Kaip sukonfig?ruoti "Internet Explorer" atidaryti Office dokumentuose tinkamas Office programos o ne "Internet Explorer"

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 162059 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Po?ymiai

Spustel?jus HTML sait? ? Microsoft Office fail? (pvz., Microsoft Word arba Excel dokument?), "Internet Explorer" gali atidaryti fail? "Internet Explorer", o ne atitinkam? Office programoje.

Prie?astis

Taip gali atsitikti, jei Internet Explorer konfig?ruotas priiman?iosios dokumentus Office program?, kuriose yra ?diegta kompiuteryje. Pagal numatytuosius nustatymus "Internet Explorer" sukonfig?ruotas pagrindinio kompiuterio dokumentams, Office programoms.

Sprendimas

Konfig?ruoti program? Internet Explorer atidaryti Office failus reikia Office programa jums, pereikite ? ? "Pataisyti u? mane"skyriuje. Jei norite sukonfig?ruoti Internet Explorer sau, eikite ? ? "Leiskite taisyti pa?iam"skyriuje.

Pataisyti u? mane

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Jei norite sukonfig?ruoti Internet Explorer atidaryti Office failus reikia Office programa automati?kai, spustel?kite ? sutvarkyti mygtuk? arba sait?. Spustel?kite paleisti , kad <b00> </b00>failo atsisiuntimas dialogo, ir vadovaukit?s vedlio Fix it .

Windows 8
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
?iai problemai
Microsoft sprendim? pataisyti 20121
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 ir Windows Server 2003
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start expanded
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit1
?iai problemai
Microsoft sprendim? pataisyti 50399
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets fixit2
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

Pastabos
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
 • ?is vedlys gali naudotis tik angl? kalba. Ta?iau automatinis taisymas tinka ir kit? kalb? versijoms Windows.
 • Jei nesate kompiuteryje, kuriame kilo ?i problema, taisyti galite ?ra?yti jo sprendimas yra "flash" atmintin?je arba CD diske ir paleisti j? reikiamame kompiuteryje, kuriame kilo ?i problema.
 • Mes vertiname j?s? atsiliepimus. Nor?dami pateikti atsiliepim? arba prane?ti apie ?io sprendimo problemas, palikite komentar? apie ? "Pataisyti u? mane"dienora?t? arba atsi?skite mums ? el. pa?tas prane?imas.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end

Leiskite taisyti pa?iam

Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding start collapsed
Jei norite sukonfig?ruoti Internet Explorer atidaryti Office failus reikia Office programos o ne "Internet Explorer", naudokite vien? i? ?i? metod?.

Pastaba. ?ie metodai sukonfig?ruoti Internet Explorer atidaryti Office failus reikia Office programa visiems vartotojams."

1 Metodas: Naudoti ?rank? aplanko parinktys

Pastaba. Jei dirbate Windows NT 4.0, jums gali nepavykti sukonfig?ruoti Internet Explorer atidaryti Office failus reikia Office programose, atlikite ?iuos veiksmus. Jei dirbate Windows NT 4.0, naudokite 2 b?d?.

Pastaba. Jei dirbate Terminal Server Windows 2000 arba Windows Server 2003, jums gali nepavykti spustel?kite I?samiau Nor?dami atidaryti dialogo lang? Redaguoti failo tip? atlikdami 4 ?i? proced?r?. ?i problema atsiranda, jei NoFileAssociate strategija yra suaktyvinta. Kad ?i politika neleid?ia vartotojams (?skaitant administratoriai) pakeisti failo tipo asociacijos visiems vartotojams. Papildomos informacijos apie ?i? problem?, spustel?kite toliau straipsnio numer? ir per?i?r?kite straipsn? Microsoft ?ini? baz?je:
257592 Fail? tip? ir failo asociacijos funkcijos Windows 2000 ir Windows Server 2003


Nor?dami sukonfig?ruoti "Internet Explorer" atidaryti Office failus reikia Office programa naudojant ?rank? aplanko parinktys:
 1. Atidarykite mano kompiuteris.
 2. Meniu ?rankiai (arbameniu ), spustel?kite Aplanko parinktys (arba spustel?kitePasirinktys).
 3. Spustel?kite skirtuk? Fail? tipai .
 4. Registruotu fail? tip? s?ra?e, clickthe konkre?i? Office dokumento tipas (pvz., Microsoft Excel darbalapio), andthen spustel?kite I?samiau (arba spustel?kite Redaguoti).
 5. Dialogo lange Redaguoti failo tipas spustel?kite toclear ?ym?s langel? Per?i?r?ti tame pa?iame lange (arba spustel?kite clearthe Open Web dokumentus vietoje ?ym?s langel?).
 6. Spustel?kite gerai.

