XFOR: Telnet ไปที่พอร์ต 25 ในการสื่อสาร SMTP สำหรับการทดสอบ

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 153119 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายถึงวิธีการ telnet ไปยังพอร์ต 25 ในคอมพิวเตอร์ที่รัน Protocol การถ่ายโอนจดหมายแบบธรรมดา (SMTP) บริการเมื่อต้องการแก้ไขปัญหาการสื่อสาร SMTP ข้อมูลในบทความนี้ รวมถึงข้อความแสดงข้อผิดพลาด ใช้กับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณพยายามที่จะแก้ไขปัญหาการสื่อสาร SMTP กับเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้ Microsoft ExchangeServer และไม่ได้มีไว้สำหรับการแก้ไขปัญหาทั่วไป เท่านั้น

ทำตามขั้นตอน thetroubleshooting ที่เหมาะสมสำหรับปัญหาที่คุณประสบ อยู่ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณมีปัญหา sendingemail ข้อผ่าน SMTP ระหว่างสองเซิร์ฟเวอร์ของคุณที่ runningExchange 2000 Server คุณสามารถทดสอบการเชื่อมต่อ SMTP โดยใช้ Telnet บนเซิร์ฟเวอร์ส่งการเชื่อมต่อกับพอร์ต 25 บนเซิร์ฟเวอร์ปลายทางได้ โดยค่าเริ่มต้น SMTP ฟังบนพอร์ต 25 หรือ ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการรับอีเมล SMTP จากอินเทอร์เน็ต ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่แสดงไว้ในบทความนี้เพื่อทดสอบการเชื่อมต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ SMTP ของคุณจากโฮสต์ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต และที่ไม่ได้อยู่บนเครือข่ายของคุณ

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ:บทความนี้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการทดสอบการเชื่อมต่อสำหรับการส่งข้อความด้วย Exchange Server ถ้าคุณไม่สามารถเชื่อมต่อไปยัง Exchange Server ค้นหาฐานความรู้ของ Microsoft สำหรับอาการหรือข้อความแสดงข้อผิดพลาดที่คุณพบอื่น ๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขปัญหาการขนส่งอัตราแลกเปลี่ยน โปรดดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
257265 การแก้ไขปัญหาทั่วไปสำหรับการขนส่งออก ใน Exchange 2000 Server และใน Exchange Server 2003

ข้อมูลเพิ่มเติม

มีหลากหลายของ SMTP ในรายการผลิตภัณฑ์ของ Microsoft บรรทัดผลิตภัณฑ์ Windows ยังมีบริการ SMTP ที่ถูกรวมอยู่กับ Internet Information Services (IIS), และใน Windows NT 4.0 เซิร์ฟเวอร์ บริการ SMTP ถูกรวมอยู่ในชุดเลือก ในรุ่นล่าสุดของ Windows, IIS ถูกรวมเข้าไปในระบบปฏิบัติการ และคุณสามารถเพิ่ม IIS โดยใช้เพิ่มหรือเอาโปรแกรมออก'ใน'แผงควบคุม' นอกจากนี้ Exchange 2000 Server และใน Exchange Server 2003 ใช้บริการ SMTP ที่มีอยู่จาก IIS มีคุณลักษณะเพิ่มเติม Exchange 4.0 Server, 5.0 Exchange Server และ Exchange 5.5 Server รวม SMTP รุ่นของตนเองในรูปแบบของการเชื่อมต่อจดหมายทางอินเทอร์เน็ต (IMC) หรือบริการจดหมายทางอินเทอร์เน็ต (IMS)

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุใน Exchange 5.0 Server และรุ่นที่ใหม่กว่า ตัวเชื่อมต่อจดหมายทางอินเทอร์เน็ต (IMC) จะเรียกว่าบริการจดหมายทางอินเทอร์เน็ต

