วิธีการตั้งค่าการดาวน์โหลดของอินเทอร์เน็ตสำหรับ Comdlg32.ocx

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 168917
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ตัวควบคุม CommonDialog แสดงชุดมาตรฐานของกล่องโต้ตอบสำหรับการดำเนินการเช่นการเปิด และบันทึกแฟ้ม การตั้งค่าตัวเลือกการพิมพ์ และเลือกสีและแบบอักษร บทความนี้เอกสารวิธีการตั้งค่าการควบคุมสำหรับใช้ใน Internet Explorer ที่สำเร็จ

ตัวควบคุม CommonDialog คือ ตัวควบคุมลิขสิทธิ์การจัดส่งกับ Visual Basic (VB) 5.0 เฉพาะผู้พัฒนาที่ มีลิขสิทธิ์ขณะออกแบบที่ถูกต้องสำหรับตัวควบคุมอาจเผยแพร่ตัวควบคุมสำหรับใช้ ในโปรแกรมประยุกต์ หรือ บนเว็บไซต์ของพวกเขา ตัวควบคุมและสิทธิ์การใช้งานขณะออกแบบสามารถได้รับ โดยการดาวน์โหลด VB 5.0 ควบคุมการสร้าง Edition (VBCCE), การซื้อของ VB 5.0 หรือการซื้อ InterDev Visual

เมื่อต้องการใช้ตัวควบคุมในเว็บเพจ สิทธิ์การใช้งานแพคเกจแฟ้ม (แฟ้ม.lpk) สำหรับตัวควบคุมต้องสร้าง มีการอ้างอิงแฟ้ม.lpk นี้แล้ว โดยเว็บเพจ ถ้ามีการควบคุมลิขสิทธิ์หลายบนหน้า ต้องมีสร้างแฟ้มเดี่ยว.lpk สำหรับทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติม

บทความนี้ครอบคลุมการสร้างแฟ้ม.lpk ค่า และการใช้บนเว็บเพจ

Microsoft ให้แฟ้มมีลายเซ็น.cab ซึ่งสามารถถูกอ้างอิงการติดตั้งตัวควบคุม CommonDialog ถ้ามีใช้แฟ้ม.cab นี้ เว็บเพจที่ใช้ตัวควบคุมจะดูเหมือนกับข้อความต่อไปนี้:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Some Page</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

<OBJECT CLASSID="clsid:5220cb21-c88d-11cf-b347-00aa00a28331">
    <PARAM NAME="LPKPath" VALUE="comdlg.lpk">
</OBJECT>

<OBJECT ID="CommonDialog1" WIDTH=32 HEIGHT=32
    CLASSID="CLSID:F9043C85-F6F2-101A-A3C9-08002B2F49FB"
    CODEBASE="http://activex.microsoft.com/controls/vb5/comdlg32.cab">
</OBJECT>

</BODY>
</HTML>
				
โปรดสังเกตว่า Comdlg.lpk แฟ้มที่คุณสร้างขึ้น และชื่อเอง นอกจากนี้ ตำแหน่งที่ตั้งของแฟ้มจะสัมพันธ์กับแฟ้ม HTML ที่นี่แฟ้ม HTML และ.lpk จะสันนิษฐานอยู่ในไดเรกทอรีเดียวกัน

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการควบคุม ActiveX ใช้ที่ได้รับอนุญาตใน Internet Explorer โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
159923วิธีการใช้ตัวควบคุม ActiveX ลิขสิทธิ์ใน Internet Explorer

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 168917 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
Keywords: 
kbhowto kbsetup kbmt KB168917 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:168917
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com