Cikk azonosítója: 174360 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Figyelem
A cikk otthoni felhasználók számára íródott. Ha nem kíván önállóan foglalkozni az itt leírt eljárásokkal, kérjen segítséget, vagy forduljon a terméktámogatási szolgálathoz. A terméktámogatási szolgálattal való kapcsolatfelvételre vonatkozó információkat a Microsoft következő webhelyén találja:
http://support.microsoft.com/contactus/
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A lap tartalma

Összefoglaló

Ez a cikk ismerteti a Microsoft Internet Explorer biztonsági zónáinak típusait, és bemutatja, hogy miként állíthatók be különböző biztonsági szintek a meglátogatott webhelyekhez.

További információ

Az Internet Explorer öt előre definiált zónát tartalmaz, melyek a következők: Internet, Helyi intranet, Megbízható helyek, Tiltott helyek és Sajátgép.

A Sajátgép zóna (amely a helyi számítógépen lévő fájlokat tartalmazza) csak a Microsoft Internet Explorer Administration Kit (IEAK) szoftvercsomag segítségével konfigurálható; ezek a beállítások a böngésző felhasználói felületén nem jelennek meg. Ha a szervezet nem támaszt speciális igényeket, a rendszergazda használhatja a zóna alapértelmezett beállításait. Az alacsonyabb szintű biztonsági beállítások biztonsági kockázatot jelenthetnek, míg a magasabb szintű biztonsági beállítások a működőképesség csökkenésével járhatnak.

Az egyes zónákhoz tetszés szerint megadhatja a kívánt beállításokat, majd a webhelyeket – attól függően, hogy milyen mértékben tartja őket megbízhatónak – felveheti a megfelelő zónába vagy eltávolíthatja a zónából.

A biztonsági zónák típusai

Az Internet zóna

Ez a zóna olyan webhelyeket tartalmaz, amelyek nem a helyi számítógépen vagy a helyi intraneten találhatók, vagy amelyek nincsenek más zónához társítva. Az alapértelmezett biztonsági szint a Közepes.

A Helyi intranet zóna

Alapértelmezés szerint a Helyi intranet zóna tartalmazza az UNC elérési út használatával létesített összes hálózati kapcsolatot, továbbá azokat a webhelyeket, amelyek megkerülik a proxykiszolgálót vagy pontot nem tartalmazó névvel rendelkeznek (például http://helyi), feltéve hogy sem a Tiltott helyek, sem a Megbízható helyek zónába nincsenek besorolva. A Helyi intranet zóna alapértelmezett biztonsági szintje: Közepes (Internet Explorer 4 esetén) vagy Közepesen alacsony (Internet Explorer 5 és 6 esetén). Fontos megjegyezni, hogy ha helyi hálózati vagy intranetes megosztáshoz, illetve intraneten lévő webhelyhez IP-cím vagy teljesen minősített tartománynév használatával fér hozzá, a rendszer úgy tekinti, hogy a megosztás vagy a webhely nem a Helyi intranet, hanem az Internet zónában található. Erről a problémáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
303650 Teljesen minősített tartománynév vagy IP-cím használata esetén a rendszer internetes helyként azonosítja az intraneten lévő helyet

A Megbízható helyek zóna

Ez a zóna tartalmazza a megbízhatónak ítélt webhelyeket (például a szervezet intranetes hálózatán lévő helyeket vagy a jól ismert, megbízhatónak tartott cégek webhelyeit). Ha egy webhelyet a Megbízható helyek zónába felvesz, akkor vélhetően azt gondolja, hogy az adott webhelyről letöltött vagy futtatott fájlok nem tesznek kárt a számítógépben vagy az adatokban. Alapértelmezés szerint a Megbízható helyek zóna nem tartalmaz egyetlen webhelyet sem, és a biztonsági szint beállítása: Alacsony.

A Tiltott helyek zóna

Ez a zóna azokat a webhelyeket tartalmazza, amelyekben nem bízik meg. Ha egy webhelyet a Tiltott helyek zónába felvesz, akkor vélhetően azt gondolja, hogy az adott webhelyről letöltött vagy futtatott fájlok kárt tehetnek a számítógépben vagy az adatokban. Alapértelmezés szerint a Tiltott helyek zóna nem tartalmaz egyetlen webhelyet sem, és a biztonsági szint beállítása: Magas.

A Tiltott helyek zóna olyan webhelyeket tartalmaz, amelyek nem a számítógépen vagy a helyi intraneten helyezkednek el, vagy még nincsenek más zónával társítva. Az alapértelmezett biztonsági szint: Közepes.

Megjegyzés: A biztonsági beállításokat a program csak a számítógép ideiglenesen letöltött fájlokat tartalmazó mappájában lévő fájlokra alkalmazza. A beállítások annak a webhelynek a biztonsági szintjét öröklik, amelyről származnak. A program az összes többi fájlt biztonságosnak tekinti.

A biztonsági zónák konfigurálása

Ha módosítani szeretné egy zóna alapértelmezett biztonsági szintjét, testreszabhatja a zóna biztonsági beállításait, vagy egy webhelyet társíthat a módosítani kívánt zónával. Ehhez kövesse az alábbi szakaszokban ismertetett lépéseket.

