วิธีการกำหนดค่าเดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 171437 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หมายเหตุ:: ข้อมูลในบทความนี้ใช้กับผู้ใช้ของ Internet Explorer 5 เฉพาะเมื่อมีการติดตั้งคอมโพเนนต์ของ Windows Update ของเดสก์ท็อป คอมโพเนนต์นี้มีการติดตั้ง ด้วย Windows 98 หรือสามารถติดตั้งกับ Internet Explorer 4
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

คุณสามารถใช้เดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่เพื่อทำการดำเนินการเดสก์ท็อปของคุณเช่นเดียวกับเว็บเพส่วนบุคคลของคุณเอง คุณสามารถแสดงชิ้นของเว็บไซต์โปรดของคุณโดยตรงบนเดสก์ท็อปของคุณ และเก็บดังกล่าวมีการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ คุณสามารถกำหนดได้อย่างง่ายดายเดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่ตลอดเวลา

บทความนี้อธิบายวิธีการกำหนดค่าเดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่ มีการกล่าวถึงหัวข้อต่อไปนี้:

 • วิธีการเปิดใช้งาน และปิดการใช้งานเดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่
 • วิธีการเพิ่มสินค้าเดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่บนเดสก์ท็อป
 • วิธีการทำให้เว็บเพจรูปพื้นหลังเดสก์ท็อป

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการเปิดใช้งาน และปิดการใช้งานเดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่

เมื่อต้องการเปิดการใช้งานเดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่ คลิกขวาที่พื้นที่ว่างบนเดสก์ท็อป ชี้ไปที่เดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่ และจากนั้น คลิกมุมมองเป็นเว็บเพจ (เครื่องหมายปรากฏขึ้น) เมื่อต้องการปิดการใช้งานเดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่ คลิกมุมมองเป็นเว็บเพจเพื่อล้างเครื่องหมาย

วิธีการเพิ่มรายการเดสก์ท็อปการใช้งานอยู่ไปยังเดสก์ท็อป

เดสก์ท็อปที่ใช้งานสินค้ามีเพียงแค่เว็บเพจ คุณสามารถประกอบด้วยเนื้อหาที่ใช้งานอยู่ที่สามารถเปลี่ยนแปลง เช่นการหุ้นหรือแผนที่สภาพอากาศ เมื่อต้องการเพิ่มสินค้าเดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิก Start ชี้ไปที่การตั้งค่า คลิกแผงควบคุม และจากนั้น คลิกสองครั้งที่การแสดงผล
 2. คลิกแท็บเว็บ และจากนั้น คลิกสร้าง
 3. ถ้าคุณต้องการใช้สินค้า Active Desktop จากเก็บคอมโพเนนต์บนเดสก์ท็อปบนเว็บไซต์ของ Microsoft คลิกใช่ ถ้าคุณต้องการใช้เว็บไซต์เดสก์ท็อปที่ใช้งานคลิกที่หมายเลขสินค้า และจากนั้น ที่เป็นชนิดที่อยู่เว็บสำหรับเว็บไซต์คุณต้องการใช้ หรือคลิกเลือกดูเพื่อค้นหาบนฮาร์ดดิสก์ของคุณ

วิธีการทำให้เว็บเพจที่ Wallpaper เดสก์ท็อป

เพื่อทำให้เว็บเพจรูปพื้นหลังเดสก์ท็อป ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิก Start ชี้ไปที่การตั้งค่า คลิกแผงควบคุม และจากนั้น คลิกสองครั้งที่การแสดงผล
 2. ในแท็บเบื้องหลัง คลิกเรียกดู
 3. ในกล่องโต้ตอบการเรียกดู คลิกเอกสาร HTML
 4. ค้นหาแฟ้ม.htm หรือ.html ที่อยู่บนฮาร์ดดิสก์ของคุณที่คุณต้อง การใช้ แล้ว คลิกเปิด
 5. คลิกตกลง
หมายเหตุ:: คุณสามารถจะ คลิกขวาที่รูปภาพใด ๆ ในเว็บเพจ และคลิกรูปพื้นเซ็ตเป็นหลังเพื่อให้รูปพื้นหลังเดสก์ท็อปของกราฟิกนั้น

วิธีการลบรายการเดสก์ท็อปการใช้งานอยู่จากเดสก์ท็อป

เมื่อต้องการลบรายการเดสก์ท็อปที่ใช้งานอยู่ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. คลิก Start ชี้ไปที่การตั้งค่า คลิกแผงควบคุม และจากนั้น คลิกสองครั้งที่การแสดงผล
 2. คลิกแท็บการเว็บ
 3. คลิกเว็บไซต์ที่เหมาะสม และจากนั้น คลิกลบ
 4. คลิกใช่เพื่อยืนยันการลบ
 5. คลิกตกลง
หมายเหตุ:: สำหรับ 4 Explorer อินเทอร์เน็ต ซึ่งลบเนื้อหาแบบสมัครสมาชิกทั้งหมด สำหรับ 5 Explorer อินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถลบเนื้อหาทั้งหมดที่ได้จากกล่องการ "ปรับให้ตรงสินค้าเพื่อกัน"

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 171437 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbui kbmt KB171437 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:171437
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com