การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเราเตอร์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 159211 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
หากต้องการดูบทความนี้สำหรับรุ่น Microsoft Windows XP โปรดดูที่314825.
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

ในเครือ TCP/IP ข่ายบริเวณกว้าง (WAN), การสื่อสารผ่านตกระบวนการทำงานบางอย่างอาจล้มเหลวถ้าส่วนเครือข่ายระหว่างกลางมีแพคเก็ตขนาดเล็กกว่าโฮสต์ communicating และเราเตอร์ไม่ได้ส่งการตอบสนอง ICMP ที่เหมาะสมกับเงื่อนไขนี้ อีกวิธีหนึ่งคือ ไฟร์วอลล์บนเส้นทางอาจปล่อยเช่นการตอบสนอง เราเตอร์ซึ่งทำให้เกิดสภาพเช่นนี้บางครั้งเรียกว่าเราเตอร์ "ดำรู" สามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Ping โปรแกรมอรรถประโยชน์มาตรฐานที่ติดตั้งพร้อมกับโพรโทคอล TCP/IP ของ Microsoft Windows การค้นหาเราเตอร์รูสีดำ คำแนะนำบางอย่างจะให้การแก้ไข หรือแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเราเตอร์รูสีดำ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อเราเตอร์เครือข่ายรับแพคเก็ตใหญ่กว่าค่าสูงสุดโอนต่อหน่วย (MTU) ของส่วนของเครือข่ายถัดไป และ IP ของแพคเก็ตที่ชั้น "ไม่ fragment" บิตมีค่าสถานะ เราเตอร์ควรส่ง ICMP ข้อความกลับไปยังโฮสต์ที่ส่งไม่สามารถไปถึงปลายทาง เมื่อเกิดซึ่งไม่ขึ้น แพคเก็ตสามารถถูกส่งน้อยลง สาเหตุต่าง ๆ ของข้อผิดพลาดซึ่งจะแตกต่างกันกับโปรแกรมประยุกต์ที่มีการสื่อสารผ่านการเชื่อมโยงล้มเหลว ข้อผิดพลาดเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นเมื่อโปรแกรมประยุกต์ที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายย่อยที่เฉพาะ ปัญหานี้อาจดูเป็นระยะ ๆ แต่บน examination ใกล้ คุณสามารถจะ ซ้ำ เช่นในมี ไคลเอ็นต์อ่านแฟ้มขนาดใหญ่จากโฮสต์ระยะไกล

สามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Ping เพื่อค้นหาเราเตอร์รูดำ ด้วยการใช้ -f (ไม่ fragment) และพารามิเตอร์ -l (ขนาดของบัฟเฟอร์) ได้ การตั้งค่าพารามิเตอร์ -f จะสาเหตุที่โปรแกรมอรรถประโยชน์ Ping จะส่งแพ็คเก็ต echo ICMP มี IP "ไม่ fragment" บิตชุด พารามิเตอร์ -l การตั้งค่าขนาดบัฟเฟอร์ หรือส่วนของข้อมูล ของแพคเก็ตเสียงก้อง ICMP บัฟเฟอร์ที่มากที่สุดที่สามารถส่ง unfragmented เท่ากับ MTU ลบส่วน IP และ ICMP หัว (MTU 28) ของ MTU น้อยที่สุดรวมทั้งกระบวนการผลิต ตัวอย่างเช่น เนื่องจากอีเทอร์เน็ตมี MTU ไบต์ 1500 ภายใต้สถานการณ์ที่ดีที่สุด Ping อาจ echo มีแพคเก็ต unfragmented โดยมีบัฟเฟอร์ของ ICMP 1472 ไบต์ ไวยากรณ์สำหรับ Ping ในกรณีนี้เป็น:

Ping <computer name="" or="" ip="" address="">l 1472 -f</computer>

ซึ่งจะทำงานในที่อยู่ IP เฉพาะที่ทั้งหมด หาก MTU ของเซ็กเมนต์ทั้งหมดของการเชื่อมต่อ routed 1500 หรือใหญ่กว่า แพคเก็ตควรจะส่งคืนด้วย หากมีส่วนกลาง ด้วย MTUs มีขนาดเล็ก และเราเตอร์กลับแพคเก็ต Unreachable ปลายทาง ICMP ที่เหมาะสม โปรแกรมอรรถประโยชน์นี้ควรแสดง "Packet ต้องมีมาก แต่การตั้งค่า DF" หากมีเซ็กเมนต์รวมทั้งกระบวนการผลิตที่มีขนาดเล็ก MTUs และไม่มีการส่งคืนแพ็คเก็ต ICMP ที่เหมาะสม โปรแกรมอรรถประโยชน์ Ping ควรแสดง "ขอหมดเวลา MTUs เริ่มต้นของสื่อเครือข่ายที่พบโดยทั่วไปที่อธิบายไว้ในบทความฐานความรู้314496.

การเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ -l บน Pings successive แพคเก็ต unfragmented มากที่สุดที่จะเดินกระบวนการผลิตเฉพาะสามารถพบ MTU น้อยที่สุดโดยทั่วไปใช้เป็น 576 ไบต์ ดังนั้นคุณควรจะได้อย่างปลอดภัยเริ่มต้น โดยมีบัฟเฟอร์ของ ICMP ของ 548 จึงทำจากที่นั่น ตัวอย่างเช่น ถ้าPing <host name="" or="" address=""> -f -l 972 </host>ส่งกลับแพคเก็ต และPing <host name="" or="" address="">l 973 -f</host>ล้มเหลว MTU มากที่สุดที่สามารถใช้ผ่านกระบวนการผลิตนั้นคือ 1000 (972 + 28)

To fix or work around black hole routers, there are four possible solutions:
 1. Enable PMTU Black Hole Detection on Windows hosts that will be communicating over a wide area connection, as documented in Microsoft Knowledge Base article136970. In this case, Windows NT 3.51 Service Pack 2 or later or Windows NT 4.0 should be used.
 2. Configure intermediate routers to send ICMP type 3 code 4 (destination unreachable don't fragment (DF) bit sent and fragmentation required) messages. This may require upgrading router software or firmware, router configuration or router replacement.
 3. Disable PMTU discovery on Windows hosts that communicate over troublesome routes. This will configure the default MTU to 576 bytes. This could cause significant degradation in network performance.
 4. Set the MTU of the host interface to be the largest the black hole router can handle. This guarantees the largest possible packet size will be sent over that connection, but will cause local traffic, and traffic over routed connections without problems, to use smaller packets than they would otherwise. This workaround assumes that you have determined the MTU and the state of all possible links that could be used by the host in question.
For more information, click the following article numbers to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
120642TCP/IP and NBT configuration parameters for Windows 2000 or for Windows NT
128797Unable to transfer files across DEC 250 and DEC 500 routers
136970PMTU black hole detection algorithm change for Windows NT 3.51
138575Communication fails through Ethernet segment between FDDI rings
314496The default MTU sizes for different network topologies
For more information, see Internet RFC 1191 and RFC 1435. To do this, visit the following Web site:
http://www.faqs.org/rfcs/
See also chapter 6, "TCP/IP Implementation Details," in the Windows NT Server Resource Kit. โดยการไปที่เว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft::
http://www.microsoft.com/resources/documentation/windowsnt/4/server/reskit/en-us/net/sur_tcp2.mspx

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 159211 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
Keywords: 
kbnetwork kbmt KB159211 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:159211

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com