คำอธิบายของจาวา JScript และ JavaScript

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 154585 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้ให้คำอธิบายโดยย่อของจาวา JavaScript และ JScript สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจาวา โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
http://www.microsoft.com/mscorp/java
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JScript และ JavaScript โปรดดูเว็บไซต์ต่อไปนี้ของ Microsoft:
.aspx http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/72bd815a (vs.71)

ข้อมูลเพิ่มเติม

จาวา

java เป็นที่เป็นวัตถุโปรแกรมภาษาพัฒนา โดย Sun Microsystems Java is a platform-independent, multi-threaded programming environment designed for creating programs and applications for the Internet and Intranets.

With Java Support for Microsoft Internet Explorer, Microsoft provides Java implementation that supports running Java programs in Microsoft Internet Explorer.

JavaScript

JavaScript is a scripting language developed by Netscape Communications designed for developing client and server Internet applications. Netscape Navigator is designed to interpret JavaScript embedded into Web pages. JavaScript is independent of Sun Microsystem's Java language.

JScript

Microsoft JScript is an open implementation of Netscape's JavaScript. JScript is a high-performance scripting language designed to create active online content for the World Wide Web. JScript allows developers to link and automate a wide variety of objects in Web pages, including ActiveX controls and Java programs. Microsoft Internet Explorer is designed to interpret JScript embedded into Web pages.

ผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สามที่กล่าวถึงในบทความนี้ ผลิตขึ้นโดยบริษัทที่ไม่ขึ้นอยู่กับ Microsoft Microsoft ไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยนัยหรือรูปแบบอื่นใด เกี่ยวกับประสิทธิภาพหรือความเชื่อถือได้ของผลิตภัณฑ์เหล่านี้

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 154585 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Keywords: 
kb3rdparty kbusage kbmt KB154585 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:154585
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com