Odstraňování potíží s modemy v systému Windows NT 4.0

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 161516 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Tento článek byl dříve publikován CZ161516
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Tento článek popisuje postup při hledání a odstraňování potíži s telefonickým připojením sítě pomocí modemu v systému Windows NT 4.0.

Další informace

Instalace modemu

Pokud váš modem není v seznamu kompatibilního hardwaru (Hardware Compatibility List (HCL) systému Windows NT 4.0 nebo nebyl systémem Windows NT rozpoznán, postupujte při jeho instalaci podle následujících pokynů:
 • Od výrobce modemu si vyžádejte soubor .inf určený pro systém Windows NT 4.0. Postupujte podle pokynů výrobce pro instalaci modemu v systému Windows NT 4.0. Obraťte se na výrobce modemu se žádostí o pomoc.
 • Pokud má váš modem soubor .inf pro systém Windows 95, pravděpodobně jej budete moci použít v systému Windows NT. Při přidávání modemu pomocí ovládacího panelu Modemy zaškrtněte políčko Nerozpoznávat modem, vyberu jej ze seznamu. Klepněte na tlačítko Z diskety a vložte do jednotky disketu obsahující soubor .inf pro systém Windows 95. Ne všechny soubory .inf pro systém Windows 95 je možné použít v systému Windows NT 4.0.
 • Nainstalujte modem jako standardní modem. Postupujte podle následujících pokynů:
  1. V Ovládacích panelech poklepejte na panel Modemy. Pokud jste ještě dříve modem neinstalovali, spustí se automaticky Průvodce přidáním modemu. Pokud se průvodce automaticky nespustí, již jste dříve do systému modem instalovali a klepněte tedy na tlačítko Přidat.
  2. Zaškrtněte políčko Nerozpoznávat modem, vyberu jej ze seznamu a poté klepněte na tlačítko Další.
  3. V poli Výrobci klepněte na položku Standardní typy modemů. V poli Modely klepněte na model, který rychlostí odpovídá vašemu modemu, a poté postupujte podle pokynů Průvodce přidáním modemu.

Ověření portů COM

Ověřte, zda systém Windows NT rozpoznal vaše porty COM. Poklepejte na panel Porty v Ovládacích panelech a přesvědčte se, zda port, ke kterému je připojený váš modem, je uvedený v seznamu. Pokud ano, pak systém Windows NT rozpoznal daný port COM.

Pokud daný port COM rozeznaný nebyl, jedná se pravděpodobně o hardwarovou chybu nebo chybu konfigurace. Při odstraňování potíží postupujte podle následujících pokynů.

Externí modemy
 1. Pokud je daný port COM na základní desce nebo je na přídavné kartě, přesvědčte se, zda není zakázaný v systému BIOS počítače (také nazývaném CMOS). Další informace o konfiguraci možností systému BIOS naleznete v dokumentaci počítače.
 2. Přesvědčte se, zda žádné další adaptéry či zařízení nepoužívají stejnou základní V/V adresu nebo číslo IRQ jako port COM, ke kterému je připojený modem.
 3. Ověřte, zda sériový port není poškozený. Pokud modem či jiné sériové zařízení nefunguje na tomto portu COM, ale funguje na jiném portu COM a provedli jste předchozí dva kroky, může být vybraný port COM poškozený.
 4. Ověřte, zda není poškozený sériový kabel. Použijte nový standardní sériový kabel.
Interní modemy
 1. Pokud je port COM definovaný interním modemem, přesvědčte se, zda propojky na modemu jsou nakonfigurovány správně. Interní modemy mají téměř vždy propojky konfigurující je na určitý port COM. Dále mohou na modemu být propojky pro nastavení základní V/V adresy a čísla IRQ.
 2. Pokud je modem konfigurován na port COM, který je na základní desce či sériovém adaptéru (fyzický port) přiřazen určitému portu COM, musíte modem nastavit na jiný port COM nebo v systému BIOS počítače zakázat port COM se stejným číslem jako interní modem. Pokud jsou například interní modem i fyzický port COM nastaveny jako port COM1, musíte buď nastavit modem na jiný, nepoužívaný port COM, nebo fyzický port COM1 zakázat v systému BIOS počítače.
 3. Přesvědčte se, zda v počítači nejsou další adaptéry nebo zařízení nakonfigurovaná na stejnou základní V/V adresu nebo číslo IRQ jako váš interní modem. Dobrou volbou pro interní modem obvykle bývá port COM3 používající IRQ 5. Pokud ovšem máte zvukovou kartu, bude možná nutné zvolit jiné číslo IRQ, protože zvukové karty obvykle používají IRQ 5.
 4. V panelu Porty v Ovládacích panelech ověřte, zda nastavení čísla IRQ a základní V/V adresy je správné. Případné konflikty V/V adres a IRQ naleznete v systémovém protokolu v Prohlížeči událostí.

