Riešení problémov komunikácie so serverom na internete pomocou telefonické pripojenie siete v systéme Windows 2000, Windows NT 4.0 alebo Windows NT

Preklady článku Preklady článku
ID článku: 163391 - Zobraziť produkty, ktorých sa tento článok týka.
Pre systém Microsoft Windows XP verziu tohto článku, pozri 314095.
Rozbaliť všetko | Zbaliť všetko

Na tejto stránke

SUHRN

Tento článok popisuje riešenie problémov komunikácie s servery na internete pomocou prehliadača Internet, FTP alebo Telnet. Toto Článok predpokladá, že ste schopní pripojiť a prihlásiť na váš Internet slu?ieb (ISP) úspešne.

DALSIE INFORMACIE

Môžete mať problémy komunikuje so serverom na internete pre niektorý z nasledujúcich dôvodov:
 • Server nepracuje správne alebo bol dočasne odstránený z internetu.
 • Internetový prehľadávač nie je správne nakonfigurovaný.
 • Konfigurácia protokolu TCP/IP pre telefonické pripojenie k poskytovateľovi internetových služieb je nesprávne.
 • Server služby DNS (Domain Name) vášho poskytovateľa internetových služieb nepracuje správne.
Určiť a vyriešiť problém, ste sa stretli, postupujte postupy v každom z nasledovných bodov v objednávku. Po dokončení každý postup, skontrolujte, ak môžete komunikovať so servermi na Internet úspešne.

Skúste známe dobré servera

Ak nemôžete komunikovať s konkrétnym serverom na internete, pokus na pripojenie k webovej lokalite spoločnosti Microsoft pomocou svojej domény názov (FQDN):
http://www.Microsoft.com
Názov FQDN pozostáva z názvu hostiteľa a názov domény. Ak sa môžete pripojiť k Webovej lokalite spoločnosti Microsoft pomocou úplného názvu domény vášho počítača TCP/IP konfigurácia je správne.

Ak ste schopní sa pripojiť k webovej lokalite spoločnosti Microsoft a ste schopní pripojiť k inej lokalite špecifické Internet po viacerých pokusoch, ostatné lokality môžu nefunguje správne alebo môže byť dočasne odobratý z internetu. Pokúste sa pripojiť k iným webovým lokalitám. Ak ste môc pripoji na niektoré webové stránky, ale nemôže pripojiť na iné Web stránky, kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb. Váš ISP môže byť schopní vám pomôcť určiť príčinu problému.

Ak nie ste schopní sa pripojiť k žiadnym webovým lokalitám, môže byť problém s konfigurácii internetového prehľadávača alebo protokolu TCP/IP konfigurácia pre telefonické pripojenie k poskytovateľovi internetových služieb.

Overte, či Konfigurácia prehľadávača

Overiť, či prehľadávač Internet je nakonfigurovaný na pripojenie na Internet pomocou telefonického pripojenia k poskytovateľovi internetových služieb a že internetový prehľadávač nie je nakonfigurovaný na pripojenie cez proxy server.

Vypnúť multilinking protokol

Ak máte povolený protokol viaclinkového (MP) a váš ISP Point-to-Point protocol (PPP) server nepodporuje viaclinkového protokolu, nie je možné komunikovať so servermi na internete. Obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb na určenie, či by ste mali vypnúť viaclinkového protokol. Ak používate MSN, Microsoft Network, ako váš ISP, vypnite Viaclinkového protokol.

Ak chcete vypnúť viaclinkového protokolu, použite vhodnú metódu:
 • Ak je nainštalovaný systém Windows NT 4.0 Service Pack 1 alebo service pack, musíte môžete vypnúť viaclinkového protokolu vypnutím rozšírenia protokolu LCP. Tak chcete urobiť, postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na Programy, ukážte na Príslušenstvo, a potom kliknite na tlačidlo Dial-Up Networking.
  2. Kliknite na položku telefónneho zoznamu pre váš ISP v telefónny zoznam vstupu na Políčko Vytočiť.
  3. Kliknite na tlačidlo Viac, a potom kliknite na tlačidlo Upraviť vstupu a vlastností modemu.
  4. Na Server karta, kliknutím zrušte začiarknutie políčka Povoliť rozšírenia protokolu LCP PPP políčko a potom kliknite na tlačidlo ok.
 • Ak je nainštalovaný systém Windows NT 4.0 Service Pack 2 (SP2), pozri nasledujúci článok v databáze Microsoft Knowledge Base:
  ID ČLÁNKU: 161368
  Názov: Service Pack 2 môže spôsobiť strata pripojenia v diaľkovom prístup
 • Ak systém Windows NT 4.0 Service Pack 3 (SP3) alebo neskôr je nainštalovaný, viaclinkového protokol je automaticky vypnutý pre telefonické pripojenia, ktoré nevyžadujú viaclinkového protokolu.

