CHKNTFS.EXE: อะไรคุณสามารถใช้ได้สำหรับ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 160963 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

โปรแกรมอรรถประโยชน์ Chkntfs.exe พัฒนา โดย Microsoft และพร้อมใช้งานใน Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 2 และ Windows รุ่นที่ใหม่กว่า ได้ถูกออกแบบมาเพื่อปิดใช้งานการทำงานอัตโนมัติของ chkdsk ในวอลุ่มที่เจาะจง เมื่อ Windows เริ่มใหม่จากการปิดระบบที่ไม่เหมาะสม นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Chkntfs ไป unschedule chkdsk แบบถ้า chkdsk /f ถูกนำมาใช้เพื่อกำหนดตารางเวลาแบบ chkdsk บนไดรฟ์ข้อมูลที่ใช้งานอยู่บนรีสตาร์ทครั้งถัดไปของระบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ทุกครั้งที่มีการรีสตาร์ท Windows, Autochk.exe ถูกเรียก โดยเคอร์เนลเพื่อสแกนไดรฟ์ข้อมูลทั้งหมดเพื่อตรวจสอบว่า มีการตั้งค่าบิตสกปรกของไดรฟ์ข้อมูล ถ้ามีการตั้งค่าบิตที่สกปรก autochk ทำการมี /f ทันที chkdsk บนไดรฟ์ข้อมูลนั้น chkdsk /f ตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบแฟ้ม และความพยายามที่แก้ไขปัญหาต่าง ๆ กับไดรฟ์ข้อมูล เป็นเสมอแนะนำให้เรียกใช้ chkdsk บนไดรฟ์ข้อมูลที่ได้รับไม่ถูกต้องปิด อย่างไรก็ตาม อาจมีสถานการณ์บางอย่างใน chkdsk ใดกำลังทำงานหลังจากที่ปิดทุกไม่ถูกต้องไม่เป็นไปได้ หรือ practical ในบางกรณี chkdsk อาจใช้เวลาหลายชั่วโมง หรือแม้กระทั่งวันที่จะตรวจสอบการไดรฟ์ข้อมูลทั้งหมด หรืออาจยกเลิกขณะกำลังตรวจสอบไดรฟ์ข้อมูลได้ ในสถานการณ์เหล่านี้ จะ practical เพื่อเลื่อนออกไป chkdsk จนถึงเวลาที่สะดวกยิ่งขึ้น

Chkntfs คือ โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบเพื่อแยกไดรฟ์ข้อมูลออกจากการตรวจสอบโดยโปรแกรม autochk โปรแกรมอรรถประโยชน์การเรียกใช้จากพรอมต์คำสั่ง และตัวเลือกบรรทัดคำสั่งต่อไปนี้:
  chkntfs drive: [...]
  chkntfs /d
  chkntfs /x drive: [...]
  chkntfs /c drive: [...]

   drive:     Specifies a drive letter.
   /D       Restores the machine to the default
          behavior; all drives are checked at boot
          time and chkdsk is run on those that are
          dirty. This undoes the effect of the /X
          option.
   /X       Excludes a drive from the default boot-time
          check. Excluded drives are not accumulated
          between command invocations.
   /C       Schedules chkdsk to be run at the next
          reboot if the dirty bit has been set.
				
ถ้ามีการระบุไว้ไม่มีสวิตช์ chkntfs แสดงสถานะของบิตสกปรกสำหรับแต่ละไดรฟ์

ตัวอย่าง:

c: /x chkntfsซึ่งปิดใช้งาน chkdsk จากการทำงานอยู่บนไดรฟ์ c:

e: d: /x chkntfsนี้ปิดใช้งาน chkdsk จากการทำงานอยู่บนไดรฟ์ d:และ e:

กระบวนการchkntfs /xคำสั่งไม่สะสม คำสั่งเขียนทับ exclusions ไดรฟ์ใด ๆ ก่อนหน้านี้ซึ่งได้ถูกสร้าง ปิดใช้ในตัวอย่างข้างต้น chkntfs เฉพาะงาน chkdsk จะตรวจสอบบนไดรฟ์ D และ E ไดรฟ์ C คือไม่มีการตรวจสอบสำหรับการแสดงของบิตที่สกปรก

โปรแกรมอรรถประโยชน์ chkntfs ทำงานได้ โดยการปรับเปลี่ยนค่า BootExcecute ในรีจิสทรีของระบบ ค่า BootExecute จะอยู่ในคีย์รีจิสทรีต่อไปนี้:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager
ค่าเริ่มต้นคือ:
BootExecute:REG_MULTI_SZ:autocheck autochk *
Chkntfs /x เพิ่มพารามิเตอร์ /k ก่อนเพื่อเครื่องหมายดอก พารามิเตอร์ /k แยกไดรฟ์ข้อมูลจากการตรวจสอบปัจจุบันของบิตที่สกปรก

ตัวอย่างเช่น คำสั่ง

/x chkntfs d:

ต้องปรับเปลี่ยนรายการรีจิสทรีนี้ autocheck autochk /k:d *

chkdsk /f จัดตารางตัวเองเพื่อที่รันเมื่อเริ่มระบบใหม่ถัดไป โดยการตั้งค่าบิตที่สกปรกบนไดรฟ์ Chkdsk /x disables the checking for this bit. Chkdsk /f can never run on volumes that are excluded from dirty bit checking by chkntfs.

In order to run a chkdsk /f on a drive that has been excluded by the chkntfs utility, you must run thechkntfs /doption to return the system to its normal state or edit the BootExecute value in the registry and remove the applicable drive letter from the /k parameter.

สิ่งสำคัญนี้ส่วน วิธี หรืองานประกอบด้วยขั้นตอนที่บอกวิธีการแก้ไขรีจิสทรี อย่างไรก็ตาม ปัญหาร้ายแรงอาจเกิดขึ้นหากคุณปรับเปลี่ยนรีจิสทรีไม่ถูกต้อง ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้อย่างระมัดระวัง สำหรับการป้องกันเพิ่มเติม ให้สำรองรีจิสทรีก่อนทำการปรับเปลี่ยน เพื่อที่คุณจะสามารถคืนค่ารีจิสทรีได้หากมีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
322756วิธีการสำรองข้อมูลและคืนค่ารีจิสทรีใน Windows

Chkdsk /f /r enables chkdsk to check volumes for file system errors and bad sectors on the physical disk. Chkdsk /f /r schedules itself to be run on the next system reboot, by adding an entry into the BootExecute value. For example,

chkdsk c: /f /r

adds the following entry to the BootExecute value:
  autocheck autochk /r \??\C:
				
Because this entry is actually placed in the registry, the chkdsk /f /r is unaffected by anychkntfscommands. The only way to disable a chkdsk /f /r is to remove the line from the BootExecute value that references this command.

The Chkntfs.exe utility treats all drives as local to the node. This includes Microsoft Cluster Server (MSCS) physical disk resources on a shared drive array. When using Chkntfs.exe to exclude shared drives on a cluster, you must run the exlusion command on each node. This must be done to ensure each node's registry will have the proper entries. You can only run the command for the shared drive(s) that node owns. If the node does not own the physical disk resource you will receive an error.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 160963 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB160963 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:160963

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com