ก่อนที่คุณเริ่มเซสชัน Telnet คุณต้องมีอยู่อีเมล SMTP แบบเต็มของผู้ใช้ปลายทางที่คุณต้องการส่งข้อความทดสอบไป ที่อยู่อีเมลนี้ต้องอยู่ในรูปแบบต่อไปนี้:
User@Site.Domain.com
นอกจากนี้คุณต้องมีชื่อโดเมน(แบบเต็ม FQDN) หรืออยู่ IP ของเซิร์ฟเวอร์ที่กำลังเรียกใช้บริการ SMTP (ตัวอย่างเช่น 10.120.159.1) หากเซิร์ฟเวอร์อยู่ในองค์กรของคุณ คุณอาจมีข้อมูลนี้อยู่แล้ว หากเซิร์ฟเวอร์อยู่ภายนอก วิธีที่ง่ายที่สุดในการค้นหาข้อมูลนี้คือการ ใช้ Nslookup.exe เพื่อค้นหาระเบียน DNS (หรือที่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าระเบียนถ่ายจดหมายทางอินเทอร์เน็ต) ที่ประกอบด้วยข้อมูลนี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ NSlookup คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
200525 ใช้ NSlookup.exe
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับระเบียนถ่ายจดหมายทางอินเทอร์เน็ต คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
203204 XFOR: วิธีรับระเบียนถ่ายจดหมายทางอินเทอร์เน็ต

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า SMTP ได้เริ่มทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ที่รันเซอร์วิส SMTP เมื่อต้องการทดสอบว่า SMTP ได้เริ่มต้นแล้ว คุณสามารถรันการทดสอบพื้นฐานที่แสดงไว้ในบทความนี้ และตรวจสอบว่า คุณได้รับการตอบสนอง 220 จากเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล ซึ่งจะตรวจสอบว่า SMTP กำลังทำงาน

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุ
 • แอพลิเคชัน Telnet บางอย่างต้องให้คุณเปิดใช้เอ็คเมื่อต้องการดูคำสั่งที่คุณกำลังพิมพ์ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ในขณะที่อยู่ในเซสชัน Microsoft Telnet พิมพ์ ชุด local_echo ที่พรอมต์คำสั่ง
 • ใน Windows XP พิมพ์ ชุด localecho แทนที่จะ ชุด local_echo.

การทดสอบพื้นฐาน

เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า โฮสต์คอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ SMTP รีโมทสามารถสื่อสาร ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้ ถ้าคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้หลังจากที่คุณพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้หนึ่งใด ๆ เซิร์ฟเวอร์ SMTP ไม่รู้จักสิ่งที่คุณพิมพ์เนื่องจาก มีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือคำสั่งที่ไม่ถูกต้อง:
500 คำสั่งที่ไม่รู้จัก
ตรวจสอบคำสั่ง และพิมพ์อีกครั้ง หรือตรวจสอบว่า คุณกำลังสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ SMTP ของ Microsoft โดยตรง

ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
2683283
หมายเหตุMicrosoft Telnet ช่วยให้คุณสามารถใช้แป้น Backspace ถ้าคุณทำผิดขณะที่คุณพิมพ์คำสั่ง คุณต้องกด Enter และจากนั้น เริ่มคำสั่งใหม่

ในขั้นตอนต่อไปนี้ คุณรัน Telnet จากบรรทัดคำสั่ง
 1. เมื่อต้องการเปิดบรรทัดคำสั่ง คลิกเริ่มคลิกเรียกใช้พิมพ์cmdในกล่องเปิดทางแล้ว คลิกตกลง
 2. คุณสามารถเริ่มเซสชัน Telnet โดยการใช้คำสั่ง Telnet ในรูปแบบต่อไปนี้:

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2683283
  หมายเหตุกด Enter หลังจากพิมพ์แต่ละบรรทัด
  telnet servername portnumber
  ตัวอย่างเช่น พิมพ์:
  telnet mail.contoso.com 25
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2683283
  หมายเหตุ คุณสามารถแทน servername มีอยู่ IP หรือ FQDN ของเซิร์ฟเวอร์ SMTP ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ อย่าลืมกด ENTER หลังจากแต่ละคำสั่ง

