Odstraňování potíží s připojením k poskytovateli ISP

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 161986 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Tento článek byl dříve publikován CZ161986
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek popisuje odstraňování potíží při přihlašování k poskytovateli služeb Internetu (ISP). Tento článek popisuje pouze potíže s přihlašováním, nikoli s vytáčením pomocí modemu. Další informace o modemech a potížích s vytáčením naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
ID článku: 161516
NÁZEV : Odstraňování potíží s modemy v systému Windows NT 4.0

ID článku: 162293
NÁZEV : Odstraňování potíží s klienty služby RAS v systému Windows NT 4.0

Další informace

Při pokusu o připojení k poskytovateli ISP se může zobrazit následující chybová zpráva:
Chyba 629: Port byl odpojen vzdáleným počítačem.
Chyba 640: Došlo k chybě rozhraní NetBIOS.
K potížím při připojování k poskytovateli ISP může docházet z následujících důvodů:
 • Nastavení telefonického připojení k poskytovateli ISP není správné.
 • Server protokolu PPP (Point-to-Point Protocol) poskytovatele ISP nefunguje správně.
Při určování a odstraňování těchto potíží postupujte podle pokynů v následujících oddílech podle jejich pořadí. Po ukončení každého oddílu ověřte, zda můžete navázat připojení k poskytovateli ISP.

Ověřte své uživatelské jméno a heslo

Přesvědčte se, zda jste náhodnou nestisknuli klávesu Caps Lock a poté ověřte, zda své uživatelské jméno a heslo zadáváte přesně tak, jak vám bylo poskytnuto poskytovatelem ISP. Pokud si nejste jisti správností uživatelského jména či hesla, obraťte se na poskytovatele ISP.

Přijměte jakoukoli metodu ověřování včetně prostého textu

Nakonfigurujte telefonické připojení k poskytovateli ISP tak, aby přijalo jakoukoli metodu ověřování včetně prostého textu. Postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko Start , dále klepněte na položku Programy, dále na položku Příslušenství a poté klepněte na položku Telefonické připojení sítě .
 2. V seznamu Vytočit položku seznamu klepněte na položku odpovídající vašemu poskytovateli ISP.
 3. Klepněte na tlačítko Další a poté klepněte na tlačítko Upravit vlastnosti položky a modemu .
 4. Klepněte na kartu Zabezpečení , klepněte na přepínač Přijmout každé ověření včetně prázdného textu a poté klepněte na tlačítko OK .

Snižte rychlost připojení

Pokud jsou potíže způsobovány šumem linky nebo jiným rušením, může potíže odstranit snížení rychlosti připojení. Při snižování rychlosti připojení postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko Start , dále klepněte na položku Programy, dále na položku Příslušenství a poté klepněte na položku Telefonické připojení sítě .
 2. V seznamu Vytočit položku seznamu klepněte na položku odpovídající vašemu poskytovateli ISP.
 3. Klepněte na tlačítko Další a poté klepněte na tlačítko Upravit vlastnosti položky a modemu .
 4. V seznamu Způsob vytáčení klepněte na modem a poté klepněte na tlačítko Konfigurovat .
 5. V seznamu Počáteční rychlost (b/s) klepněte na položku 9 600 a poté klepněte na tlačítko OK .
 6. Klepněte na tlačítko OK .
Pokud není možné navázat připojení ani při nižší rychlosti nebo pokud je šum linky natolik vysoký, že znemožňuje navázání připojení, obraťte se na telefonní společnost se žádostí o prověření telefonní linky.

Zakažte hardwarové řízení toku

Ve vlastnostech připojení k poskytovateli ISP zakažte hardwarové řízení toku dat. Postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko Start , dále klepněte na položku Programy, dále na položku Příslušenství a poté klepněte na položku Telefonické připojení sítě .
 2. V seznamu Vytočit položku seznamu klepněte na položku odpovídající vašemu poskytovateli ISP.
 3. Klepněte na tlačítko Další a poté klepněte na tlačítko Upravit vlastnosti položky a modemu .
 4. Klepněte na kartu Základní , klepněte na tlačítko Konfigurovat , zrušte zaškrtnutí políčka Povolit hardwarové řízení toku a poté klepněte na tlačítko OK .
 5. Klepněte na tlačítko OK .

