วิธีการสร้าง Torito El ซีดีรอมที่ใช้เริ่มระบบได้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 167685 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

เนื้อหาของบทความนี้ ในส่วน มาจากข้อมูลที่ El Torito สำหรับซีดีรอมรูปแบบจำเพาะรุ่น 1.0 จากเทคโนโลยี Phoenix และ IBM และออก จากเอกสารทางเทคนิค "Constructing แบบสำหรับซี" รุ่น 0.5 จากเทคโนโลยี Phoenix สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการ Torito El โปรดอ้างถึงเอกสารเหล่านี้

อะไรคือ Torito El หรือไม่

el Torito คือ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับการเขียนด้วยเทคโนโลยี Phoenix IBM สำหรับซีดีรอมที่ใช้เริ่มระบบได้ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับ Torito El ช่วยสำหรับการสร้างซีดีรอมเป็นรูปภาพของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์หรือฟลอปปีไดรฟ์ เมื่อคุณทำให้รูปภาพของฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอมจะเริ่มต้นเป็นไดรฟ์ C และตัวอักษรไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ทั้งหมดจะถูก shifted อัพอักษรหนึ่ง เมื่อต้องการเริ่มระบบรูปแบบฟลอปปีดิสก์ จะสามารถระบุซีดีรอมเป็นไดรฟ์ A. ไดรฟ์เดิม A จะกลายเป็น ไดรฟ์ B และไดรฟ์เดิม B จะไม่พร้อมใช้งาน

สิ่งที่ถูกต้องเพื่อให้สามารถใช้ซีดีรอมที่ใช้เริ่มระบบได้หรือไม่

BIOS ของระบบต้องสามารถสนับสนุนซีดีรอมที่ใช้เริ่มระบบได้ ถ้า BIOS ของระบบมีความสามารถนี้ ไดรฟ์ EIDE (ATAPI) ซีดีรอมที่แนบกับระบบควรจะสามารถเริ่มระบบจากคอมแพคดิสก์

หากไดรฟ์ซีดีรอม ไดรฟ์ SCSI, SCSI BIOS ต้องรองรับคอมแพคดิสก์ที่ใช้เริ่มระบบได้เช่นกัน

โปรดสังเกตว่า BIOS ของระบบบางอย่างอาจมีการตั้งค่าการควบคุมใบสั่งสำหรับการเริ่มระบบระหว่างไดรฟ์ A ไดรฟ์ C และไดรฟ์ซีดีรอม ระบบบาง ถึงแม้ว่าสามารถสนับสนุนคอมแพคดิสก์ที่ใช้เริ่มระบบได้ อาจให้ระบุเช่นไม่ ถึงแม้ว่าพวกเขาอาจช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนลำดับความสำคัญเริ่มต้นระบบระหว่างฟล็อปปี้ดิสก์และไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ แต่ให้ไม่มีตัวเลือกสำหรับการเริ่มระบบจากคอมแพคดิสก์ ระบบอาจรองรับคุณลักษณะนี้ยัง ระบบเช่นวางระดับความสำคัญบนคอมแพคดิสก์ที่ใช้เริ่มระบบได้เสมอดังนั้น ถ้าหนึ่งถูกแทรก ระบบจะเริ่มระบบจากนั้น

สิ่งที่สามารถจะเสร็จ ด้วยซีดีรอมที่ใช้เริ่มระบบได้หรือไม่

สิ่งที่จะสามารถรันจากฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์หรือฟลอปปีที่ DOS ที่สามารถเรียกใช้จากซีดีได้ ด้วยข้อยกเว้นหนึ่ง: เฉพาะโปรแกรมไม่ต้องพยายามเขียนข้อมูลไปยังซีดี หรือจะล้มเหลวเนื่องจากมีอ่านซีดี ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม

รายการที่คุณต้องสร้างซีดีรอมที่ใช้เริ่มระบบได้:
 • ว่างฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของน้อยกว่า 650 เมกะไบต์กำลังการผลิต หรือ ที่ฟลอปปีไดรฟ์

  สำเนาแน่นอนของฮาร์ดไดรฟ์จะถูกทำลงบนคอมแพคดิสก์ จำเป็นในอย่างอื่น เนื่องจากกำลังการผลิตของซีดีเป็นเมกะไบต์ 650 ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มีขนาดเล็กกว่านี้ต้องมีเพื่อให้คุณสามารถบันทึกลงบนซีดี โปรดทราบว่า พาร์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ไม่เพียงพอที่จะถูก imaged ดิสก์ทางกายภาพทั้งหมด

  ฮาร์ดไดรฟ์ควรประกอบด้วยข้อมูลการใช้งานคุณต้องการวางลงบนซีดีเท่านั้น

  สามารถใช้สื่อที่ถอดออกได้ในตำแหน่งของฮาร์ดดิสก์ ดิสก์บาง optical suited ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานนี้ได้

  ถ้าคุณทำรูปภาพของฟลอปปีดิสก์ ฟลอปปีดิสก์จะถูกต้องในตำแหน่งของไดรฟ์ฮาร์ดดิสก์ว่างเปล่า
 • Another drive with at least twice the space of the drive in above. หรือ

 • Two additional drives each with at least as much free space as the drive listed above.

