วิธีการกำหนดค่า Internet Explorer เพื่อเปิดเอกสาร Office ในโปรแกรม Office ที่เหมาะสมแทนใน Internet Explorer

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 162059 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

อาการ

เมื่อคุณคลิกที่การเชื่อมโยง HTML ไปยังแฟ้ม Microsoft Office (เช่นเอกสาร Microsoft Word หรือ Excel), Internet Explorer อาจเปิดแฟ้มนี้ใน Internet Explorer แทนที่จะเปิดแฟ้มในโปรแกรม Office ที่เหมาะสม

สาเหตุ

ลักษณะการทำงานนี้อาจเกิดขึ้นถ้ามีการกำหนดค่า Internet Explorer ไปยังเอกสารสำหรับโปรแกรม Office ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์โฮสต์ โดยค่าเริ่มต้น Internet Explorer จะถูกกำหนดให้ทำหน้าที่เก็บเอกสารสำหรับโปรแกรม Office

การแก้ไข

เมื่อต้องการให้เรากำหนดค่า Internet Explorer เพื่อเปิดแฟ้ม Office ในโปรแกรม Office ที่เหมาะสมสำหรับคุณ ไป "แก้ไขให้ฉัน"ส่วน ถ้าคุณต้องการกำหนดค่า Internet Explorer ด้วยตนเอง ไป "ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง"ส่วน

แก้ไขให้ฉัน

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
เมื่อต้องการกำหนดค่า Internet Explorer เพื่อเปิดแฟ้ม Office ในโปรแกรม Office ที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ การFix it ปุ่มหรือการเชื่อมโยง คลิเรียกใช้ ในการ ดาวน์โหลดแฟ้ม โต้ตอบกล่อง และทำตามขั้นตอนในตัวช่วยสร้างการแก้ไขปัญหา

สำหรับ Windows 8
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft แก้ไข 20121
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end

สำหรับ Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 หรือ Windows Server 2003
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start expanded
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit1
แก้ไขปัญหานี้
Microsoft แก้ไข 50399
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets fixit2
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end

หมายเหตุ
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
 • ตัวช่วยสร้างนี้อาจเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น อย่างไรก็ตาม การแก้ไขอัตโนมัติยังสามารถใช้ได้กับ Windows รุ่นภาษาอื่น
 • ถ้าคุณไม่ได้กำลังใช้งานคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา ให้บันทึกโซลูชัน Fix it ลงในแฟลชไดรฟ์หรือซีดี แล้วเรียกใช้โซลูชันนี้บนคอมพิวเตอร์ที่มีปัญหา
 • เรายินดีรับทราบคำติชมของคุณ เมื่อต้อง การแสดงคำติชม หรือรายงานปัญหาใด ๆ เกี่ยวกับการแก้ไขนี้ โปรดทิ้งข้อคิดเห็น "แก้ไขให้ฉัน"บล็อก หรือส่งถึงเราผิด อีเมล .
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end

ให้ฉันแก้ไขด้วยตนเอง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding start collapsed
การกำหนดค่า Internet Explorer เพื่อเปิดแฟ้ม Office ในโปรแกรม Office ที่เหมาะสมแทนใน Internet Explorer ใช้หนึ่งในวิธีต่อไปนี้

หมายเหตุ วิธีการเหล่านี้กำหนดค่า Internet Explorer เพื่อเปิดแฟ้ม Office ในโปรแกรม Office ที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด"

วิธีที่ 1: ใช้เครื่องมือตัวเลือกโฟลเดอร์

หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows NT 4.0 คุณอาจไม่สามารถใช้ขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อกำหนดค่า Internet Explorer เพื่อเปิดแฟ้ม Office ในโปรแกรม Office ที่เหมาะสม ถ้าคุณกำลังเรียกใช้ Windows NT 4.0 ใช้วิธีที่ 2

หมายเหตุ ถ้าคุณกำลังเรียกใช้เซิร์ฟเวอร์เทอร์มินัลใน Windows 2000 หรือ Windows Server 2003 คุณอาจไม่สามารถคลิกขั้นสูงเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบแก้ไขประเภทแฟ้มในขั้นตอนที่ 4 ของกระบวนการนี้ ปัญหานี้เกิดขึ้นถ้ามีการเปิดใช้งานนโยบาย NoFileAssociate การเปิดใช้งานนโยบายนี้ป้องกันไม่ให้ผู้ใช้ (รวมทั้งผู้ดูแลระบบ) จากการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของชนิดแฟ้มสำหรับผู้ใช้ทั้งหมด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะการทำงานนี้ คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
257592 การเปลี่ยนแปลงในแฟ้มชนิดและลักษณะการทำงานของการเชื่อมโยงแฟ้มใน Windows 2000 และ Windows Server 2003


