เปิดโฟลเดอร์ System32 เมื่อบันทึกข้อมูลใน Windows XP, Windows 2000 หรือ Windows NT 4.0

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 170086 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณล็อกอินไปยัง Microsoft Windows หน้าต่าง Microsoft Windows Explorer อาจเปิดที่แสดงเนื้อหาของโฟลเดอร์ System32

ลักษณะการทำงานนี้ยังเกิดกรณีที่มีค่าสายอักขระที่ประกอบด้วยเฉพาะใบเสนอราคาหนึ่งอักขระ (") เป็นข้อมูลค่าในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นได้หากเป็น null ไม่สมบูรณ์ หรือรายการที่เสียหายอยู่ในรีจิสทรี

การแก้ไข

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

ใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรีให้ดูสอง Windows รีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
ตรวจสอบว่า ค่าทั้งหมดที่อยู่ในคีย์เหล่านี้ไม่ประกอบด้วยรายการใด ๆ ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ หรือเป็น null (เช่น "")

ข้อมูลเพิ่มเติม

ได้รับการยืนยันรายการไม่ถูกต้องในค่ารีจิสทรีต่อไปนี้เพื่อทำให้เกิดลักษณะการทำงานอธิบายไว้ด้านบน:
คีย์::HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
ค่า: ส่วนขยายของแฟ้ม ActiveMovie
ค่าชนิด: REG_SZ
ข้อมูลค่า: /Check ActMovie.exe
ถ้าข้อมูลค่าสำหรับรายการนี้เป็น null หรือปรากฏใน'ตัวแก้ไขรีจิสทรี'เป็นเครื่องหมายใบเสนอราคา คุณอาจพบปัญหาที่อธิบายข้างต้น เมื่อต้องการแก้ไขปัญหา เปลี่ยนข้อมูลค่าตรงกับรายการข้างต้น หรือลบส่วนขยายของแฟ้ม ActiveMovie ค่า

คุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยการลบค่าเหลือซึ่งมี "" ถัดจากแฟ้มนั้นอยู่ในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
Version\Run HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current

ถ้าคุณกำลัง uncertain ว่ารายการไม่ถูกต้อง หรือไม่สมบูรณ์ คุณอาจต้องการลบรายการทั้งหมดอื่นนอกเหนือจากรายการของ Windows เป็นค่าเริ่มต้น รายการต่อไปนี้เพื่อรันถาดของระบบเป็นเท่านั้นจำเป็นต้องใช้ Windows เริ่มต้นรายการ:
คีย์::HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
ค่า: SystemTray
ค่าชนิด: REG_SZ
ค่าข้อมูล: SysTray.exe
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
177510โฟลเดอร์ System32 เปิดเมื่อเริ่มทำงานของ Windows NT

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 170086 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbenv kbprb kbui kbmt KB170086 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:170086

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com