  ถ้าคำสั่งการทำงาน คุณได้รับการตอบสนองจากเซิร์ฟเวอร์ SMTP ที่มีลักษณะต่อไปนี้:
  220 site.contoso.com Microsoft Exchange Internet Mail Connector <version number of the IMC>
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2683283
  หมายเหตุ มีรุ่นต่าง ๆ ของ Microsoft SMTP เซิร์ฟเวอร์หรือเซิร์ฟเวอร์ SMTP ของบุคคลที่สาม และคุณอาจได้รับการตอบสนองที่แตกต่างจากเซิร์ฟเวอร์รับ สิ่งสำคัญคือ ว่า คุณได้รับการตอบสนอง 220 กับ FQDN ของเซิร์ฟเวอร์และเวอร์ชันของ SMTP นอกจากนี้ เวอร์ชันทั้งหมดของเซิร์ฟเวอร์ SMTP ของ Microsoft รวมคำว่า "Microsoft" ในการตอบสนอง 220
 3. เริ่มต้นการสื่อสาร ด้วยการพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  EHLO test.com
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2683283
  หมายเหตุ
  คุณสามารถใช้คำสั่ง HELO แต่ EHLO คำกริยาที่อยู่ในชุดกริยาขยาย SMTP ที่ได้รับการสนับสนุนในทั้งหมด Microsoft ใช้งานปัจจุบันของ SMTP เป็นความคิดที่ดีในการใช้ EHLO เว้นแต่ว่าคุณเชื่อว่า มีปัญหากับกริยาการขยาย SMTP

  ถ้าคำสั่งไม่สำเร็จ คุณได้รับการตอบสนองต่อไปนี้:
  250 OK
 4. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อแจ้งให้เซิร์ฟเวอร์ SMTP ที่รับสินค้าที่ข้อความนั้นมาจาก:
  จดหมายจาก:Admin@test.com
  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2683283
  หมายเหตุ ที่อยู่นี้อาจเป็นที่อยู่ SMTP ใด ๆ ที่คุณต้องการ แต่เป็นความคิดที่ดีที่จะพิจารณาถึงปัญหาต่อไปนี้:
  • บางระบบเมล SMTP กรองข้อความตามจดหมายที่จาก: ที่อยู่ และอาจทำให้บาง IP แอดเดรสเพื่อเชื่อมต่อ หรืออาจไม่อนุญาตให้ใช้อยู่ IP ส่งอีเมลไปยังระบบเมล SMTP หากอยู่ IP ที่เชื่อมต่อไม่ตรงกับโดเมนที่มีระบบเมล SMTP อยู่ ในตัวอย่างนี้ โดเมนดังกล่าว test.com.
  • ถ้าคุณไม่ได้ใช้อยู่อีเมลที่ถูกต้องเมื่อคุณส่งข้อความ คุณไม่สามารถระบุได้ว่า ข้อความที่มีปัญหาในการจัดส่งได้เนื่องจากรายงานไม่สำเร็จ (NDR) ไม่สามารถเข้าถึงอยู่ IP ที่ไม่ถูกต้อง ถ้าคุณใช้อยู่อีเมลที่ถูกต้อง คุณได้รับการตอบสนองต่อไปนี้จากเซิร์ฟเวอร์ SMTP:
   250 OK - MAIL FROM Admin@test.com
 5. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อแจ้งให้เซิร์ฟเวอร์ SMTP ที่รับอยู่ที่มีการส่งข้อความอีเมล์ไป

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2683283
  หมายเหตุจึงแนะนำให้ใช้แอดเดรส SMTP ผู้รับถูกต้องในโดเมนที่คุณกำลังส่งอีเมลการเสมอ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณกำลังส่งไปjohn@domain.comคุณต้องเป็นที่แน่นอน john@domain.com มีอยู่ในโดเมน มิฉะนั้น คุณจะได้รับ NDR

  พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้และอยู่ SMTP ที่คุณต้องการส่งข้อความอีเมล:
  การรับสินค้ากับ: User@Domain.Com
  คุณจะได้รับการตอบสนองต่อไปนี้:
  250 OK - Recipient User@ Domain.Com
 6. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อแจ้งเซิร์ฟเวอร์ SMTP ว่า คุณพร้อมที่จะส่งข้อมูล:
  ข้อมูล
  คุณจะได้รับการตอบสนองต่อไปนี้:
  354 Send data. End with CRLF.CRLF
 7. ขณะนี้คุณพร้อมที่จะพิมพ์ส่วน 822/2822 ของข้อความ ผู้ใช้จะเห็นส่วนนี้ของข้อความในกล่องขาเข้าของตน พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อเพิ่มบรรทัดชื่อเรื่อง:
  หัวเรื่อง: ข้อความทดสอบ
  กด Enter สองครั้ง คุณไม่ได้รับการตอบสนองจากคำสั่งนี้

  ยุบรูปภาพนี้ขยายรูปภาพนี้
  2683283
  หมายเหตุคำสั่ง Enter สองต้องสอดคล้องกับการร้องขอสำหรับข้อคิดเห็น (RFC) 822 และ 2822 คำสั่ง 822 และต้องตาม ด้วยบรรทัดว่างเปล่า
 8. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เมื่อต้องการเพิ่มข้อความเนื้อความ:
  นี่คือข้อความทดสอบคุณจะไม่เห็นการตอบสนองจากคำสั่งนี้
 9. พิมพ์จุด (.) ที่บรรทัดว่างถัดไป และจากนั้น กด Enter คุณจะได้รับการตอบสนองต่อไปนี้:
  250 OK
 10. ปิดการเชื่อมต่อ ด้วยการพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  จบการทำงาน
  คุณจะได้รับการตอบสนองต่อไปนี้:
  221 closing connection
 11. ตรวจสอบว่า ผู้รับได้รับข้อความที่คุณส่ง ถ้าข้อความเหตุการณ์ข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นในแฟ้มบันทึกเหตุการณ์ของแอพลิเคชัน หรือมีปัญหาในการรับข้อความ ตรวจสอบการกำหนดค่าหรือการสื่อสารกับโฮสต์หรือไม่

ขั้นสูงการทดสอบ

นอกเหนือจากตอนทดสอบพื้นฐานที่แสดงไว้ในบทความนี้ คุณสามารถใช้ใบตอบรับการจัดส่งเพื่อทดสอบเมล์ทั้งสองทิศทาง คุณสามารถใช้วิธีนี้เพื่อตรวจสอบว่า เซิร์ฟเวอร์ SMTP สามารถยอมรับการเชื่อมต่อขาเข้า และสร้างการรับสินค้าจัดส่งกลับไปยังผู้ส่งเพื่อทดสอบการเชื่อมต่อของเซิร์ฟเวอร์ SMTP ขาออก

เมื่อต้องการร้องขอใบตอบรับการจัดส่งสำหรับข้อความทดสอบ ดู step5 ในส่วน "การการทดสอบพื้นฐาน" เพื่อให้แน่ใจว่า ข้อมูลที่ให้คืออยู่อีเมลที่ถูกต้องที่สามารถได้รับใบรับสินค้าจัดส่ง จากนั้น ใน step6 ในส่วนของ "" การทดสอบพื้นฐาน พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ในเซสชัน Telnet:
การรับสินค้ากับ:User@Site.Domain.Com แจ้งให้ทราบ =ความสำเร็จ ความล้มเหลว

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 153119 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 สิงหาคม 2556 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.0 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Internet Information Services 6.0
Keywords: 
kbhowto kbmt KB153119 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:153119

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com