วิธีการลบแฟ้มบันทึกตัวแสดงเหตุการณ์ที่เสียหาย

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 172156 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณเปิดใช้ Windows ตัวแสดงเหตุการณ์ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งอาจเกิดขึ้นหากแฟ้ม *.evt อย่างใดอย่างหนึ่งเสียหาย:
หมายเลขอ้างอิงไม่ถูกต้อง
dr. Watson Services.exe
ข้อยกเว้น: การละเมิดการเข้าถึง (0xc0000005) ที่อยู่: 0x76e073d4
เมื่อคุณคลิกตกลง หรือยกเลิกการเกิดข้อผิดพลาด Dr. Watson คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้:
Event Viewer
เรียกกระบวนการระยะไกลล้มเหลว
กระบวนการ services.exe อาจใช้เนื้อที่เปอร์เซ็นต์ของการใช้งาน CPU สูง

สาเหตุ

การใช้โดยระบบ การป้องกันแฟ้มจากการถูกลบ หรือเปลี่ยนชื่อแฟ้มบันทึกของตัวแสดงเหตุการณ์ (Sysevent.evt, Appevent.evt, Secevent.evt) ได้เสมอ EventLog ไม่สามารถหยุดบริการได้เนื่องจากจำเป็น โดยบริการอื่น ๆ ดังนั้นมีแฟ้มเสมอเปิด บทความนี้อธิบายวิธีการเปลี่ยนชื่อ หรือย้ายแฟ้มเหล่านี้สำหรับวัตถุประสงค์ในการแก้ไขปัญหา

การแก้ไข

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

พาร์ติชัน ntfs

 1. คลิกการเริ่มการทำงานปุ่ม ให้ชี้ไปที่การตั้งค่าคลิกแผงควบคุมแล้ว คลิกสองครั้งบริการ.
 2. เลือกบริการ EventLog และคลิกเริ่มต้น. เปลี่ยนชนิดการเริ่มต้นไปที่ปิดใช้งานแล้ว คลิกตกลง. ถ้าคุณไม่สามารถเข้าสู่ระบบของคอมพิวเตอร์แล้ว แต่สามารถเข้าถึงรีจิสทรีจากระยะไกล คุณสามารถเปลี่ยนค่าเริ่มต้นระบบในรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้เป็น 0x4:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Eventlog
 3. เริ่มการทำงานของ Windows ใหม่

  หมายเหตุ:: เมื่อระบบเริ่มต้น อาจล้มเหลวหลายบริการ ข้อความแจ้งผู้ใช้จะใช้ตัวแสดงเหตุการณ์เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดอาจปรากฏขึ้น
 4. เปลี่ยนชื่อ หรือย้ายแฟ้ม *.evt เสียหายจากตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
  %SystemRoot%\System32\Config
 5. ในเครื่องมือบริการแผงควบคุม การเปิดใช้งานของบริการ EventLog โดยการตั้งค่ากลับไปเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับการเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ หรือเปลี่ยนค่าเริ่มต้นของรีจิสทรีกลับไป 0x2

พาร์ทิชัน fat (วิธีอื่น)

 1. เริ่มระบบจะพรอมต์ MS-DOS แบบโดยใช้ดิสก์สำหรับ DOS
 2. เปลี่ยนชื่อ หรือย้ายแฟ้ม *.evt เสียหายจากตำแหน่งที่ตั้งต่อไปนี้:
  %SystemRoot%\System32\Config
 3. เอาดิสก์ และการเริ่มระบบ Windows ใหม่
เมื่อ Windows เริ่มใหม่ แฟ้มบันทึกเหตุการณ์จะถูกสร้างขึ้นใหม่

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 172156 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbprb kbmt KB172156 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:172156

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com