Τρόπος προσθήκης ή κατάργησης της ενημερωμένης έκδοσης της επιφάνειας εργασίας των Windows (Windows Desktop Update)

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 165695 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Αυτό το άρθρο, στο παρελθόν ήταν δημοσιευμένο με αριθμό GR165695
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Το στοιχείο ενημερωμένης έκδοσης της επιφάνειας εργασίας των Windows (Windows Desktop Update) που συνοδεύει τον Internet Explorer 4.0, 4.01, 4.01 Service Pack 1, 4.01 Service Pack 2 και τα Microsoft Windows 98 περιλαμβάνει τις ακόλουθες βελτιώσεις στο κλασικό κέλυφος των Windows:

 • Το Active Desktop.
 • Μια ενιαία, προσαρμοζόμενη Εξερεύνηση (Explorer) με προβολή Web (Web View).
 • Ένα μενού Έναρξη (Start) και μια γραμμή εργασιών ενοποιημένα με το Web.
 • Κάντε κλικ (όχι διπλό κλικ) στα στοιχεία για να τα ανοίξετε, ή τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού επάνω τους για να τα επιλέξετε.
Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να προσθέσετε ή να καταργήσετε την ενημερωμένη έκδοση της επιφάνειας των Windows (Windows Desktop Update) στον Internet Explorer 4.0, 4.01, 4.01 Service Pack 1 ή 4.01 Service Pack 2 για Windows 95 και Windows NT 4.0.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν μπορείτε να καταργήσετε την ενημερωμένη έκδοση της επιφάνειας εργασίας των Windows (Windows Desktop Update) από τα Windows 98, Microsoft Windows 98 Δεύτερη Έκδοση, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) ή Microsoft Windows 2000, επειδή είναι ένα ενσωματωμένο τμήμα αυτών των λειτουργικών συστημάτων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Εάν χρησιμοποιείτε τον Internet Explorer 5 ή νεότερη έκδοση με τα Microsoft Windows 95 ή Microsoft Windows NT 4.0, χωρίς το στοιχείο ενημερωμένης έκδοσης της επιφάνειας εργασίας των Windows (Windows Desktop Update) που συνοδεύει τον Internet Explorer 4.0, θα πρέπει να απεγκαταστήσετε τον Internet Explorer 5 ή νεότερη έκδοση, πριν να εκτελέσετε τα βήματα αυτού του άρθρου για να προσθέσετε ή να καταργήσετε το στοιχείο ενημερωμένης έκδοσης της επιφάνειας εργασίας των Windows. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απεγκατάσταση του Internet Explorer 5 ή νεότερης έκδοσης, κάντε κλικ στους αριθμούς των άρθρων παρακάτω, για να προβάλλετε τα άρθρα στη Γνωσιακή Βάση της Microsoft (Knowledge Base):
217344 Τρόπος απεγκατάστασης του Internet Explorer 5
293907 Τρόπος απεγκατάστασης του Internet Explorer 6.0
Εάν δεν μπορείτε να απεγκαταστήσετε τον Internet Explorer 5 ή νεότερη έκδοση, ανατρέξτε στη σημείωση που ακολουθεί για πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη του στοιχείου ενημερωμένης έκδοσης της επιφάνειας εργασίας των Windows (Windows Desktop Update). Ίσως να μην μπορέσετε να απεγκαταστήσετε τον Internet Explorer 5, αν καταργήσετε, για παράδειγμα, το αντίγραφο ασφαλείας ή τις πληροφορίες απεγκατάστασης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν και το στοιχείο ενημερωμένης έκδοσης της επιφάνειας εργασίας των Windows (Windows Desktop Update) δεν αποτελεί τμήμα του Internet Explorer 5 ή νεότερης έκδοσης, οι διαχειριστές των εταιρειών μπορούν να το χρησιμοποιήσουν μαζί με μια προσαρμοσμένη έκδοση του Internet Explorer 5 ή νεότερη έκδοση με χρήση του Internet Explorer Administration Kit (IEAK). Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το IEAK, ανατρέξτε στις ακόλουθες τοποθεσίες της Microsoft στο Web:
http://technet.microsoft.com/en-us/ie/bb219517.aspx
Σε αυτό το άρθρο αναλύονται τα παρακάτω θέματα:

 • Προσθήκη του στοιχείου ενημερωμένης έκδοσης της επιφάνειας εργασίας των Windows
 • Κατάργηση του στοιχείου ενημερωμένης έκδοσης της επιφάνειας εργασίας των Windows