  To clarify this information: A bit-for-bit image of the first drive will be created AND an ISO file will then be created from that image. Thus, one drive will contain the original files, again as much space is needed for the image, and finally once again as much space for the ISO file.

  When imaging a floppy disk, only a few megabytes of free space is required. As described below, when properly configured, the remainder of the compact disc can be accessed by drivers loaded from the floppy disk image. For this reason, as well as the greatly reduced system requirements and time requirements, the imaging of a floppy disk image will be far easier to accomplish.
 • A compact disc authoring package that will allow a real ISO image file to be created. Adaptec EZ-CD Pro is an example of such a package. Packages such as Corel CD Creator (now Adaptec CD Creator) will NOT allow the creation of real ISO images and, as such, are not suitable for creating bootable compact discs.
 • A utility to allow byte-level editing of a disk. The instructions in this article assume the use of Norton Utilities Diskedit from Symantec.

Creating the Bootable CD from Start to Finish

Please note that the steps below assume that a hard disk drive will be imaged. Only a single byte will need to be changed to image a floppy disk. This change is described in step 12 of this procedure.

Also, because these instructions assume the use of the Norton Diskedit program, here are a few tips on using Norton Diskedit:
 • The HOME key will take you to the beginning of the file.
 • To search, select Find from the Tools menu or press CTRL+S. To search for the next occurrence of the same item, select Find Again from the Tools menu or press CTRL+G.
 • To move the cursor from the Hex editing side to the text side of the screen or vice versa, press the TAB key.
Follow these steps to create a bootable CD:
 1. Prepare the hard disk drive or floppy disk exactly as you would want the CD to appear. Organize all the files and directories to suit your needs.
 2. Make certain that the hard disk drive has an operating system on it, that it is bootable, and that the partition is marked active. It is strongly suggested that you actually boot from this drive to make certain that it behaves as expected. After burned onto the CD, you cannot modify it without burning another CD. For this reason, it is suggested that careful testing be performed before writing a CD.
 3. Use Norton Diskedit (or similar application) to copy the hard disk drive contents to a file. In Norton Diskedit, follow these steps:

  1. Select Object, and then Physical Disk. Select the hard disk drive to make an image of.
  2. Select Tools, and then Write.
  3. Select Write to a File.
  4. Save this file as Osboot.img.
  NOTE: This may be a lengthy process.
 4. Create a file named Bootcat.bin that is exactly 2,048 bytes in size. This file will serve as a dummy boot catalog. An easy way to create this file is by using either the MS-DOS Edit program or Windows Notepad and typing in any characters until you have a file exactly 2,048 bytes in size.
 5. Use DISKEDIT to edit this file. Starting at the beginning of the file, enter the data below. Note that the left side shows the hex equivalent of the characters on the right. It is suggested that you enter the actual hex characters for accuracy. In addition, some of the ANSI characters shown on the right are not correctly represented here. Just enter the hex data as shown for proper operation.
     01 00 00 00 50 68 6F 65 - ....Phoe
     6E 69 78 20 54 65 63 68 - nix Tech
     6E 6F 6C 6F 67 69 65 73 - nologies
     20 4C 54 44 34 E4 55 AA - LTD4_U~
  						
 6. Make certain to write Hex "00" to all the remaining bytes of the file.
 7. Instruct the compact disc authoring software to create an ISO image containing the two files Osboot.img and Bootcat.bin. Save the ISO file as Bootcd.iso. Be sure to create the file as a MODE 1 file. Before actually performing this step please read the notes below.

  Notes on adding additional files:

  At this point, you will want to be aware of a few additional items should you want to add any additional files to this CD.

  • When booting from the compact disc, all the files that were on the original hard disk drive or floppy disk that was imaged will be visible. Any files added to the CD after the imaging process will not be visible at this time.
  • When the compact disc is viewed on a system that has been booted from the hard disk drive or a floppy disk, and CD-ROM drivers are loaded, the additional files will be visible. The contents of Osboot.img (which, in turn, contains the files from the hard disk drive or floppy that was imaged) will not be visible. Instead, the actual files Osboot.img and Bootcat.bin will be seen in addition to the other files that were added.
  • If the bootable compact disc loads CD-ROM drivers at startup, it is possible to then see all files on the CD. The files that were on the imaged hard disk drive or floppy disk will be visible at drive A or C, and any additional files can be accessed through the CD-ROM drive letter assigned by the CD-ROM drivers.
  If you want to have additional files on the compact disc, now is the time to add them. To do so, simply instruct your compact disc authoring software to include not only Osboot.img and Bootcat.bin, but any additional files as well.
 8. Use Diskedit to open Bootcd.iso.
 9. Go to sector 17 (this is at offset 8800h). "CD001" should be on the first line.
 10. Enter the following data:
     00 43 44 30 30 31 01 45 - .CD001.E
     4C 20 54 4F 52 49 54 4F - L TORITO
     20 53 50 45 43 49 46 49 -  SPECIFI
     43 41 54 49 4F 4E 00 00 - CATION
  						
  Continue entering hex "00" after the characters above through offset 8FFF (2048 characters total).