2 Metodas: Redaguoti Windows registro

Svarbu. ?iame skyriuje, metodo ar u?duoties apra?yme pateikiami ?ingsniai, kuriais nurodoma, kaip keisti sistemos registr?. Tur?kite omeny, kad gali kilti rimt? problem?, jei registro duomenis pakeisite netinkamai. Tod?l ?sitikinkite, kad ?iuos ?ingsnius atliekate atsargiai. Papildomai apsaugai, sukurkite rezervin? registro kopij? prie? darant pakeitimus. Tokiu b?du galite atkurti registr? i?kilus problemai. Nor?dami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip kurti rezervines registro kopijas ir atkurti registr?, spustel?kite toliau esant? Microsoft ?ini? baz?s straipsnio numer? straipsnio per?i?rai:
322756 Kaip sukurti rezervin? registro kopij? ir atkurti registr? sistemoje "Windows"

Jei norite sukonfig?ruoti Internet Explorer atidaryti Office failus reikia Office programos i? Windows registro redagavim?, nustatyti BrowserFlags DWORD reik?m? b?t? teisinga reik?m? u? tinkam? dokumento tip?. Nor?dami tai padaryti, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Paleiskite registro redaktori? (Regedt32.exe).
 2. Raskite ir spustel?kite ?? registro rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes
 3. Raskite ?? rakt? konkre?i? Office dokument? tipo.?emiau pateiktoje lentel?je yra daliniai raktai kelet? bendr? Office dokumento tip?.
  Document Type                         		Subkey
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Microsoft Office Excel 95 Worksheet           		Excel.Sheet.5
  Microsoft Office Excel 97-2003 Worksheet         		Excel.Sheet.8 
  Microsoft Office Excel 2007-2010 Worksheet        		Excel.Sheet.12
  Microsoft Office Excel 2007-2010 Macro-Enabled Worksheet 		Excel.SheetMacroEnabled.12
  Microsoft Office Excel 2007-2010 Binary Worksheet    		Excel.SheetBinaryMacroEnabled.12 
  Microsoft Office Word 95 Document            		Word.Document.6
  Microsoft Office Word 97-2003 Document          		Word.Document.8
  Microsoft Office Word 2007-2010 Document         		Word.Document.12
  Microsoft Office Word 2007-2010 Macro-Enabled Document  		Word.DocumentMacroEnabled.12
  Rich Text Format                     		Word.RTF.8
  Microsoft Office PowerPoint 95 Presentation       		PowerPoint.Show.7
  Microsoft Office PowerPoint 97-2003 Presentation     		PowerPoint.Show.8
  Microsoft Office PowerPoint 2007-2010 Macro-Enabled Presentation   	PowerPoint.Show.12
  Microsoft Office PowerPoint 97-2003 Slide Show      		PowerPoint.Show.8
  Microsoft Office PowerPoint 2007-2010 Slide Show     		PowerPoint.Show.12
  Microsoft Office PowerPoint 2007-2010 Macro-Enabled Slide Show   	PowerPoint.ShowMacroEnabled.12
  Microsoft Excel 7.0 worksheet                      Excel.Sheet.5
  Microsoft Excel 97 worksheet						Excel.Sheet.8
  Microsoft Excel 2000 worksheet                     Excel.Sheet.8
  Microsoft Word 7.0 document                       Word.Document.6
  Microsoft Word 97 document                       Word.Document.8
  Microsoft Word 2000 document                      Word.Document.8
  Microsoft Project 98 project                      MSProject.Project.8
  Microsoft PowerPoint 2000 document                   PowerPoint.Show.8
  						