Potvrdiť vašu IP adresu

Ak váš ISP priradená vám statickú adresu IP, overiť, že Konfigurácia protokolu TCP/IP pre telefonické pripojenie k poskytovateľovi internetových služieb obsahuje správne informácie od poskytovateľa internetových služieb. Tak chcete urobiť, postupujte nasledovne:
 1. Pripojenie k poskytovateľovi internetových služieb.
 2. Do príkazového riadka zadajte nasledovný príkaz:
  ipconfig/all
  Príkaz IPCONFIG/All Zobrazí nastavenia protokolu TCP/IP systému Windows pre všetky sieťové adaptéry a pripojenia prostredníctvom modemu. Adresa pripojenia prostredníctvom modemu sa zobrazuje ako „NDISWAN<x> adaptér "kde <x>je číslo. Predvolená brána pre NDISWAN<x> adaptér je rovnaká ako adresa IP; je to typický a dizajnu. Viac ako jeden NDISWAN<x> adaptér môžu byť zobrazené. Akékoľvek NDISWAN<x> adaptéry nie práve používanom zobrazenie núl pre adresu IP. </x></x></x></x></x>
 3. Ak adresu IP zobrazené pre telefonické pripojenie k poskytovateľovi internetových služieb nemá nie zápas IP adresu získanú od poskytovateľa, zmeniť vašu IP adresa, aby zodpovedali nastaveniam od poskytovateľa internetových služieb. Tak chcete urobiť, postupujte tieto kroky:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na Programy, ukážte na Príslušenstvo, a potom kliknite na tlačidlo Dial-Up Networking.
  2. Kliknite na položku telefónneho zoznamu pre váš ISP v položka telefónneho zoznamu do poľa Vytočiť.
  3. Kliknite na tlačidlo Viac, a potom kliknite na tlačidlo Upraviť vstupu a vlastností modemu.
  4. Kliknite na tlačidlo Server kartu a potom kliknite na Nastavenia protokolu TCP/IP.
  5. Zmena nastavení protokolu TCP/IP zodpovedali nastaveniam od poskytovateľa internetových služieb, kliknite na tlačidlo ok, a potom kliknite na tlačidlo ok znova.

Zapnúť možnosť "Použiť predvolenú bránu vzdialenej siete"

Ak sa pripájate k miestnej sieti pomocou sieťového adaptéra a k poskytovateľovi internetových služieb pomocou modemu súčasne, konfigurovať telefonické pripojenie tak, aby každý smerovacích konflikt sa riešia v prospech telefonické pripojenie váš ISP. Tak chcete urobiť, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na Programy, ukážte na Príslušenstvo, a potom kliknite na tlačidlo Dial-Up Networking.
 2. Kliknite na položku telefónneho zoznamu pre váš ISP v telefónny zoznam vstupu na Políčko Vytočiť.
 3. Kliknite na tlačidlo Viac, a potom kliknite na tlačidlo Upraviť vstupu a vlastností modemu.
 4. Kliknite na tlačidlo Server kartu a potom kliknite na Nastavenia protokolu TCP/IP.
 5. Kliknite na tlačidlo Použiť predvolenú bránu vzdialenej siete políčko a potom kliknite na tlačidlo ok.
 6. Kliknite na tlačidlo ok.