  Pokud je to možné, použijte pro porty COM následující standardní nastavení:
       Sériový port 1  COM1: V/V adresa = 3F8h  IRQ = 4
       Sériový port 2  COM2: V/V adresa = 2F8h  IRQ = 3
       Sériový port 3  COM3: V/V adresa = 3E8h, IRQ = 4
       Sériový port 4  COM4: V/V adresa = 2E8h, IRQ = 3
 5. Pro přidání podpory interního modemu není nutné přidat do panelu Porty nový port. Modul NTDETECT rozpozná interní modem a port COM, na který je modem nakonfigurovaný. Pokud jste klepnutím na tlačítko Přidat přidali do panelu Porty duplicitní port, odeberte jej klepnutím na tlačítko Odstranit.
 6. Ověřte, zda není interní modem poškozený. Také je vhodné zkontrolovat, jestli není na webovém serveru výrobce modemu k dispozici inovace firmwaru pro paměť flash modemu.

Odstraňování potíží pomocí programu HyperTerminal

Ověřte, zda systém Windows NT rozpoznal modem a zda je možné pomocí programu HyperTerminal provést volání. Postupujte podle následujících pokynů:

Poznámka: Před použitím programu HyperTerminal ověřte, zda není spuštená služba RAS (Remote Access Server). Poklepejte na panel Služby v Ovládacích panelech a přesvědčte se, zda je sloupec Stav pro službu Remote Access Server prázdný. Pokud sloupec obsahuje stav Spuštěná, klepnutím na tlačítko Zastavit službu zastavte.
 1. Klepněte na tlačítko Start, dále na položku Programy, dále na položku Příslušenství, dále na položku HyperTerminal a poté klepněte na položku HyperTerminal.
 2. Po spuštění Průvodce novým připojením klepněte na tlačítko Storno.
 3. V nabídce Soubor klepněte na položku Vlastnosti a poté v seznamu Připojit pomocí klepněte na modem, který chcete testovat.
 4. Klepněte na tlačítko Konfigurovat, ověřte, zde je modem nastaven na správný port COM a poté klepněte na tlačítko OK.
 5. V okně programu HyperTerminal zadejte příkaz "AT" (bez uvozovek) a poté stiskněte klávesu Enter.
 6. Pokud se v okně programu HyperTerminal zobrazí zadávaný text "AT" (bez uvozovek) a po stisknutí klávesy Enter odpověď "OK" (bez uvozovek), rozpoznává program HyperTerminal modem správně. Pokud se nezobrazí zadávaný text "AT" nebo pokud se po stisknutí klávesy Enter nezobrazí odpověď "OK", postupujte podle předchozích pokynů v tomto článku a ověřte, zda je modem správně nainstalován v systému Windows NT.
 7. Ověřte, zda modem může pomocí programu HyperTerminal provést volání. V nabídce Soubor klepněte na položku Nové připojení a postupujte podle pokynů na obrazovce.
 8. Klepněte na tlačítko Vytočit. Pokud je nastaveno hlasité vytáčení modemu, měli byste slyšet oznamovací tón a poté vytáčení telefonního čísla modemem.
Další informace naleznete v následujících článcích znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
ID článku: 131868
NÁZEV : Odstraňování potíží s modemy PCMCIA v systému Windows NT 3.51

ID článku: 150808
NÁZEV : Zakázání podpory vzdáleného přístupu pro modemy Unimodem

Vlastnosti

ID článku: 161516 - Poslední aktualizace: 8. dubna 2003 - Revize: 2.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Klíčová slova: 
kbhw kbfaq KB161516

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com