Zakažte řízení chyb modemem

Ve vlastnostech připojení k poskytovateli ISP zakažte řízení chyb modemem. Postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko Start, dále klepněte na položku Programy, dále na položku Příslušenství a poté klepněte na položku Telefonické připojení sítě .
 2. V seznamu Vytočit položku seznamu klepněte na položku odpovídající vašemu poskytovateli ISP.
 3. Klepněte na tlačítko Další a poté klepněte na tlačítko Upravit vlastnosti položky a modemu .
 4. Klepněte na kartu Základní , klepněte na tlačítko Konfigurovat , zrušte zaškrtnutí políčka Povolit řízení chyb modemem a poté klepněte na tlačítko OK .
 5. Klepněte na tlačítko OK .

Zakažte kompresi modemem

Ve vlastnostech připojení k poskytovateli ISP zakažte kompresi modemem. Postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko Start, dále klepněte na položku Programy, dále na položku Příslušenství a poté klepněte na položku Telefonické připojení sítě .
 2. V seznamu Vytočit položku seznamu klepněte na položku odpovídající vašemu poskytovateli ISP.
 3. Klepněte na tlačítko Další a poté klepněte na tlačítko Upravit vlastnosti položky a modemu .
 4. Klepněte na kartu Základní , klepněte na tlačítko Konfigurovat , zrušte zaškrtnutí políčka Povolit kompresi modemem a poté klepněte na tlačítko OK .
 5. Klepněte na tlačítko OK .

Zakažte softwarovou kompresi

Ve vlastnostech připojení k poskytovateli ISP zakažte softwarovou kompresi. Postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko Start, dále klepněte na položku Programy, dále na položku Příslušenství a poté klepněte na položku Telefonické připojení sítě .
 2. V seznamu Vytočit položku seznamu klepněte na položku odpovídající vašemu poskytovateli ISP.
 3. Klepněte na tlačítko Další a poté klepněte na tlačítko Upravit vlastnosti položky a modemu .
 4. Klepněte na kartu Server, zrušte zaškrtnutí políčka Povolit softwarovou kompresi a poté klepněte na tlačítko OK.

Zakažte používání rozšíření LCP protokolu PPP

Pokud server protokolu PPP vašeho poskytovatele ISP nepodporuje rozšíření Link Control Protocol (LCP), může to být příčinou potíží při připojování. Mezi rozšíření LCP patří možnosti Zpětné volání, Zbývající čas a Identifikace podle definice v dokumentu RFC 1570. Obraťte se na poskytovatele ISP s dotazem, zda máte zakázat rozšíření LCP.

Pokud chcete zakázat rozšíření LCP, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko Start, dále klepněte na položku Programy, dále na položku Příslušenství a poté klepněte na položku Telefonické připojení sítě .
 2. V seznamu Vytočit položku seznamu klepněte na položku odpovídající vašemu poskytovateli ISP.
 3. Klepněte na tlačítko Další a poté klepněte na tlačítko Upravit vlastnosti položky a modemu .
 4. Klepněte na kartu Server , zrušte zaškrtnutí políčka Povolit používání rozšíření LCP protokolu PPP a poté klepněte na tlačítko OK .

Zakažte kompresi hlaviček protokolu IP

Pokud používáte kompresi hlaviček protokolu IP (také známou jako Van Jacobsonova či VJ komprese hlaviček), může to být příčinou potíží při připojování. Pokud chcete zakázat kompresi hlaviček protokolu IP, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko Start, dále klepněte na položku Programy, dále na položku Příslušenství a poté klepněte na položku Telefonické připojení sítě .
 2. V seznamu Vytočit položku seznamu klepněte na položku odpovídající vašemu poskytovateli ISP.
 3. Klepněte na tlačítko Další a poté klepněte na tlačítko Upravit vlastnosti položky a modemu .
 4. Klepněte na kartu Server a poté klepněte na položku Nastavení TCP/IP .
 5. Zrušte zaškrtnutí políčka Komprimovat hlavičky protokolu IP a poté klepněte na tlačítko OK .
 6. Klepněte na tlačítko OK .

Připojte se pomocí terminálového okna

Některé účty používající protokol PPP a SLIP požadují při připojování použití terminálového okna a před zahájením relace zadání příkazu "PPP" nebo "slip" (bez uvozovek) na příkazovém řádku terminálu. Před přihlášením také může být požadováno zadání znaků "P" nebo "S" nebo "PPP:" (bez uvozovek) před uživatelským jménem. Obraťte se na svého poskytovatele ISP s dotazem, zda je nutné na příkazovém řádku terminálového okna zadat příkaz "ppp" či "slip" nebo zda musí být před uživatelským jménem zadán nějaký znak.