Skontrolujte svetelný indikátor prenosu

Ak sa pripájate k miestnej sieti pomocou sieťového adaptéra a k poskytovateľovi internetových služieb pomocou modemu súčasne, konflikt medzi sieťovým adaptérom a váš modem môžete zabrániť váš modem odosielaní informácií serverom Internet. Na overenie, že paketov TCP/IP sú smerované prostredníctvom vášho modemu k poskytovateľovi internetových služieb, postupujte nasledovne:
 1. Pripojiť a prihlásiť k poskytovateľovi internetových služieb.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši Dial-Up Networking Monitor ikonu na paneli úloh.
 3. Kliknite na tlačidlo Otvorené Dial-Up Monitor, a potom kliknite na tlačidlo Predvoľby kartu.
 4. V časti Zobraziť stav svetiel, kliknite na Ako okno na pracovnej ploche.
 5. Použite príkaz PING spôsobiť modem odošle informácie. Tak chcete urobiť, do príkazového riadka zadajte nasledovný príkaz:
  príkaz ping<ip address=""></ip>
  kde <ip address="">je adresa IP servera známe dobré na Internet. Ak nepoznáte adresu IP servera na Internet, použite adresu IP pre ftp.microsoft.com, 207.46.133.140. </ip>
Monitor telefonického pripojenia siete zobrazuje modem stav svetiel v okne. Ak Svetelný indikátor prenosu (Tx) monitora telefonického pripojenia siete bliká, ke? ste ping server na internete, informácie protokolu TCP/IP sú smerované prostredníctvom modemu k poskytovateľovi internetových služieb.

Ak svetelný indikátor prenosu (Tx) monitora telefonického pripojenia siete nebliká keď testujete server na internete, pakety nie sú smerované prostredníctvom modemu. Overiť, že adresa IP priradená vám váš ISP pre vaše telefonické pripojenie nie je rovnaká ako adresa IP pre vaše sieťový adaptér alebo ovládač slučky (ak je nainštalovaná). Tiež adresu IP sieťový adaptér alebo ovládač slučky by sa nemali v rovnakej sieti ako adresa IP, ktoré vám pridelil poskytovateľ internetových služieb pre telefonické pripojenie.

Zobrazenie nastavenia Windows TCP/IP pre všetky siete adaptér a modem pripojenia, postupujte nasledovne:
 1. Pripojiť a prihlásiť k poskytovateľovi internetových služieb.
 2. Typ ipconfig/all v príkazovom riadku.
Adresa pripojenia prostredníctvom modemu sa zobrazuje ako „NDISWAN<x> adaptér "kde <x>je číslo. Predvolená brána pre NDISWAN<x> adaptér je rovnaká ako adresa IP; je to normálne a dizajnu. Viac ako jeden NDISWAN<x> adaptér môžu byť zobrazené. Akékoľvek NDISWAN<x> adaptéry nie práve používanom zobrazenie núl pre adresu IP. Overte, že nastavenia protokolu TCP/IP pre sieťový adaptér a vaše telefonické pripojenie nie sú v konflikte. </x></x></x></x></x>

Ak chcete zmeniť nastavenia protokolu TCP/IP pre sieťový adaptér alebo ovládač slučky, spustiť nástroj sieť v ovládacom paneli. Siete nástroj je určený len pre vaše sieťové adaptéry. Keď konfigurujete adresu IP pre Dial-Up adaptér, všetky konfigurácie by sa mal vykonať v Dial-Up Networking nástroj.

Skontrolujte svetelný indikátor príjmu

Skontrolujte, či odpoveď sa vrátil zo servera na internete, pokúšate sa komunikovať s. Tak chcete urobiť, postupujte nasledovne:
 1. Pripojenie k poskytovateľovi internetových služieb.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši Dial-Up Networking Monitor ikonu na paneli úloh.
 3. Kliknite na tlačidlo Otvorené Dial-Up Monitor, a potom kliknite na tlačidlo Predvoľby kartu.
 4. V časti Zobraziť stav svetiel, kliknite na Ako okno na pracovnej ploche.
 5. Použite príkaz PING spôsobiť modem odošle informácie. Urobiť Takže, do príkazového riadka zadajte nasledovný príkaz:
  príkaz ping<ip address=""></ip>
  kde <ip address="">je adresa IP servera známe dobré na Internet. Ak nepoznáte adresu IP servera na Internet, použite adresu IP pre ftp.microsoft.com, 207.46.133.140. </ip>
Monitor telefonického pripojenia siete zobrazuje modem stav svetiel v okne. Ak Svetelný indikátor príjmu (Rx) monitora telefonického pripojenia siete nebliká, keď ping server na internete, pakety sú nie obdržaných od váš ISP. Kontaktujte svojho poskytovateľa internetových služieb.