การกำหนดค่า Internet Explorer เพื่อเปิดแฟ้ม Office ในโปรแกรม Office ที่เหมาะสม โดยใช้เครื่องมือตัวเลือกโฟลเดอร์:
 1. เปิด'คอมพิวเตอร์ของฉัน'
 2. บนเมนูเครื่องมือ(หรือเมนูมุมมอง), คลิกตัวเลือกโฟลเดอร์(หรือคลิกตัวเลือก)
 3. คลิกแท็บชนิดแฟ้ม
 4. ในรายการชนิดแฟ้มที่ลงทะเบียนแล้วclickthe Office เอกสารชนิดที่ระบุ (ตัวอย่างเช่น Microsoft Excel แผ่น), andthen คลิกขั้นสูง(หรือคลิกแก้ไข)
 5. ในกล่องโต้ตอบแก้ไขประเภทแฟ้มtoclear การเรียกดูในหน้าต่างเดียวกันกล่องกาเครื่องหมายคลิก (หรือคลิกเพื่อ cleartheเอกสารเปิดเว็บในกล่องกาเครื่องหมาย)
 6. คลิกตกลง

วิธีที่ 2: แก้ไขรีจิสทรีของ Windows

สิ่งสำคัญ ส่วน วิธีการ หรืองานนี้ประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกให้คุณทราบวิธีการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองข้อมูลรีจิสทรีก่อนที่คุณจะปรับเปลี่ยน จากนั้นคุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
322756 วิธีการสำรอง และคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

ถ้าต้องการกำหนดค่า Internet Explorer เพื่อเปิดแฟ้ม Office ในโปรแกรม Office ที่เหมาะสม โดยการแก้ไขรีจิสทรีของ Windows กำหนดค่า BrowserFlags DWORD ค่าถูกต้อง สำหรับชนิดของเอกสารที่เหมาะสม ในการดำเนินการดังกล่าว ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
 1. เริ่มตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedt32.exe)
 2. ค้นหา และคลิกที่คีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes
 3. ค้นหาคีย์ย่อยสำหรับชนิดเอกสาร Office ระบุตารางต่อไปนี้แสดงรายการคีย์ย่อยสำหรับชนิดเอกสาร Office ทั่วไปหลาย ๆ
  Document Type                         		Subkey
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Microsoft Office Excel 95 Worksheet           		Excel.Sheet.5
  Microsoft Office Excel 97-2003 Worksheet         		Excel.Sheet.8 
  Microsoft Office Excel 2007-2010 Worksheet        		Excel.Sheet.12
  Microsoft Office Excel 2007-2010 Macro-Enabled Worksheet 		Excel.SheetMacroEnabled.12
  Microsoft Office Excel 2007-2010 Binary Worksheet    		Excel.SheetBinaryMacroEnabled.12 
  Microsoft Office Word 95 Document            		Word.Document.6
  Microsoft Office Word 97-2003 Document          		Word.Document.8
  Microsoft Office Word 2007-2010 Document         		Word.Document.12
  Microsoft Office Word 2007-2010 Macro-Enabled Document  		Word.DocumentMacroEnabled.12
  Rich Text Format                     		Word.RTF.8
  Microsoft Office PowerPoint 95 Presentation       		PowerPoint.Show.7
  Microsoft Office PowerPoint 97-2003 Presentation     		PowerPoint.Show.8
  Microsoft Office PowerPoint 2007-2010 Macro-Enabled Presentation   	PowerPoint.Show.12
  Microsoft Office PowerPoint 97-2003 Slide Show      		PowerPoint.Show.8
  Microsoft Office PowerPoint 2007-2010 Slide Show     		PowerPoint.Show.12
  Microsoft Office PowerPoint 2007-2010 Macro-Enabled Slide Show   	PowerPoint.ShowMacroEnabled.12
  Microsoft Excel 7.0 worksheet                      Excel.Sheet.5
  Microsoft Excel 97 worksheet						Excel.Sheet.8
  Microsoft Excel 2000 worksheet                     Excel.Sheet.8
  Microsoft Word 7.0 document                       Word.Document.6
  Microsoft Word 97 document                       Word.Document.8
  Microsoft Word 2000 document                      Word.Document.8
  Microsoft Project 98 project                      MSProject.Project.8
  Microsoft PowerPoint 2000 document                   PowerPoint.Show.8
  						