Zóna alapértelmezett biztonsági szintjének módosítása

Az Internet Explorer 4.x verzióiban minden biztonsági zónához Magas, Közepes, Alacsony vagy Egyéni biztonsági szintet állíthat be. Az Internet Explorer 5-ös és 6-os verziójában beállítható biztonsági szintek a következők: Magas, Közepes, Közepesen alacsony, Alacsony és Egyéni.

Adott zóna alapértelmezett biztonsági szintjének módosítása:
 1. Az Internet Explorer 4.x programban kattintson a Nézet menü Internetbeállítások parancsára. Az Internet Explorer 5-ös és 6-os verziójában kattintson az Eszközök menü Internetbeállítások parancsára.
 2. Az Internet Explorer 4.x program Biztonság lapján jelölje ki a Zóna mezőben azt a zónát, amelynek a biztonsági szintjét módosítani szeretné.

  Az Internet Explorer 5-ös és 6-os verziójában kattintson a Biztonság lap azon zónájára, amelyikhez a Jelöljön ki egy tartalomzónát, majd állítsa be a biztonsági szintjét területen szereplő egyik webhelyet kívánja társítani.
 3. Kattintással állítsa be a zónában alkalmazni kívánt biztonsági szintet, majd kattintson az OK gombra.

Zóna biztonsági beállításainak testreszabása

Az egyéni beállítások alkalmazásával a haladó felhasználók és a rendszergazdák részletekbe menően definiálhatják az összes biztonsági beállítást. Az Aláíratlan ActiveX-vezérlők letöltése lehetőség például alapértelmezés szerint le van tiltva a Helyi intranet zónában (amelynek alapértelmezett biztonsági szintje „Közepes”). Ebben az esetben előfordulhat, hogy az Internet Explorer nem futtat egyetlen ActiveX-vezérlőt sem a szervezet intranetes hálózatán, mivel a legtöbb helyen nem látják el aláírással a kizárólag az adott szervezeten belül használt ActiveX-vezérlőket. Ha azt szeretné, hogy az Internet Explorer a szervezet intranetes hálózatán futtasson aláíratlan ActiveX-vezérlőket, a Helyi intranet zónában módosítsa az Aláíratlan ActiveX-vezérlők letöltése lehetőség beállítását Kérdés vagy Engedélyezés értékűre. Egyéni módon az alábbi biztonsági beállításokat definiálhatja:
 • Fájlokhoz, ActiveX-vezérlőkhöz és parancsfájlokhoz való hozzáférés
 • Java-alapú programoknak engedélyezett lehetőségek szintje
 • Webhely hitelesítése a Secure Sockets Layer (SSL) protokoll segítségével
 • Jelszavas védelem a Windows NT kérdés/válasz (NTLM) hitelesítés alkalmazásával. Attól függően, hogy a kiszolgáló melyik zónába tartozik, az Internet Explorer automatikusan elküldi a jelszót, kéri a felhasználónév és jelszó megadását, vagy minden bejelentkezési kérést megtagad
Adott zóna biztonsági beállításainak testreszabása:
 1. Az Internet Explorer 4.x programban kattintson a Nézet menü Internetbeállítások parancsára.

  Az Internet Explorer 5-ös és 6-os verziójában kattintson az Eszközök menü Internetbeállítások parancsára.
 2. Az Internet Explorer 4.x program Biztonság lapján jelölje ki a Zóna mezőben azt a zónát, amelynek biztonsági szintjét módosítani szeretné.

  Az Internet Explorer 5-ös és 6-os verziójában kattintson a Biztonság lap azon zónájára, amelyikhez a Jelöljön ki egy tartalomzónát, majd állítsa be a biztonsági szintjét területen szereplő egyik webhelyet kívánja társítani.
 3. Válassza az Egyéni (gyakorlott felhasználóknak) elemet, majd kattintson a Beállítások gombra.

  Az Internet Explorer 5-ös és 6-os verziójában kattintson az Egyéni szint gombra.
 4. Az Alaphelyzet visszaállítása csoportban lévő Alaphelyzetek listában adja meg az egész zónára érvényes biztonsági szintet, majd kattintson az Alaphelyzet gombra.
 5. Keresse meg az egyéni módon beállítandó lehetőséget, jelölje be a kívánt érték melletti választógombot, és kattintson az OK, majd ismét az OK gombra.
Webhely társítása adott biztonsági zónával:
 1. Az Internet Explorer 4.x programban kattintson a Nézet menü Internetbeállítások parancsára.

  Az Internet Explorer 5-ös és 6-os verziójában kattintson az Eszközök menü Internetbeállítások parancsára.
 2. Az Internet Explorer 4.x program Biztonság lapján jelölje ki azt a zónát, amellyel webhelyet szeretne társítani a Zóna mezőből, majd kattintson a Helyek gombra.