  Raskite ?? rakt? dokumento tip?, kuris n?ra ?trauktas turib?ti lentel?s, rasti ?? rakt?, susieta su thedocument tipo galiojimo prat?simo. (Numatytoji) vert? ? t? dalin? rakt? yra thesubkey, vardas, kad dokumento tip?. Pvz., .xls pl?tinys yra laikydamasis Excel darbalapius. Pagal ?? .xls rakt?, (numatytoji) vert? yra thestring "Excel.Sheet.5." Tod?l ?? rakt? Microsoft Excel Worksheetdocument tipo yra ?? dalin? rakt?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Excel.Sheet.5
 4. Po to, kai nustatyti ?? rakt?, tikro Officedocument tipo, atlikite ?iuos veiksmus:
  1. Jei Office dokumentas yra Microsoft Office Excel dokument?, prid?ti ?i? reik?m? u? visus Microsoft Office Excel dalini? rakt? i?skyrus ? Excel.Sheet.5 dalin? rakt?:
   Vert? pavadinim?: BrowserFlags
   Duomen? tipas: REG_DWORD
   Vert?: 8
   U? ?? Excel.Sheet.5 rakt?, prid?ti ?i? reik?m?:
   Vert? pavadinim?: BrowserFlags
   Duomen? tipas: REG_DWORD
   Vert?: 9
  2. Jei Office document su Microsoft Office Word dokumentu arba rai?kiojo teksto formato dokumentas, prid?ti ?i? reik?m? u? visus Microsoft Office Word dalinius raktus i?skyrus Word.Document.12 rakt?, Word.DocumentMacroEnabled.12 rakt? ir Word.RTF.8 rakt?.
   Vert? pavadinim?: BrowserFlags
   Duomen? tipas: REG_DWORD
   Vert?: 8
   Word.Document.12 rakt?, Word.DocumentMacroEnabled.12 rakt? ir Word.RTF.8 rakt?, prid?ti ?i? reik?m?:
   Vert? pavadinim?: BrowserFlags
   Duomen? tipas: REG_DWORD
   Vert?: 44(Decimal)
  3. Jei Office dokumentas yra Microsoft Office PowerPoint dokumentas, prid?ti ?i? reik?m? u? visus raktus i?skyrus PowerPoint.SlideShow.12 ir PowerPoint.SlideShowMacroEnabled.12.
   Vert? pavadinim?: BrowserFlags
   Duomen? tipas: REG_DWORD
   Vert?: 10(Decimal)
   PowerPoint.SlideShow.12 ir PowerPoint.SlideShowMacroEnabled.12, i?trinti d?l BrowerFlags jei ji egzistuoja.
 5. Spustel?kite geraiir u?darykite registro rengykl?s.
Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
assets folding end collapsed

Daugiau informacijos

Nor?dami gauti daugiau informacijos, spustel?kite toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
927009 Naujame lange atsidaro, kai j?s bandote per?i?r?ti 2007 Microsoft Office programos dokument? ? Windows Internet Explorer 7
982995 Naujos programos lango atsidaro, kai j?s bandote per?i?r?ti dokument? Office 2010 "Internet Explorer 7" arba "Internet Explorer 8"

Savyb?s

Straipsnio ID: 162059 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. lapkri?io 20 d. - Per?i?ra: 4.0
Taikoma:
 • Microsoft Internet Explorer 6.0, naudojant su:
  • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
  • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
  • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Excel 2000 Standard Edition
 • Microsoft Excel 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Excel 2003
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Excel 2010
 • Microsoft Word 2000 Standard Edition
 • Microsoft Word 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office Word 2003
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Word 2010
 • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
 • Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition
 • Microsoft Office PowerPoint 2003
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft PowerPoint 2010
 • Microsoft Office 2000 Premium Edition
 • Microsoft Office 2000 Professional Edition
 • Microsoft Office 2000 Small Business Edition
 • Microsoft Office 2000 Standard Edition
 • Microsoft Office 2003 Service Pack 2
 • Microsoft Office 2003 Service Pack 3
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Office 2008 for Mac
 • Microsoft Office 2008 for Mac Business Edition
 • Microsoft Office 2008 for Mac (Home and Student Edition)
 • Microsoft Office 2008 for Mac Special Media Edition
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Basic Edition 2003
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007 Home Use Program
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2007
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Professional Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Enterprise Edition 2003
 • Microsoft Office Professional Plus 2007
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Standard Edition 2003
 • Microsoft Office Starter 2010
 • Microsoft Office Student and Teacher Edition 2003
 • Microsoft Office Ultimate 2007
Rakta?od?iai: 
kbfixme kbmsifixme kbprb kbmt KB162059 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 162059

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com