Pokud jsou pro přihlášení k poskytovateli ISP požadovány kromě uživatelského jména a hesla ještě další informace, je pravděpodobně nutné použít terminálové okno. Pokud chcete otevřít terminálové okno, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko Start , dále klepněte na položku Programy, dále na položku Příslušenství a poté klepněte na položku Telefonické připojení sítě .
 2. V seznamu Vytočit položku seznamu klepněte na položku odpovídající vašemu poskytovateli ISP.
 3. Klepněte na tlačítko Další a poté klepněte na tlačítko Upravit vlastnosti položky a modemu .
 4. Klepněte na kartu Skript , klepněte na přepínač Zobrazit okno terminálu a poté klepněte na tlačítko OK .

Nezobrazuje se dotaz na uživatelské jméno a heslo

Pokud se při pokusu o připojení k poskytovateli ISP nezobrazuje dotaz na uživatelské jméno a heslo, postupujte podle následujících pokynů:
 1. Klepněte na tlačítko Start, dále klepněte na položku Programy, dále na položku Příslušenství a poté klepněte na položku Telefonické připojení sítě .
 2. V seznamu Vytočit položku seznamu klepněte na položku odpovídající vašemu poskytovateli ISP.
 3. Klepněte na tlačítko Další a poté klepněte na tlačítko Upravit vlastnosti položky a modemu .
 4. Klepněte na kartu Zabezpečení , klepněte na tlačítko Zrušit uložení hesla a poté klepněte na tlačítko OK .

Zakažte přihlašovací skript

Pokud pro připojení k poskytovateli ISP používáte přihlašovací skript, zakažte jej a zkuste se připojit pomocí terminálového okna. Pokud se navázání připojení zdaří, může být chyba v přihlašovacím skriptu. Obraťte se na svého poskytovatele ISP s žádostí o přihlašovací skript určený pro program Telefonické připojení sítě. Systém Windows NT obsahuje několik základních skriptů, mezi které patří:
 • Ppp.scp
 • Slip.scp
 • Cis.scp
Poznámka : Pokud používáte skript služby CompuServe Information Service (CIS), musíte jako uživatelské jméno použít svůj kód CIS ID. Další informace o použití těchto souborů naleznete v souboru Script.doc ve složce Winnt\System32\Ras\Script. Pokud máte potíže s vytvářením skriptu pro automatizaci přihlašování, obraťte se na svého poskytovatele ISP se žádostí o pomoc.

Pokud váš účet používá protokol SLIP, musíte pro připojení k poskytovateli ISP použít terminálové okno nebo skript. Při použití účtu SLIP se v terminálovém okně obvykle zobrazuje adresa IP pro jednotlivé relace. Většina poskytovatelů ISP informuje o přidělené adrese IP ve formě podobné následující: "Vaše adresa IP je <###.###.###.###>" nebo "relace SLIP mezi <###.###.###.###>, a <###.###.###.###>". V tomto případě druhá adresa znamená vaši adresu IP, kterou byste měli zadat do pole Adresa IP. Pokud je tato adresa stejná při každém připojení, můžete ji zadat na kartě Server ve vlastnostech protokolu TCP/IP.

Ověřte telefonní číslo

Ověřte, zda pro připojení k poskytovateli ISP používáte správné telefonní číslo. Pokud je vaším poskytovatelem ISP služba MSN, The Microsoft Network, ověřte, zda používáte telefonní číslo služby MSN podporující volání typu "Internet a služba Microsoft Network."

Vzájemné ověřování

Pokud server protokolu PPP poskytovatele ISP používá metodu vzájemného ověřování, může to znamenat potíže při připojování. Telefonické připojení sítě nepodporuje vzájemné ověřování. Obraťte se na svého poskytovatele ISP s dotazem, zda jeho server protokolu PPP používá vzájemné ověřování.

Protokolování PPP

Povolení protokolování připojení pomocí protokolu PPP (soubor Ppp.log) může pomoci při odstraňování potíží s připojením k serveru protokolu PPP poskytovatele ISP. Další informace o povolení protokolování PPP do souboru Ppp.log naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
ID článku: 115929
NÁZEV : Povolení protokolování protokolu PPP v systému Windows NT
Poznámka: Pokud používáte aktualizaci služby směrování a vzdáleného přístupu, není pro vás výše uvedený článek určený. Další informace o povolení protokolování v této situaci naleznete v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
ID článku: 161426
NÁZEV : Jak povolit protokolování při používání služby směrování a vzdáleného přístupu (RRAS)

Vlastnosti

ID článku: 161986 - Poslední aktualizace: 7. ledna 2004 - Revize: 4.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Klíčová slova: 
kbnetwork kbfaq KB161986

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com