  Az Internet Explorer 5-ös és 6-os verziójában kattintson a Biztonság lap azon zónájára, amelyikhez a Jelöljön ki egy tartalomzónát, majd állítsa be a biztonsági szintjét területen szereplő egyik webhelyet kívánja társítani, majd kattintson a Helyek gombra.

  Ha a webhelyet a Helyi intranet zónába szeretné felvenni, kijelölheti a kívánt webhelytípusokat, majd a Speciális gombra kattintva felveheti a megfelelő helyeket. A Helyi intranet zónára az alábbi szabályok érvényesek. Fontos megjegyezni, hogy ha egy helyet bármely zónába felvesz, az alábbi szabályok háttérbe szorulnak:
  • A más zónákba be nem sorolt belső (intranetes) helyek: Az intranetes helyek neve nem tartalmaz pontot (például: http://helyi). A http://www.microsoft.com nem helyi hely, mivel neve pontokat tartalmaz. Ez a hely az Internet zónához van rendelve. Az intranetes helyekre vonatkozó elnevezési szabály a „file:” és a „http:” protokollmegjelöléssel kezdődő címekre egyaránt vonatkozik. Ne feledje, hogy a felső szintű internetes tartományok pontot nem tartalmazó név megadásával is elérhetőek. Ha általános kóddal (.com, .org, .net, .edu, .gov, .mil vagy .int) vagy országkóddal (.hu, .de, .uk és így tovább) jelölt tartományokhoz hozzáféréssel rendelkezik, a jelölőnégyzet törlésével megakadályozhatja, hogy ezek a helyek a Helyi intranet zónára érvényes biztonsági beállításokat használják. Ha többet szeretne megtudni a felső szintű tartományokról, keresse fel az Internet Corporation For Assigned Names and Numbers (ICANN) következő – angol nyelvű – webhelyét:
   http://www.icann.org/tlds
  • A proxyt megkerülő helyek: Az intranetes hálózatok általában az intraneten lévő kiszolgálókkal közvetlen kapcsolatban álló proxykiszolgálón keresztül férnek hozzá az internethez. A jelölőnégyzet bejelölésével a program e konfigurációs adatok alapján különbözteti meg az intranetes és az internetes tartalmakat a zónák szempontjából. Ha a proxykiszolgáló másként van konfigurálva, törölje a jelet a jelölőnégyzetből, és más beállítások definiálásával azonosítsa a Helyi intranet zónával társított fájlokat. Proxykiszolgálót nem használó számítógépeken ez a beállítás hatástalan.
  • Minden hálózati elérési út (UNC): A hálózati elérési utak (például \\helyi\fajl.txt) általában helyi hálózati tartalmakat jelölnek, amelyeket célszerű felvenni a Helyi intranet zónába. Ha olyan hálózati elérési utak léteznek a hálózaton, amelyeket nem szeretne a Helyi intranet zónába felvenni, törölje a jelet a jelölőnégyzetből, és más beállítások definiálásával azonosítsa a Helyi intranet zónával társított fájlokat. Egyes Common Internet File System (CIFS) rendszeren alapuló konfigurációkban például a hálózati elérési utak internetes tartalmakat is jelölhetnek.
 3. A Webhely hozzáadása a zónához mezőbe írja be a kívánt webhely címét, majd kattintson a Hozzáadás gombra.
 4. Kattintson az OK gombra, majd még egyszer az OK gombra.
Amikor helyeket vesz fel a Helyi intranet vagy a Megbízható helyek zónába, a Kiszolgáló-ellenőrzés (https:) megkövetelése az egész zónában jelölőnégyzet bejelölésével kiszolgáló-ellenőrzést kérhet.

Megjegyzés: Webhelyet nem vehet fel az Internet zónába. Az Internet zóna az összes olyan webhelyet tartalmazza, amely nem a helyi számítógépen vagy a helyi hálózaton található, vagy amely még nincs más zónához rendelve.

Az előző lépésekben nem tárgyalt problémák megoldásáról a Microsoft Tudásbázis alábbi cikkében tájékozódhat:
319585 „Nem sikerült telepíteni a frissítéseket” hibaüzenet a Windows Update webhelyen
A Microsoft a külső gyártók elérhetőségi adatait a műszaki támogatás eléréséhez szánt segítségnyújtásként teszi közzé. Az elérhetőségi adatok értesítés nélkül változhatnak, pontosságukat a Microsoft nem garantálja.

Hivatkozások

Ha többet kíván megtudni a biztonsági zónák beállításáról, látogasson el a Microsoft következő webhelyére:
http://www.microsoft.com/windows/ie/ie6/using/howto/security/setup.mspx
Az Internet Explorer biztonsági beállításainak módosításáról a Microsoft következő webhelyén olvashat bővebben:
http://windowshelp.microsoft.com/Windows/hu-hu/Help/c9a5706f-0596-424f-bdfa-59618cb136e21038.mspx

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 174360 - Utolsó ellenőrzés: 2008. február 11. - Verziószám: 8.0
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 5.5 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 a következő platformokon
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows Millennium Edition
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
  • Microsoft Windows 98 Second Edition
Kulcsszavak: 
kbhowto kbenv kbresolve kbproductlink KB174360
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com