Jak sprawdzić plik zrzutu pamięci za pomocą programu Dumpchk.exe

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 156280 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Wersja tego artykułu dla systemu Microsoft Windows XP: 315271.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Streszczenie

Program Dumpchk jest narzędziem wiersza polecenia pozwalającym sprawdzić, czy plik zrzutu pamięci został utworzony poprawnie. Narzędzie Dumpchk nie wymaga dostępu do symboli.

Narzędzia do debugowania produktów systemu Windows można pobrać z następującej witryny firmy Microsoft w sieci Web:
http://www.microsoft.com/whdc/DevTools/Debugging/default.mspx
Program Dumpchk znajduje się w następujących lokalizacjach:
 • Dysk CD-ROM z systemem Windows NT 4.0:
  Support\Debug\<Platforma>\Dumpchk.exe
 • Dysk CD-ROM z systemem Windows 2000: Zainstaluj zestaw narzędzi obsługi systemu, uruchamiając program Setup.exe z katalogu Support\Tools na dysku CD-ROM. Narzędzie Dumpchk jest domyślnie instalowane w folderze Program Files\Support Tools.

Więcej informacji

Narzędzie Dumpchk ma następujące opcje wiersza polecenia:
  DUMPCHK [opcje] <PlikZrzutu>

   -? Wyświetla składnię polecenia.

   -p Wyświetla jedynie nagłówek (bez sprawdzania).

   -v Określa tryb pełny.

   -q Przeprowadza szybki test. Niedostępne w systemie Windows 2000.
				
Dodatkowe opcje dostępne jedynie w wersji programu Dumpchk.exe dla systemu Windows 2000:
  -c Przeprowadza sprawdzanie poprawności zrzutu.

  -x Dodatkowe sprawdzenie poprawności pliku. Zajmuje kilka minut.

  -e Przeprowadza badanie zrzutu.

  -y <Ścieżka> Określa ścieżkę poszukiwania symboli do badania zrzutu. 
    Jeśli ścieżka poszukiwania jest pusta, wówczas symbole są poszukiwane
    na dysku CD-ROM.

  -b <Ścieżka> Określa ścieżkę poszukiwania obrazu do badania zrzutu.
    Jeśli ścieżka poszukiwania symboli jest pusta, wówczas symbole są poszukiwane
    w folderze <SystemRoot>\system32.

  -k <Plik> Określa nazwę pliku zrzutu jądra.

  -h <Plik> Określa nazwę pliku zrzutu warstwy HAL
				
Narzędzie Dumpchk wyświetla niektóre podstawowe informacje z pliku zrzutu pamięci, a następnie sprawdza wszystkie wirtualne i fizyczne adresy znajdujące się w pliku. Jeśli w pliku zrzutu pamięci wystąpią błędy, to narzędzie Dumpchk zaraportuje je. Poniżej podano przykład wyniku działania polecenia Dumpchk:
  Filename . . . . . . .memory.dmp
  Signature. . . . . . .PAGE
  ValidDump. . . . . . .DUMP
  MajorVersion . . . . .free system
  MinorVersion . . . . .1057
  DirectoryTableBase . .0x00030000
  PfnDataBase. . . . . .0xffbae000
  PsLoadedModuleList . .0x801463d0
  PsActiveProcessHead. .0x801462c8
  MachineImageType . . .i386
  NumberProcessors . . .1
  BugCheckCode . . . . .0xc000021a
  BugCheckParameter1 . .0xe131d948
  BugCheckParameter2 . .0x00000000
  BugCheckParameter3 . .0x00000000
  BugCheckParameter4 . .0x00000000

  ExceptionCode. . . . .0x80000003
  ExceptionFlags . . . .0x00000001
  ExceptionAddress . . .0x80146e1c

  NumberOfRuns . . . . .0x3
  NumberOfPages. . . . .0x1f5e
  Run #1
   BasePage . . . . . .0x1
   PageCount. . . . . .0x9e
  Run #2
   BasePage . . . . . .0x100
   PageCount. . . . . .0xec0
  Run #3
   BasePage . . . . . .0x1000
   PageCount. . . . . .0x1000


  **************
  **************--> Validating the integrity of the PsLoadedModuleList
  **************

  **************
  **************--> Performing a complete check (^C to end)
  **************
  **************
  **************--> Validating all physical addresses
  **************
  **************
  **************--> Validating all virtual addresses
  **************
  **************
  **************--> This dump file is good!
  **************
				
Jeśli w jakiejkolwiek części wyświetlonych poniżej danych wyjściowych wystąpi błąd, to plik zrzutu jest uszkodzony i nie można przeprowadzić analizy.

W tym przykładzie najważniejsze informacje (z punktu widzenia debugowania) są następujące:
  MajorVersion . . . . .free system
  MinorVersion . . . . .1057
  MachineImageType . . .i386
  NumberProcessors . . .1
  BugCheckCode . . . . .0xc000021a
  BugCheckParameter1 . .0xe131d948
  BugCheckParameter2 . .0x00000000
  BugCheckParameter3 . .0x00000000
  BugCheckParameter4 . .0x00000000
				
Tych informacji można użyć, aby określić, jakiego rodzaju błąd zatrzymania jądra wystąpił i, w pewnym zakresie, jaka była używana wersja systemu Windows.

Informacje przedstawione w tym artykule pochodzą z zestawu Windows NT Resource Kit. Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia Dumpchk.exe i innych programów użytkowych do debugowania, należy się zapoznać z załącznikiem A znajdującym się w zestawie Windows NT 3.51 Resource Kit Update oraz Update 2.

Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119490 Checking the Crashdump file for corruption

Właściwości

Numer ID artykułu: 156280 - Ostatnia weryfikacja: 2 grudnia 2005 - Weryfikacja: 5.1
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.5
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Słowa kluczowe: 
kbnetwork KB156280

Przekaż opinię

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com