อินเทอร์เน็ตการขั้นพื้นฐานโพรโทคอล (ICMP) ของตัวควบคุมข้อความ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 170292 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

โพรโทคอลข้อความตัวควบคุมของอินเทอร์เน็ต (ICMP) คือ การรายงานข้อผิดพลาดและการอรรถประโยชน์การวินิจฉัย และจะถือเป็นส่วนที่จำเป็นของการใช้งาน IP ใด ๆ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ICMP และทราบว่าสิ่งที่สามารถสร้างชนิดของการ ICMP อาจจะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์ปัญหาเครือข่าย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ICMPs จะใช้ โดยเราเตอร์ อุปกรณ์สื่อกลาง หรือโฮสต์คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารที่อัพเดทหรือข้อมูลความผิดพลาดไปยังเราเตอร์ อุปกรณ์สื่อกลาง หรืออื่นโฮสต์

แต่ละข้อความ ICMP ประกอบด้วยฟิลด์สามฟิลด์ที่กำหนดของวัตถุประสงค์ และให้ checksum ตัว ฟิลด์ชนิด รหัส และ CHECKSUM เหล่านั้นได้ ฟิลด์ชนิดระบุข้อความ ICMP ฟิลด์รหัสแสดงข้อมูลเกี่ยวกับการฟิลด์ชนิดการเชื่อมโยงเพิ่มเติม และ CHECKSUM แสดงวิธีการสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของข้อความ

ชนิดกำหนดไว้:
TYPE  Description
----  -----------
0   Echo Reply
3   Destination Unreachable
4   Source Quench
5   Redirect Message
8   Echo Request
11   Time Exceeded
12   Parameter Problem
13   Timestamp Request
14   Timestamp Reply
15   Information Request (No Longer Used)
16   Information Reply (No Longer Used)
17   Address Mask Request
18   Address Mask Reply
				

ตอบกลับการร้องขอ & เสียงก้องเสียงก้อง

นี่คือ ICMP ที่ใช้ในการทดสอบการเชื่อมต่อ IP มักเรียกกันว่า PING มากที่สุด เสียงก้อง ICMP ที่ร้องขอจะมีเขตข้อมูลชนิดของ 8 และฟิลด์รหัสที่เป็น 0 เสียงก้องตอบกลับมีเขตข้อมูลชนิดของ 0 และฟิลด์รหัสที่เป็น 0

Destination Unreachable:

เมื่อ undeliverable แพคเก็ต ICMP ที่ Unreachable ปลายทาง 3 ชนิด ถูกสร้างขึ้น ชนิด 3 ICMPs สามารถมีรหัสค่าจาก 0 ถึง 15:
Type 3
Code
Value  Description
-----  -----------
0    Network Unreachable
1    Host Unreachable
2    Protocol Unreachable
3    Port Unreachable
4    Fragmentation needed and DF (Don't Fragment) set
5    Source route failed
6    Destination Network unknown
7    Destination Host unknown
8    Source Host isolated
9    Communication with Destination Network Administratively Prohibited
10   Communication with Destination Host Administratively Prohibited
11   Network Unreachable for Type Of Service
12   Host Unreachable for Type Of Service
13   Communication Administratively Prohibited by Filtering
14   Host Precedence Violation
15   Precedence Cutoff in Effect
				

Quench แหล่งที่มา

ข้อความ ICMP แหล่ง Quench มีเขตข้อมูลชนิดของ 4 และรหัส 0 มีส่งข้อความ Quench แหล่งเมื่อปลายทางไม่สามารถประมวลผลการรับส่งข้อมูลเร็วที่เป็นแหล่งที่มาถูกส่ง ICMP Quench แหล่งที่มาบอกแหล่งที่มากับตัดกลับอัตราที่ซึ่งคุณจะส่งข้อมูล ปลายทางที่จะดำเนินต่อเพื่อสร้างแหล่งที่มา Quench ICMPs จนกว่าจะมีการส่งแหล่งที่มาที่มีความเร็วในการยอมรับได้

การเปลี่ยนเส้นทางข้อความ

อุปกรณ์สื่อกลางจะสร้างข้อความเปลี่ยนเส้นทาง ICMP มีเมื่อกำหนดว่า กระบวนการผลิตที่มีการร้องขอสามารถสามารถเข้าถึงภายใน หรือ ผ่านเส้นทางที่ดีกว่า เปลี่ยนเส้นทางข้อความ ICMPs เป็น 5 ประเภท และเพิ่มเติมได้ถูกกำหนด โดยมีค่าเขตข้อมูลรหัสต่อไปนี้:
Type 5
Code
Value  Description
-----  -----------
0    Redirect datagrams for the Network
1    Redirect datagrams for the Host
2    Redirect datagrams for the Type of Service and Network
3    Redirect datagrams for the Type of Service and Host
				