Ak svetelný indikátor príjmu (Rx) monitora telefonického pripojenia siete bliká, ke? ste Otestuje dostupnosť servera na internete, ale stále nemôžete pripojiť k serveru pomocou úplného názvu domény, môže byť problém s prekladom názvov.

Rozlíšenie názvu testu

Server služby DNS (Domain Name) poskytuje preklad názvu hostiteľa. Ak ste nemôže pripojiť na server na internete pomocou plne kvalifikovaní názov domény (FQDN), môže ísť o problém s konfiguráciou DNS vaše telefonické pripojenie k poskytovateľovi internetových služieb alebo so serverom DNS poskytovateľa internetových služieb.

Určiť, ak je problém s DNS konfiguráciu vaše telefonické pripojenie k poskytovateľovi internetových služieb, postupujte nasledovne:
 1. Typ ipconfig/all do príkazového riadka na Zobraziť adresu IP servera DNS. Ak IP adresu pre váš DNS server nie je zobrazená, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb získať adresu IP pre DNS server.
 2. Skontrolujte, či je možné komunikovať so serverom DNS podľa testu Ping adresu IP servera DNS. Mali by ste vidieť odpoveď podobné nasledovnému:
    Pinging ###.###.###.### with 32 bytes of data:
  
    Reply from ###.###.###.###: bytes=32 time=77ms TTL=28
    Reply from ###.###.###.###: bytes=32 time=80ms TTL=28
    Reply from ###.###.###.###: bytes=32 time=78ms TTL=28
    Reply from ###.###.###.###: bytes=32 time=79ms TTL=28
  						
  Série počet znakov (###. ###. ###. ###) predstavuje adresu IP servera DNS.
Ak adresu IP servera DNS nemôže úspešne ping, obráťte sa na Overte, či máte správnu adresu IP pre server DNS poskytovateľa internetových služieb Server a DNS server pracuje správne.

Ak pomocou príkazu ping môžete adresu IP servera DNS, ale nedá sa pripojiť k server na internete pomocou úplného názvu domény, DNS server nie je možné správne riešenia názvy hostiteľov. Ak viac než jeden server DNS je k dispozícii pre váš ISP, konfigurovať počítač na používanie rôznych DNS servera. Ak použitie iného servera DNS problém vyrieši, obráťte sa na poskytovateľa internetových služieb na nápravu problém s pôvodného servera DNS.
Keď ste skontrolovali správnu adresu IP pre DNS server, aktualizovať nastavenia protokolu TCP/IP pre telefonické pripojenie k poskytovateľovi internetových služieb. Ak chcete zmeniť alebo Pridajte platnú adresu IP servera DNS pre Dial-Up Networking položka telefónneho zoznamu, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na Programy, ukážte na Príslušenstvo, a potom kliknite na tlačidlo Dial-Up Networking.
 2. Kliknite na položku telefónneho zoznamu pre váš ISP v poli položka telefónneho zoznamu na vytočiť.
 3. Kliknite na tlačidlo Viac, a potom kliknite na tlačidlo Upraviť vstupu a vlastností modemu.
 4. Kliknite na tlačidlo Server kartu a potom kliknite na Nastavenia protokolu TCP/IP.
 5. Kliknite na tlačidlo Určiť adresy názvových serverov manuálne, a potom zadajte správnu adresu IP do poľa primárny server DNS.
 6. Kliknite na tlačidlo ok, a potom kliknite na tlačidlo ok znova.

Vlastnosti

ID článku: 163391 - Posledná kontrola: 17. októbra 2011 - Revízia: 2.0
Informácie v tomto článku sa týkajú nasledujúcich produktov:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Kľúčové slová: 
kbdialup kbnetwork kbmt KB163391 KbMtsk
Strojovo preložené
DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.
Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem:163391

Odošlite odozvu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com