  NOTE: Although a number of characters near the beginning may already be identical to that shown in the table above, take note that the very first line starts with 00. These characters are often overlooked. The information should be entered exactly as shown in hexadecimal.
 11. Creating a valid Boot Volume Descriptor

  • Go to the beginning of the file, and then search for BOOTCAT.
  • จำนวนครั้งที่สำรอง 31 อักขระ เมื่อต้องการดำเนินการดังกล่าวใน Diskedit วางเคอร์เซอร์บนตัวอักษร "B" ใน BOOTCAT และไปที่บรรทัดที่สอง และ ไปทางขวา 1 อักขระ
  • เขียนลงไบต์หกสี่ขั้นตอนถัดไปที่ (รวมทั้งที่มีเคอร์เซอร์อยู่)
  • การเดินออฟเซ็ต 8847h ซึ่งจะเพียงแค่มีสักหลังจากข้อมูลคุณป้อนในขั้นตอนที่ 10 ป้อนไบต์ 4 ที่คุณเพิ่งเขียนลงข้างต้น
 12. การสร้างแค็ตตาล็อกเริ่มต้นระบบที่ถูกต้อง

  1. ไปที่จุดเริ่มต้นของแฟ้ม แล้วค้นหา OSBOOT
  2. จำนวนครั้งที่สำรอง 31 อักขระ เมื่อต้องการทำเช่นนั้นใน Diskedit วางเคอร์เซอร์บนอักษร O ใน OSBOOT และไปที่บรรทัดที่สอง และ ไปทางขวา 1 อักขระ
  3. เขียนลงไบต์หกสี่ขั้นตอนถัดไปที่ (รวมทั้งที่มีเคอร์เซอร์อยู่)
  4. ไปที่จุดเริ่มต้นของแฟ้ม แล้วค้นหา LTD4 คุณควรเห็นเนื้อหาของแฟ้ม Bootcat.bin ที่สร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 5 หากไม่ ทำซ้ำการค้นหาจนกว่าจะพบข้อมูล ตามที่คุณป้อนไว้ในขั้นตอนที่ 5
  5. เวลา h 20 ออฟเซ็ตใส่ไบต์ที่ต่อไปนี้:

   1. 88 04 00 00 00 00 01 00
   2. ไบต์การสี่ที่คุณเขียนลงเท่านั้น
   สิ่งเหล่านี้ควรทำตามหนึ่งหลังจากอื่น ในอย่างอื่น 88 04 00 00 00 01 00 B1 B2 B3 B4

   หมายเหตุ: B1 B4 เป็นไบต์ที่ สี่คุณเขียนลง

   หมายเหตุ: ใน 1) เหนือ 04 ระบุรูปแบบฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ ใช้ 01 สำหรับเป็นเมกะไบต์ 1.2 ฟลอปปีดิสก์รูป 02 สำหรับรูปที่มีฟล็อปปี้ดิสก์ขนาด 1.44 MB และ 03 รูปฟลอปปีดิสก์ 2.88 MB
 13. ออกจาก Diskedit การบันทึกการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
 14. เขียนแฟ้ม ISO ลงบนคอมแพคดิสก์ โปรดจำไว้ว่า ถ้าคุณตัดสินใจที่จะเพิ่มเติมแฟ้ม (ในส่วนเพิ่มเติมสำหรับขั้นตอนที่ 7) ที่มีชื่อแฟ้มยาว คุณจะต้องการเขียนซีดีใช้ Joliet การจัดรูปแบบแทนที่ ISO 9660 เพื่อให้ชื่อแฟ้มที่มีความยาวอาจสามารถดูได้ใน Windows 95 และ Windows NT 4
โปรดทราบว่า เซสชันเพิ่มเติมไม่สามารถเพิ่มคอมแพคดิสก์ที่ใช้เริ่มระบบได้ การเพิ่มเซสชันเพิ่มเติมจะทำให้ซีดีจะไม่สามารถใช้เริ่มระบบได้ ด้วยเหตุผลนี้ มันจะแนะนำว่า ซอฟต์แวร์ authoring ของซีดีได้รับคำแนะนำเพื่อปิดซีดีเช่นเดียวกัน

กำลังผลิต Diskedit อรรถประโยชน์ของ Norton โดย Symantec Corporation Easy ซีดี Pro ถูกผลิต โดยผู้จัดจำหน่าย Adaptec, Inc. ที่เกี่ยวข้องกับ Microsoft เราทำให้ไม่รับประกัน ทั้งโดยนัย หรืออย่างอื่น ใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 167685 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 7 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows for Workgroups 3.11
 • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kbinfo kbmt KB167685 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:167685

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com