionen av artikeln är följande: 174360

Ge feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com