วิธีการสร้างการเชื่อมต่อ NetMeeting ผ่านไฟร์วอลล์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 158623 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีใช้ Microsoft NetMeeting เพื่อสร้างการเชื่อมต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ตเมื่อคุณใช้ไฟร์วอลล์การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อคุณใช้ NetMeeting สร้างการเชื่อมต่อผ่านทางอินเทอร์เน็ต NetMeeting ใช้พอร์ต IP หลายการสื่อสารกับผู้เข้าร่วมประชุมอื่น ถ้าคุณใช้ไฟร์วอลล์การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ไฟร์วอลล์ต้องถูกกำหนดค่าเพื่อที่จะไม่มีบล็อกพอร์ตที่ใช้ โดย NetMeeting

netmeeting ใช้พอร์ตอินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ต่อไปนี้:
  Port   Purpose
  -------------------------------------
  389    Internet Locator Server [Transmission Control Protocol (TCP)]
  522    User Location Server (TCP)
  1503   T.120 (TCP)
  1720   H.323 call setup (TCP)
  1731   Audio call control (TCP)
  Dynamic  H.323 call control (TCP)
  Dynamic  H.323 streaming [Realtime Transport Protocol (RTP) over User Datagram Protocol (UDP)]
				
การสร้างการเชื่อมต่อขาออก NetMeeting ผ่านไฟร์วอลล์ ไฟร์วอลล์ต้องกำหนดค่าให้เลือกทำอย่างใดต่อไปนี้:
 • ผ่านหลักการเชื่อมต่อ TCP พอร์ต 522, 389, 1503, 1720 และ 1731
 • ผ่านการเชื่อมต่อ UDP รองบนพอร์ตที่กำหนดแบบไดนามิก (1024-65535)
หมายเหตุ:: ไฟร์วอลล์บางชนิดจะสามารถส่งผ่านผ่านการเชื่อมต่อ TCP พอร์ตเฉพาะ แต่จะไม่สามารถส่งผ่านผ่านการเชื่อมต่อ UDP รองบนแบบไดนามิกกำหนดพอร์ต เมื่อคุณสร้างการเชื่อมต่อการ NetMeeting ผ่านไฟร์วอลล์เหล่านี้ได้ คุณไม่สามารถใช้คุณลักษณะเสียงของ NetMeeting

นอกจากนี้ ไฟร์วอลล์บางตัวสามารถส่งผ่านผ่านการเชื่อมต่อ TCP พอร์ตเฉพาะ และ UDP รองที่เชื่อมต่อในแบบไดนามิกกำหนดพอร์ต แต่ไม่สามารถ virtualizing IP แอดเดรสภายในจำนวนเอง หรือจะไม่สามารถทำให้แบบไดนามิก มีการเหล่านี้ไฟร์วอลล์ คุณจะสามารถสร้างการเชื่อมต่อ NetMeeting จากคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายในไฟร์วอลล์กับคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายนอกไฟร์วอลล์ และคุณจะสามารถใช้คุณลักษณะเสียงของ NetMeeting แต่คุณไม่สามารถสร้างการเชื่อมต่อจากคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายนอกไฟร์วอลล์กับคอมพิวเตอร์ที่อยู่ภายในไฟร์วอลล์

คอการตั้งค่าโทร H.323 (ผ่านทางพอร์ต 1720) negotiates พอร์ต TCP สำหรับใช้ โดยโพรโทคอลควบโทร H.323 แบบไดนามิก นอกจากนี้ โพรโทคอลควบเสียงเรียก (ผ่านทางพอร์ต 1731) และคอการตั้งค่าโทร H.323 (ผ่านทางพอร์ต 1720) แบบไดนามิกเจรจาโพรโทคอลเดตาแกรมผู้ใช้ (UDP) พอร์ตสำหรับใช้โดย H.323 การส่งกระแสข้อมูลโพรโทคอล เรียกว่าโพรโทคอลเวลาจริง (RTP) ใน NetMeeting พอร์ตที่สองจะถูกกำหนดบนแต่ละด้านของไฟร์วอลล์สำหรับการส่งกระแสข้อมูลเสียง และวิดีโอ พอร์ตแบบไดนามิก negotiated เหล่านี้จะถูกเลือก arbitrarily จากพอร์ตต่าง ๆ ทั้งหมดที่คุณสามารถกำหนดแบบไดนามิก

บริการไดเรกทอรี netmeeting จำเป็นต้องใช้พอร์ต 389 หรือพอร์ต 522 ขึ้นอยู่กับชนิดของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณใช้ อินเทอร์เน็ต Locator เซิร์ฟเวอร์ (ILSs), ซึ่งสนับสนุนการไดเรกทอรี lightweight เข้าโพรโทคอล (LDAP) สำหรับ NetMeeting 2.0 หรือในภายหลัง ต้องใช้พอร์ต 389 ผู้ใช้เซิร์ฟเวอร์ตั้ง (ULSs), พัฒนาสำหรับ NetMeeting 1.0 ต้องใช้พอร์ต 522

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 158623 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft NetMeeting 2.1 Standard Edition
 • Microsoft NetMeeting 3.01 Standard Edition
Keywords: 
kbmt KB158623 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:158623

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com