  เมื่อต้องการค้นหาคีย์ย่อยสำหรับเอกสาร ชนิดที่ไม่ได้รวมตาราง inthis ค้นหาคีย์ย่อยสำหรับส่วนขยายที่เกี่ยวข้องกับชนิดของ thedocument (ค่าเริ่มต้น) ค่าสำหรับคีย์ย่อยที่ประกอบด้วยชื่อของ thesubkey สำหรับชนิดเอกสารนั้น ตัวอย่างเช่น ส่วนขยาย.xls เป็นแผ่นงาน Excel associatedwith ภายใต้คีย์ย่อยของรี.xls ค่า (เริ่มต้น) ประกอบด้วย thestring "Excel.Sheet.5" ดังนั้น คีย์ย่อยสำหรับชนิด Microsoft Excel Worksheetdocument คือ คีย์ย่อยต่อไปนี้:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Excel.Sheet.5
 4. หลังจากที่คุณระบุคีย์ย่อยสำหรับชนิดเฉพาะของ Officedocument ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
  1. ถ้า เอกสาร Microsoft Office Excel ที่มีเอกสาร Office เพิ่มค่าสำหรับคีย์ย่อยของ Microsoft Office Excel ทั้งหมดยกเว้น Excel.Sheet.5 คีย์ย่อยต่อไปนี้:
   ชื่อค่า: BrowserFlags
   ชนิดข้อมูล: REG_DWORD
   ค่า: 8
   สำหรับคีย์ย่อยของรี Excel.Sheet.5 เพิ่มค่าต่อไปนี้:
   ชื่อค่า: BrowserFlags
   ชนิดข้อมูล: REG_DWORD
   ค่า: 9
  2. ถ้าเอกสาร Office กับเอกสาร Microsoft Office Word หรือเอกสารที่มีรูปแบบ Rich Text เพิ่มค่าสำหรับคีย์ย่อยของ Microsoft Office Word ทั้งหมดยกเว้นคีย์ย่อย Word.Document.12 คีย์ย่อย Word.DocumentMacroEnabled.12 และ Word.RTF.8 คีย์ย่อยต่อไปนี้
   ชื่อค่า: BrowserFlags
   ชนิดข้อมูล: REG_DWORD
   ค่า: 8
   สำหรับคีย์ย่อยของรี Word.Document.12 คีย์ย่อยของรี Word.DocumentMacroEnabled.12 และคีย์ย่อยของรี Word.RTF.8 เพิ่มค่าต่อไปนี้:
   ชื่อค่า: BrowserFlags
   ชนิดข้อมูล: REG_DWORD
   ค่า: 44(Decimal)
  3. ถ้า เอกสาร Microsoft Office PowerPoint ที่มีเอกสาร Office เพิ่มค่าต่อไปนี้สำหรับคีย์ย่อยของทั้งหมดยกเว้น PowerPoint.SlideShow.12 และ PowerPoint.SlideShowMacroEnabled.12
   ชื่อค่า: BrowserFlags
   ชนิดข้อมูล: REG_DWORD
   ค่า: 10(Decimal)
   สำหรับ PowerPoint.SlideShow.12 และ PowerPoint.SlideShowMacroEnabled.12 ลบ BrowerFlags มีอยู่
 5. คลิกตกลงและจบการทำงาน RegistryEditor
ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
assets folding end collapsed

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
927009 หน้าต่างใหม่เปิดขึ้นเมื่อคุณพยายามที่จะดูเอกสารโปรแกรม Microsoft Office 2007 ใน Windows Internet Explorer 7
982995 หน้าต่างโปรแกรมประยุกต์ใหม่เปิดขึ้นเมื่อคุณพยายามที่จะดูเอกสาร Office 2010 ใน Internet Explorer 7 หรือ ใน Internet Explorer 8

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 162059 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 20 พฤศจิกายน 2556 - Revision: 7.0
ใช้กับ
 • Microsoft Internet Explorer 6.0 เมื่อใช้กับ:
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Office 2003 Service Pack 3
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Office 2008 for Mac
 • Microsoft Office 2008 for Mac Business Edition
 • Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition)
 • Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007 Home Use Program
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003
 • Microsoft Office Ultimate 2007
Keywords: 
kbfixme kbmsifixme kbprb kbmt KB162059 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:162059

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com