Windows XP, Windows 2000 és Windows NT 4.0 rendszerben bejelentkezéskor megnyílik a System32 mappa

A cikk fordítása A cikk fordítása
Cikk azonosítója: 170086 - A cikkben érintett termékek listájának megtekintése.
Fontos: Ebben a cikkben a rendszerleíró adatbázis módosításával kapcsolatos tudnivalók olvashatók. A rendszerleíró adatbázis módosítása előtt feltétlenül készítsen biztonsági másolatot arról, és csak akkor fogjon hozzá, ha probléma esetén tisztában van a rendszerleíró adatbázis visszaállításának módjával. A rendszerleíró adatbázis biztonsági mentésével, módosításával és visszaállításával kapcsolatos információkat a Microsoft Tudásbázis következő cikkében találja a cikk számára kattintva:
256986 A Microsoft Windows rendszerleíró adatbázisának ismertetése
Az összes kibontása | Az összes összecsukása

A jelenség

A Microsoft Windows operációs rendszerbe történő bejelentkezéskor előfordulhat, hogy megnyílik a Microsoft Windows Intéző a System32 mappát tartalmazó ablaka.

Ez a jelenség akkor is tapasztalható, ha a következő rendszerleíró kulcs egyetlen idézőjelet (") tartalmazó karakterláncértéket tartalmaz:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

Oka

Ezt a jelenséget előidézheti az, hogy a rendszerleíró adatbázis üres, hiányos vagy sérült bejegyzést tartalmaz.

A megoldás

FIGYELEM! A Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő helytelen használata komoly problémákhoz vezethet, amelyek az operációs rendszer újratelepítését tehetik szükségessé. A Microsoft nem garantálja a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztő nem megfelelő használatából fakadó problémák megoldhatóságát. a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztőt mindenki a saját felelősségére használhatja.

A Rendszerleíróadatbázis-szerkesztővel jelenítse meg a következő két Windows rendszerleíró kulcsot:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Győződjön meg arról, hogy a kulcsokban található értékek nem tartalmaznak helytelen, hiányos vagy üres bejegyzést (például "").

További információ

Bebizonyosodott, hogy a következő rendszerleíró azonosítóban szereplő helytelen bejegyzés a fentiekben leírt viselkedést okozza:
Kulcs: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Azonosító: ActiveMovie File Extensions
Azonosító típusa: REG_SZ
Érték: ActMovie.exe /Check
Ha a bejegyzés értéke üres, vagy a Rendszerleíróadatbázis-szerkesztőben idézőjelekként jelenik meg, a fent ismertetett problémát tapasztalhatja. A hiba javítása érdekében módosítsa az értéket úgy, hogy megfeleljen a fenti bejegyzésnek, vagy törölje az ActiveMovie File Extensions értéket.

A jelenség akkor is felléphet, ha következő rendszerleíró kulcs melletti Reminder érték "":
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Current Version\Run

A probléma megoldható a Reminder érték törlésével.

Ha nem biztos benne, hogy az adott bejegyzés helytelen vagy hiányos-e, megteheti hogy törli az összes bejegyzést az alapértelmezett Windows bejegyzés kivételével. A következő, a tálca futtatására szolgáló bejegyzés az egyetlen kötelező, alapértelmezett Windows bejegyzés:
Kulcs: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Azonosító: SystemTray
Azonosító típusa: REG_SZ
Érték: SysTray.exe
További információt a Microsoft Tudásbázis következő cikkében talál a cikk számára kattintva:
177510 Windows NT rendszerben bejelentkezéskor megnyílik a System32 mappa (Előfordulhat, hogy a hivatkozás részben vagy teljes egészében angol nyelvű tartalomra mutat.)

Tulajdonságok

Cikk azonosítója: 170086 - Utolsó ellenőrzés: 2005. december 2. - Verziószám: 4.0
A cikkben található információ a következő(k)re vonatkozik:
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0, Terminal Server Edition
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Kulcsszavak: 
kbenv kbui kbprb KB170086
A Microsoft tudásbázisban szolgáltatott információkat "az adott állapotban", bárminemű szavatosság vagy garancia nélkül biztosítjuk. A Microsoft kizár mindennemű, akár kifejezett, akár vélelmezett szavatosságot vagy garanciát, ideértve a forgalomképességre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságot is. A Microsoft Corporation és annak beszállítói semmilyen körülmények között nem felelősek semminemű kárért, így a közvetlen, a közvetett, az üzleti haszon elmaradásából származó vagy speciális károkért, illetve a kár következményeként felmerülő költségek megtérítéséért, még abban az esetben sem, ha a Microsoft Corporationt vagy beszállítóit az ilyen károk bekövetkeztének lehetőségére figyelmeztették. Egyes államok joga nem teszi lehetővé bizonyos károkért a felelősség kizárását vagy korlátozását, ezért a fenti korlátozások az ön esetében esetleg nem alkalmazhatók.

Visszajelzés küldése

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com