Article ID: 157729 - View products that this article applies to.
חשוב: מאמר זה מכיל מידע על שינוי הרישום. לפני שינוי הרישום, הקפד לגבות אותו וודא שאתה יודע כיצד לשחזר את הרישום במקרה של בעיה. למידע על אופן הגיבוי, השחזור והעריכה של הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור הרישום של Microsoft Windows
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

המאמר מתאר כיצד להסיר את ערכי ההיסטוריה מזיכרון המטמון (כלומר לנקות את התיבה כתובת) ב-Internet Explorer.

מידע נוסף

אזהרה: שימוש שגוי בעורך הרישום עלול לגרום לבעיות חמורות אשר יחייבו התקנה מחדש של מערכת ההפעלה.? Microsoft אינה יכולה להבטיח שיהיה באפשרותך לפתור בעיות הנגרמות כתוצאה משימוש לא נכון בעורך הרישום. השימוש בעורך הרישום הוא על אחריותך בלבד.

כדי להסיר את הערכים של כתובות אינטרנט מזיכרון המטמון, נקה את התיקייה History. לשם כך, השתמש בשיטה המתאימה:

Internet Explorer בגירסאות 4.0, 4.01, 5, 5.5, 6.0

 1. סגור את כל המופעים הפועלים של Internet Explorer ואת כל חלונות הדפדפן.
 2. בלוח הבקרה, לחץ על אפשרויות אינטרנט.
 3. לחץ על הכרטיסייה כללי ולאחר מכן על נקה היסטוריה.
 4. לחץ על כן ולאחר מכן על אישור כדי לסגור את תיבת הדו-שיח 'אפשרויות אינטרנט'.
אם הכתובות מהמטמון עדיין מופיעות בתיבה כתובת ב-Internet Explorer, השתמש בפעולות הבאות:
 1. צא מ-Internet Explorer.
 2. מחק את כל הערכים פרט לערך (ברירת המחדל) ממפתח הרישום הבא:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs
שים לב: הערכים במפתח רישום זה מופיעים כ-Url1,? Url2,? Url3 וכן הלאה. אם תמחק רק חלק מהערכים ותשאיר ערכים שאינם בסדר מספרי רציף, רק חלקם יופיע בתיבה כתובת. כדי למנוע אופן פעולה זה, שנה את שמות הערכים הנותרים כך שיהיו בסדר מספרי רציף.

Internet Explorer 3.0

 1. ב- Internet Explorer, לחץ על אפשרויות בתפריט תצוגה.
 2. לחץ על הכרטיסייה ניווט.
 3. לחץ על נקה היסטוריה ולאחר מכן לחץ על אישור.
אם הכתובות מהמטמון עדיין מופיעות בתיבה כתובת ב-Internet Explorer for Windows 95, בצע את השלבים הבאים:
 1. צא מ-Internet Explorer.
 2. מחק את כל הערכים פרט לערך (ברירת המחדל) ממפתח הרישום הבא:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\TypedURLs
שים לב: הערכים במפתח רישום זה מופיעים כ-Url1,? Url2,? Url3 וכן הלאה. אם תמחק רק חלק מהערכים ותשאיר ערכים שאינם בסדר מספרי רציף, רק חלקם יופיע בתיבה כתובת. כדי למנוע אופן פעולה זה, שנה את שמות הערכים הנותרים כך שיהיו בסדר מספרי רציף.

מאפיינים

Article ID: 157729 - Last Review: יום רביעי 14 פברואר 2007 - Revision: 5.1
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Internet Explorer 1.0
 • Microsoft Internet Explorer 2.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.01
 • Microsoft Internet Explorer 3.02
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Internet Explorer 3.2
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 2.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.01
 • Microsoft Internet Explorer 3.02
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 2.0
 • Microsoft Internet Explorer 2.01
 • Microsoft Internet Explorer 2.1
 • Microsoft Internet Explorer 3.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.01
 • Microsoft Internet Explorer 3.1
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.5 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 3.02
 • Microsoft Internet Explorer 4.0 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 4.01 128-Bit Edition
 • Microsoft Internet Explorer 5.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.01
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
מילות מפתח 
kbhowto KB157729

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com