Identifikator ?lanka: 157729 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje uklanjanje ke?iranih stavki istorije (ili polja Adresa) u programu Internet Explorer.

DODATNE INFORMACIJE

Va?no Ovaj odeljak, metod ili zadatak sadr?i korake koji obja?njavaju kako se menja registrator. Me?utim, mo?e do?i do ozbiljnih problema ako neispravno izmenite registrator. Zbog toga obavezno pa?ljivo sledite ove korake. Radi dodatne za?tite, napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. U tom slu?aju mo?ete da vratite registrator u prethodno stanje ako do?e do problema. Da biste dobili vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije i vra?anju registratora u prethodno stanje, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
322756 Pravljenje rezervne kopije registratora i njegovo vra?anje u prethodno stanje u operativnom sistemu Windows (Ova veza mo?e da vodi do sadr?aja koji je delimi?no ili u potpunosti nepreveden.)

Da biste uklonili ke?irane stavke Internet adresa, obri?ite fasciklu ?Istorija?. Da biste to uradili, koristite odgovaraju?i metod:

Internet Explorer 4.0, 4.01, 5, 5.5, 6.0

 1. Zatvorite sve pokrenute instance programa Internet Explorer i sve prozore pregleda?a.
 2. Na kontrolnoj tabli izaberite stavku Internet opcije.
 3. Izaberite karticu Op?te postavke, a zatim kliknite na dugme Obri?i istoriju.
 4. Kliknite na dugme Da, a zatim kliknite na dugme U redu da biste zatvorili dijalog ?Internet opcije?.
Ako su ke?irane adrese i dalje navedene u polju Adrese u programu Internet Explorer, izvr?ite slede?e korake:
 1. Iza?ite iz programa Internet Explorer.
 2. Izbri?ite sve vrednosti osim one sa oznakom (Podrazumevano) iz slede?eg klju?a registratora:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs
NAPOMENA: Vrednosti u ovom klju?u registratora navedene su kao Url1, Url2, Url3 itd. Ako izbri?ete samo neke vrednosti, a preostale vrednosti ne idu uzastopnim numeri?kim redosledom, samo neke od preostalih stavki bi?e navedene u polju Adresa. Da biste spre?ili pojavljivanje ovog pona?anja, preimenujte preostale vrednosti tako da budu u uzastopnom numeri?kom redosledu.

Internet Explorer 3.0

 1. U programu Internet Explorer, u meniju Prikaz izaberite stavku Opcije.
 2. Izaberite karticu Navigacija.
 3. Kliknite na dugme Obri?i istoriju, a zatim kliknite na dugme U redu.
Ako su ke?irane adrese i dalje navedene u polju Adrese u programu Internet Explorer za Windows 95, izvr?ite slede?e korake:
 1. Iza?ite iz programa Internet Explorer.
 2. Izbri?ite sve vrednosti osim one sa oznakom (Podrazumevano) iz slede?eg klju?a registratora:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs
NAPOMENA: Vrednosti u ovom klju?u registratora navedene su kao Url1, Url2, Url3 itd. Ako izbri?ete samo neke vrednosti, a preostale vrednosti ne idu uzastopnim numeri?kim redosledom, samo neke od preostalih stavki bi?e navedene u polju Adresa. Da biste spre?ili pojavljivanje ovog pona?anja, preimenujte preostale vrednosti tako da budu u uzastopnom numeri?kom redosledu.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 157729 - Poslednji pregled: 29. april 2010. - Revizija: 5.4
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Internet Explorer 1.0
 • Microsoft Internet Explorer 2.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.01
 • Microsoft Internet Explorer 3.02
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 3.2
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 2.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.01
 • Microsoft Internet Explorer 3.02
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 2.0
 • Microsoft Internet Explorer 2.01
 • Microsoft Internet Explorer 2.1
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.01
 • Microsoft Internet Explorer 3.1
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.5 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.02
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Klju?ne re?i: 
kbhowto KB157729

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com