ข้อมูล: กระจาย ด้วย Visual Basic 5.0 แฟ้ม CAB

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 172991 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

Microsoft ให้การเซ็นชื่อแบบดิจิทัล cabinets (.CAB แฟ้ม) ประกอบด้วยแฟ้มหลัก 5.0 Visual Basic สำหรับการดึงข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต เมื่อต้องดาวน์โหลดแฟ้มเหล่านี้ CAB พิมพ์"http://activex.microsoft.com/controls/vb5/xxx.cab"โดยที่ xxx.cab คือ ชื่อของไฟล์ CAB ที่คุณต้องการดาวน์โหลด

ข้อมูลเพิ่มเติม

ต่อไปนี้เป็นการเชื่อมโยงไปยัง Microsoft Visual Basic 5.0 เซ็นชื่อแบบดิจิทัล.CAB ไฟล์
http://activex.microsoft.com/controls/vb5/asycfilt.cab

http://activex.microsoft.com/controls/vb5/comct232.CAB

http://activex.microsoft.com/controls/vb5/COMCTL32.CAB

http://activex.microsoft.com/controls/vb5/comdlg32.CAB

http://activex.microsoft.com/controls/vb5/dblist32.CAB

http://activex.microsoft.com/controls/vb5/mci32.CAB

http://activex.microsoft.com/controls/vb5/mscdrun.CAB

http://activex.microsoft.com/controls/vb5/mscomm32.CAB

http://activex.microsoft.com/controls/vb5/msflxgrd.CAB

http://activex.microsoft.com/controls/vb5/msinet.CAB

http://activex.microsoft.com/controls/vb5/msmapi32.CAB

http://activex.microsoft.com/controls/vb5/msmask32.CAB

http://activex.microsoft.com/controls/vb5/msracli.cab

http://activex.microsoft.com/controls/vb5/msrdc20.CAB

http://activex.microsoft.com/controls/vb5/MSRDO20.CAB

http://activex.microsoft.com/controls/vb5/msstkprp.CAB

http://activex.microsoft.com/controls/vb5/MSVBVM50.CAB

http://activex.microsoft.com/controls/vb5/mswinsck.CAB

http://activex.microsoft.com/controls/vb5/ODBC30.CAB

http://activex.microsoft.com/controls/vb5/OLEAUT.CAB

http://activex.microsoft.com/controls/vb5/picclp32.CAB

http://activex.microsoft.com/controls/vb5/richtx32.CAB

http://activex.microsoft.com/controls/vb5/sysinfo.CAB

http://activex.microsoft.com/controls/vb5/tabctl32.CAB

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 172991 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Visual Basic Control Creation Edition
  • Microsoft Visual Basic 5.0 Learning Edition
  • Microsoft Visual Basic 5.0 Professional Edition
  • Microsoft Visual Basic 5.0 Enterprise Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB172991 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:172991
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com