Volné místo na disku požadované pro převod svazku ze systému souborů FAT na NTFS

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 156560 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Tento článek byl dříve publikován CZ156560
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Souhrn

Převod diskového oddílu ze systému souborů FAT na systém souborů NTFS požaduje na disku určité množství volného místa pro vytvoření diskových struktur NTFS. Tento článek popisuje proces, který program Convert.exe používá pro převod z FAT na NTFS, výpočet místa na disku požadované pro převod.

Další informace

Systémy souborů FAT a NTFS používají velmi rozdílné diskové struktury, které reprezentují souborům přidělené místo. Tyto struktury jsou nazývány metadata či režie systému souborů.

Metadata systému souborů FAT se skládají ze spouštěcího sektoru, jedné či více tabulek FAT, struktury kořenového adresáře o pevné velikosti a proměnné místo pro jednotlivé podadresáře v závislosti na počtu souborů v nich uložených.

Další režie obou systémů souborů souvisí s faktem, že místo na disku je přidělováno v clusterech o pevné velikosti. Velikost těchto jednotek je určena při formátování a výchozí velikost závisí na velikosti svazku. Výchozí velikost clusterů systému souborů NTFS je menší než výchozí velikost clusterů systému souborů FAT na svazku stejné velikosti.

Protože místo pro data souborů může být přidělováno pouze po celých clusterech, i jednobajtový soubor zabere jeden celý cluster na svazku se systémem souborů FAT. V případě systému souborů NTFS je to podobné, ale trochu složitější, a proto tento proces v tomto článku podrobně vysvětlovat nebudeme.

Stejně jako FAT i systém souborů NTFS požaduje určitou pevnou režii pro svazek a určitou režii pro každý soubor. Z důvodu podpory pokročilých funkcí systému souborů NTFS, jako například obnovitelnost dat, zabezpečení, podpora velmi velkých svazků apod., je režie NTFS o něco větší než režie FAT. Protože ale nevyužité místo clusterů v systému souborů NTFS je menší, je často možné uložit stejně nebo i více dat na svazku NTFS než na svazku FAT, a to dokonce bez komprese NTFS.

Z důvodu ochrany proti možnému poškození dat způsobenému chybou v průběhu převodu musí nástroj Convert.exe vytvořit metadata NTFS pouze s použitím místa považovaného systémem souborů FAT za volné. Pokud se převod nezdaří dokončit, zůstanou platná data systému souborů FAT. Určitou komplikací je, že jeden sektor dat NTFS musí být uložený v konkrétním umístění na disku a určitý malý počet dalších struktur musí být uložený v souvislé oblasti.

Obecný postup při převodu je následující:
 1. Jsou vytvořený díry (tzn. přesunuty clustery FAT) pro struktury NTFS požadující pevné umístění a další data, která je nutné uložit v souvislé oblasti, a uloženy nové tabulky FAT. Pokud není možné uvolnit požadované sektory, protože jsou například nečitelné, proces převodu se nezdaří a systém souborů FAT zůstane nezměněný ve stavu před zahájením převodu.
 2. Ve volném místě systému souborů FAT jsou vytvořeny elementární datové struktury NTFS. Ty představují tabulky a struktury o pevné velikosti, které se nacházejí na každém svazku NTFS. Velikost těchto tabulek závisí na velikosti svazku, nezávisí ale na počtu souborů na svazku.
 3. Ve volném místě systému souborů FAT jsou vytvořeny hlavní tabulka souborů a seznamy adresářů systému souborů NTFS. Velikost místa požadovaného pro tento krok závisí na celkovém počtu souborů na svazku FAT.
 4. V bitové mapě systému souborů NTFS jsou označeny jako volné clustery NTFS, které jsou používané určitými strukturami FAT. Po dokončení převodu jsou tato metadata v systému souborů převedena na volné místo.
 5. Je zapsán spouštěcí sektor systému souborů. Toto je poslední krok, který způsobí, že nadále je svazek rozpoznáván jako NTFS. Pokud převod v kterémkoli z předchozích kroků selže, svazek bude i nadále platným svazkem FAT a bude tak rozpoznán operačním systémem.
Protože může kdykoli dojít k havárii, minimalizuje výše popsaný proces riziko poškození dat na disku.

Poznámka : Protože téměř všechny zápisy jsou prováděny do volného místa na svazku FAT, jakákoli havárie zachová systém souborů FAT nepoškozený.

Jediné kroky, při kterých je zapisováno do používaného místa na disku a může tedy v případě havárie dojít k potížím, jsou následující:
 • Na konci kroku 1, kdy program CONVERT přepisuje tabulku FAT. Algoritmus pro přemístění clusterů zaručuje, že pokud v této fázi dojde k chybě, bude nástroj CHKDSK schopen opravit disk bez ztráty jakýchkoli dat.
 • V kroku 5 při zápisu spouštěcího sektoru. Pokud v této fázi dojde k chybě a převáděný svazek je systémový oddíl (aktivní primární oddíl určený ke spouštění systému), existuje určitá možnost, že systém nebude možné spustit. V tomto nepravděpodobném případě bude možné systém spustit ze spouštěcí diskety.
Nástroj Convert.exe provádí před spuštěním převodu výpočet volného požadovaného místa podle počtu souborů na svazku FAT a velikosti svazku. Pro standardní hardware (pevný disk s 512 bajty na sektor) je výpočet prováděn následujícím způsobem:
 1. Velikost svazku v bajtech je podělena číslem 100. Pokud je výsledek menší než 1 048 576, je použita hodnota 1 048 576. Pokud je výsledek větší než 4 194 304, je použita hodnota 4 194 304.
 2. K hodnotě určené v předcházejícím kroku je připočtena velikost svazku v bajtech dělená číslem 803.
 3. K hodnotě určené v předcházejícím kroku je připočten počet souborů a adresářů na svazku vynásobený číslem 1280.
 4. K hodnotě určené v předcházejícím kroku je připočteno číslo 196 096.
Pokud jsou na svazku FAT používány rozšířené atributy, započte nástroj Convert.exe kromě výše vypočtené hodnoty ještě další místo, které bude třeba pro převod. Rozšířené atributy nejsou obvykle používané a jsou uvažované pouze v případě, že byl v počítači používán systém OS/2 a rozšířené atributy.

Výše uvedený postup poměrně přesně odpovídá výpočtu prováděnému programem Convert.exe. Přesný výsledek se může přesto mírně lišit.

Poznámka : Vypočtené místo odpovídá požadavku programu Convert.exe pro zahájení převodu. Výpočet bere v úvahu i možnost, že některé ze sektorů požadovaných za volné na svazku FAT budou poškozené. V případě, kdy je na svazku volné místo pouze zhruba odpovídající vypočtenému požadavku a v průběhu převodu bude nalezeno velké množství chybných sektorů, nemusí se převod zdařit. Jak již bylo uvedeno výše, nemělo by dojít k žádnému poškození dat. Svazek by měl být i nadále považovaný operačním systémem za svazek FAT.

Vlastnosti

ID článku: 156560 - Poslední aktualizace: 7. ledna 2004 - Revize: 3.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Klíčová slova: 
kbenv KB156560

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com