เวลาที่เกิน

หากเราเตอร์หรือโฮสต์ละเว้นแพคเก็ตเนื่องจากการหมดเวลาการ มันจะสร้างเป็นเวลาเกินชนิด 11 ICMP ICMP เกินเวลาที่จะมีรหัสค่าเป็น 0 หรือ 1 มีสร้างรหัส 0 เมื่อเกินจำนวน hop ของเดตาแกรมแพคเก็ตจะถูกยกเลิก 1 เป็นรหัสถูกสร้างขึ้นเมื่อ reassemble ของแพคเก็ตที่มีการกระจายตัวมากเกินกว่าค่าการหมดเวลา

ปัญหาเกี่ยวกับพารามิเตอร์

เมื่ออุปกรณ์สื่อกลางหรือโฮสต์การละเว้นดาต้าแกรมเนื่องจากไม่สามารถดำเนินการ การ 12 ICMP ถูกสร้างขึ้น สาเหตุที่พบโดยทั่วไปของ ICMP นี้มีข้อมูลส่วนหัวที่เสียหาย หรือไม่พบตัวเลือก เหตุผลสำหรับการ ICMP เป็นตัวขาดหายไปที่คุณใช้อยู่จำเป็น ICMP จะมีค่าเป็นรหัส 1 รหัสค่าเป็น 0 ฟิลด์ตัวชี้จะประกอบด้วย octet ของหัวข้อของเดตาแกรม discarded ที่ซึ่งข้อผิดพลาดที่พบ

ตอบกลับประทับประทับเวลาของการร้องขอ & เวลา

การร้องขอประทับเวลาและการตอบกลับการประทับเวลาคือ วิธี rudimentary สำหรับการซิงโครไนส์เวลารักษาไว้บนอุปกรณ์อื่น การร้องขอมีเขตข้อมูลชนิดของ 13 และการตอบกลับเป็นชนิด 14 วิธีการนี้สำหรับการซิงโครไนส์เวลาคือ crude และที่ไม่น่าเชื่อถือ ดังนั้น มันจะไม่ heavily ใช้

ตอบกลับการร้องขอและรายละเอียดข้อมูล

ชนิด ICMP เหล่านี้ได้ได้รับการออกแบบดั้งเดิมเพื่ออนุญาตการโฮสต์ booting เพื่อค้นหาที่อยู่ IP วิธีนี้จะล้าสมัย และไม่ใช้ วิธีธรรมดาที่สุดสำหรับการค้นหาที่อยู่ IP จะ BOOTP (bootstrap โพรโทคอล) และ DHCP (โฮสต์แบบปรับตั้งค่าคอนฟิกคอ) มีกำหนด BOOTP โดย RFC1542 และกำหนด DHCP โดย RFC1541 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของ Microsoft ของ DHCP โปรดดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
169289ขั้นพื้นฐานของ dhcp (โฮสต์แบบปรับตั้งค่าคอนฟิก Protocol)

การร้องขอมาสก์ & ตอบกลับรูปแบบที่อยู่ของที่อยู่

คอมพิวเตอร์ booting ซับเน็ตมาสก์ที่ใช้บนเครือข่ายภายในการกำหนดใช้อยู่รูปแบบคำร้องขอ ICMP ชนิด 17 มีอุปกรณ์สื่อกลางหรือคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์เป็นสื่อกลางจะตอบกลับ ด้วยการชนิด 18 ICMP อยู่ Mask ตอบกลับ ICMP

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ICMP ดู RFC950, RFC792 และ RFC1122

RFCs อาจได้รับผ่านทางอินเทอร์เน็ตเป็นดังนี้:

สำเนากระดาษ RFCs ทั้งหมดพร้อมใช้งานจาก NIC แต่ละรายการ หรือ ในเกณฑ์ที่ใช้ในการบอกรับเป็นสมาชิก (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ติดต่อnic@nic.ddn.mil). สำเนาแบบออนไลน์พร้อมใช้งานผ่าน FTP หรือ Kermit จาก NIC.DDN.MIL เป็น rfc/rfc #### .txt หรือ rfc/rfc #### .PS (#### คือหมายเลข RFC โดยไม่มีเลขนำหน้าศูนย์)

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 170292 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Host Integration Server 2000 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • Microsoft SNA Server 1.0
 • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kbnetwork kbmt KB170292 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:170292

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com