วิธีการใช้ยูทิลิตีบรรทัดคำสั่ง Tracert เพื่อแก้ไขปัญหา TCP/IP ใน Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 162326 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สำหรับ Microsoft Windows XP รุ่นของบทความนี้ ให้ดู 314868.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

สิ่งสำคัญ นี้ส่วน วิธีการ หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม สำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณปรับเปลี่ยน แล้ว คุณสามารถคืนค่ารีจิสทรีหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows


คำสั่ง TRACERT (เส้นทางการสืบค้นกลับ) เป็นการติดตาม กระบวนการผลิต โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ใช้ในการกำหนดเส้นทางที่ถูกแพ็คเก็ต IP ไปถึงตัว ปลายทาง

หมายเหตุ คุณ สามารถเรียกใช้ utitily นี้ได้ โดยการพิมพ์ tracert IPAddress หรือ tracert ชื่อโฮสต์ ที่พรอมต์คำสั่ง

บทความนี้กล่าวถึงหัวข้อต่อไปนี้:
 • วิธีการทำงานของคำสั่ง TRACERT
 • การแก้ไขปัญหาด้วย TRACERT
 • ไวยากรณ์ของ TRACERT

ข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการทำงานของคำสั่ง TRACERT

โปรแกรมอรรถประโยชน์การวินิจฉัย TRACERT กำหนดเส้นทางการนำไปเป็น ปลายทาง โดยการส่งแพคเก็ต echo โพรโทคอลข้อความตัวควบคุมของอินเทอร์เน็ต (ICMP) มีค่า IP เวลาเมื่อต้องการ-Live (TTL) ต่าง ๆ ไปยังปลายทาง แต่ละเราเตอร์ตามแนว เส้นทางจะต้องลด TTL ในแพคเก็ต ด้วยน้อย 1 ก่อน ส่งต่อ ดังนั้น TTL ได้อย่างมีประสิทธิภาพจำนวนฮอพ เมื่อ TTL ในแพคเก็ต เหลือเป็น 0 เราเตอร์ควรส่งข้อความ ICMP เวลาเกินกลับไป คอมพิวเตอร์ต้นทาง

TRACERT กำหนดกระบวนการผลิต โดยการส่งรายการแรก แพคเก็ต echo กับ TTL 1 และทีละ TTL 1 บนแต่ละในเวลาต่อมา ส่งข้อมูลจนกว่าถึง responds เป้าหมายหรือสูงสุด ถึง TTL กระบวนการผลิต จะถูกกำหนด โดยการตรวจสอบข้อความที่เกินเวลา ICMP ส่งกลับด้วย เราเตอร์ระดับกลาง โปรดสังเกตว่าเราเตอร์บางชนิดปล่อยเบื้องหลังเก็ตที่มีการหมดอายุ TTLs และจะไม่สามารถมองเห็น TRACERT

TRACERT พิมพ์ออกการสั่งซื้อ รายการของเราเตอร์ในเส้นทางที่ส่งคืนข้อความ ICMP เวลาเกิน ถ้ามีใช้สวิตช์-ว (บอก TRACERT ไม่ให้ทำการค้นหา DNS บนแต่ละ มีอยู่ IP ของอินเทอร์เฟซใกล้ฝั่งของเราเตอร์ที่อยู่ IP), รายงาน

ในตัวอย่างต่อไปนี้ แพ็คเก็ตต้องเดินทางผ่าน เตอร์สอง (157.54.48.1 และ 11.1.0.67) เมื่อต้องเข้าถึงโฮสต์ 11.1.0.1 ในที่นี้ ตัวอย่าง มีเกตเวย์เริ่มต้นคือ 157.54.48.1 และอยู่ IP ของเราเตอร์บน 11.1.0.0 เครือข่ายอยู่ที่ 11.1.0.67

C:\>tracert 11.1.0.1
  Tracing route to 11.1.0.1 over a maximum of 30 hops

  1   2 ms   3 ms   2 ms 157.54.48.1
  2  75 ms  83 ms  88 ms 11.1.0.67
  3  73 ms  79 ms  93 ms 11.1.0.1

  Trace complete.
				

การแก้ไขปัญหาด้วย TRACERT

สามารถใช้คำสั่ง TRACERT เพื่อกำหนดตำแหน่งแพคเก็ต หยุดการทำงานบนเครือข่าย ในตัวอย่างต่อไปนี้ มีเกตเวย์เริ่มต้นได้ ระบุว่า ไม่ใช่เส้นทางสำหรับเว็บไซต์โฮสต์บน 22.110.0.1 ไม่มี ปัญหาการกำหนดค่าเราเตอร์อาจจะหรือ 22.110.0.0 ไม่มีเครือข่าย (ไม่ถูกต้องอยู่ IP ที่)มีอยู่

C:\>tracert 22.110.0.1
  Tracing route to 22.110.0.1 over a maximum of 30 hops

  1 157.54.48.1 reports: Destination net unreachable.

  Trace complete.
				

TRACERT จะมีประโยชน์สำหรับการแก้ไขปัญหาที่มีขนาดใหญ่เครือข่าย เส้นทางต่าง ๆ สามารถนำส่งจะมาถึงจุดเดียวกัน หรือที่หลาย ๆ ระบบกลาง (เราเตอร์หรือ bridges) ที่เกี่ยวข้อง

ไวยากรณ์ของ TRACERT

ไม่มีสวิตช์บรรทัดคำสั่งต่าง ๆ ที่สามารถใช้ได้กับ TRACERT แต่พวกเขาจะมักจะไม่จำเป็นสำหรับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นมาตรฐาน

ไวยากรณ์ของ TRACERT:

tracert [-d] [-h maximum_hops] [-j โฮสต์รายการ] [-หมดเวลา w] target_name

พารามิเตอร์:
  -d 
   Specifies to not resolve addresses to host names.

  -h maximum_hops
   Specifies the maximum number of hops to search for target.

  -j host-list
   Specifies loose source route along the host-list.

  -w timeout
   Waits the number of milliseconds specified by timeout for each
   reply.

  target_name
   Name or IP address of the target host.
				
คุณสามารถใช้ได้ ตัวเลือก -j เพื่อบังคับให้เดตาแกรมผ่านค่าเฉพาะขาออก เราเตอร์ เมื่อต้องใช้ตัวเลือก -j ในลักษณะนี้ ใช้ตัวเลือกกระบวนการผลิตแหล่งที่มาของ IP ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์ tracert ชื่อโฮสต์คุณ การค้นหาที่ใช้เส้นทางจะเป็นดังนี้:
* <router1>
* <router2>
* <router3>
* <router4>
* <hostname>

เมื่อต้องการค้นหาเส้นทางไป router4 และกลับไป คอมพิวเตอร์ ชนิด tracert -jrouter4>MyComputer>.

เส้นทาง เมื่อ ต้องการ router4 และกลับ ไปยังคอมพิวเตอร์จะติดตาม ในตัวอย่างนี้ เส้นทางเป็น ต่อไปโดยทั่วไปนี้:
* <router1>
* <router2>
* <router3>
* <router4>
* <router3>
* <router2>
* <router1>
* <mycomputer>

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 162326 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 5 พฤศจิกายน 2555 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbhowto kbinfo kbnetwork kbmt KB162326 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:162326

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com