Περισσότερες πληροφορίες

Προσθήκη του στοιχείου ενημερωμένης έκδοσης της επιφάνειας εργασίας των Windows (Windows Desktop Update)Για να προσθέσετε την ενημερωμένη έκδοση της επιφάνειας εργασίας των Windows, θα πρέπει να εγκαταστήσετε ή να επανεγκαταστήσετε τον Internet Explorer 4.x και κατά την εγκατάσταση, να κάνετε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes), όταν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε τα στοιχεία ενημερωμένης έκδοσης της επιφάνειας εργασίας των Windows ως εξής:
 1. Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο Ie4setup.exe στο φάκελο διαδρομή \Internet Explorer 4.0 Setup (όπου διαδρομή είναι η πλήρης διαδρομή προς το φάκελο εγκατάστασης (Setup) του Internet Explorer 4.x).
 2. Όταν σας ζητηθεί να εγκαταστήσετε τα στοιχεία ενημερωμένης έκδοσης της επιφάνειας εργασίας των Windows (Windows Desktop Update), κάντε κλικ στο κουμπί Ναι (Yes).
 3. Εάν σας ζητηθεί να κάνετε Αναβάθμιση μόνο των νεότερων στοιχείων (Upgrade Only Newer Items) ή Επανεγκατάσταση όλων των στοιχείων (Reinstall All Components), κάντε κλικ στην επιλογή Αναβάθμιση μόνο των νεότερων στοιχείων, έπειτα κάντε κλικ στο κουμπί OK και συνεχίστε με την Ενεργή εγκατάσταση (Active Setup).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δεν σας ζητείται να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση της επιφάνειας εργασίας των Windows (Windows Desktop Update) κατά την εγκατάσταση του Internet Explorer 4.x στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν εγκαθιστάτε ένα αντίγραφο του Internet Explorer 4.0 του οποίου έχετε κάνει λήψη από ένα φάκελο στον τοπικό σκληρό σας δίσκο ή ένα κοινόχρηστο στοιχείο δικτύου και επιλέγετε να μην κάνετε λήψη των στοιχείων ενημερωμένης έκδοσης της επιφάνειας εργασίας των Windows (Windows Desktop Update).
 • Η ενημερωμένη έκδοση της επιφάνειας εργασίας των Windows (Windows Desktop Update) είναι ήδη εγκατεστημένη και επανεγκαθιστάτε τον Internet Explorer 4.x.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Ο Internet Explorer 4.x δεν είναι πλέον διαθέσιμος για λήψη από τις τοποθεσίες της Microsoft στο Web. Έτσι, δεν μπορείτε να προσθέσετε την ενημερωμένη έκδοση της επιφάνειας εργασίας των Windows (Windows Desktop Update) χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα "Προσθαφαίρεση προγραμμάτων" (Add/Remove Programs) του Πίνακα Ελέγχου (Control Panel), κάνοντας κλικ στο στοιχείο Microsoft Internet Explorer 4.0, έπειτα στο κουμπί Προσθαφαίρεση (Add/Remove) και στη συνέχεια κάνοντας κλικ στην επιλογή Προσθήκη του στοιχείου ενημερωμένης έκδοσης της επιφάνειας εργασίας των Windows από μια τοποθεσία στο Web (Αdd Windows Desktop Update component from Web site). Θα ανοίξει η παρακάτω τοποθεσία της Microsoft στο Web ή θα εμφανιστεί ένα μήνυμα από την τοποθεσία της Microsoft στο Web, το οποίο θα αναφέρει ότι "Δεν είναι δυνατή η εύρεση της σελίδας" (The page cannot be found):
http://www.microsoft.com/Windows/IE
Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε την ενημερωμένη έκδοση της επιφάνειας εργασίας των Windows (Windows Desktop Update) από αυτήν την τοποθεσία Web.

Κατάργηση ενημερωμένης έκδοσης της επιφάνειας εργασίας των Windows (Windows Desktop Update)Για να καταργήσετε την ενημερωμένη έκδοση της επιφάνειας εργασίας των Windows, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και στη συνέχεια κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Προσθαφαίρεση προγραμμάτων (Add/Remove Programs).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Εγκατάσταση/κατάργηση (Install/Uninstall), κάντε κλικ στο στοιχείο Microsoft Internet Explorer 4.0 από τη λίστα με τα εγκατεστημένα προγράμματα και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί Προσθαφαίρεση (Add/Remove).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Κατάργηση ενημερωμένης έκδοσης της επιφάνειας εργασίας των Windows και διατήρηση του προγράμματος περιήγησης Web Internet Explorer 4.0 (Remove Windows Desktop Update, but keep the Internet Explorer 4.0 Web browser) και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί OK.
 4. Εάν υπάρχουν αρχεία στον Κάδο Ανακύκλωσης (Recycle Bin), θα λάβετε το ακόλουθο μήνυμα:
  Ο Internet Explorer 4.0 έχει τροποποιήσει τη μορφή του Κάδου Ανακύκλωσης.

  Εάν θέλετε να κρατήσετε μερικά από τα στοιχεία του, ανοίξτε τον Κάδο Ανακύκλωσης και μετακινήστε τα στοιχεία σε άλλη θέση.

  Για να διαγραφούν μόνιμα όλα τα στοιχεία του Κάδου Ανακύκλωσης και να συνεχίσετε, κάντε κλικ στο κουμπί OK. (Internet Explorer 4.0 has modified the format of the Recycle Bin. If you want to keep any of the items currently in the Recycle Bin, open the Recycle Bin and move the items to a different location. To permanently delete all items from the Recycle Bin and continue, click OK.)
  Κάντε κλικ στο κουμπί OK, αφού βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν αρχεία στον Κάδο Ανακύκλωσης τα οποία θέλετε να επαναφέρετε.
Ο Internet Explorer επιχειρεί να κλείσει όλα τα προγράμματα και να ρυθμίσει ξανά τις παραμέτρους του υπολογιστή σας, ώστε να λειτουργεί χωρίς την ενημερωμένη έκδοση της επιφάνειας εργασίας των Windows (Windows Desktop Update).

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 165695 - Τελευταία αναθεώρηση: Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2007 - Αναθεώρηση: 4.3
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 2
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1
Λέξεις-κλειδιά: 
active desktop kbenv kbfaq kbhowto kbui msient msiew95 msiew98 έκδοση ενημερωμένη εξερεύνηση επιφάνεια εργασίας κατάργηση προσθήκη KB165695
Αποποίηση ευθυνών για περιεχόμενο της Γνωσιακής Βάσης (KB) που έχει αποσυρθεί
This article was written about products for which Microsoft no longer offers support. Therefore, this article is offered "as is" and will no longer be updated.

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com