XADM: Jak odebrat první server Exchange v síti

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 152959 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Tento článek byl dříve publikován CZ152959
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Souhrn

Tento článek popisuje postup při odebírání prvního počítače se serverem Microsoft Exchange Server nainstalovaným v síti Exchange Server.

Kromě poštovních schránek a veřejných složek obsahuje a zodpovídá první server v síti ve výchozím nastavení za složky sítě. Složky sítě se skládají ze složky Offline Address Book (OAB), složky Schedule+ Free Busy Information a složky Organizational Forms, pokud existuje. Ostatní servery v síti spoléhají ve výchozím nastavení na první server. Pokud například potřebuje třetí server v síti vygenerovat Adresář offline (OAB), musí se připojit k prvnímu serveru. Pokud první server odeberete bez provedení kroků popsaných v tomto článku, mohou být data ve složkách sítě nepřístupná nebo může dojít k jejich ztrátě.

První server v síti slouží ve výchozím nastavení také jako server pro určení směrování. Server pro určení směrování je zodpovědný za aktualizaci tabulky Gateway Address Routing Table (GWART) v síti. Před odebráním prvního serveru ze sítě musíte předat tuto roli jinému serveru. Další informace naleznete v níže uvedeném článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
162012 XADM: Nelze změnit server pro určení směrování
Pokud jste odebrali první server ze sítě před přečtením tohoto článku, naleznete další informace v níže uvedeném článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
152960 XADM: Nové vytvoření složek sítě
Upozornění : Pokud je první server v síti také Key Management (KM) Server a při jeho odebírání postupujete podle pokynů v tomto článku, může později docházet k potížím při instalaci služby KM do dalších serverů v síti. Další informace naleznete v níže uvedeném článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
196161 XADM: Do sítě nelze nainstalovat Key Management Server

Další informace

Před odebráním prvního serveru Exchange Server v síti postupujte podle následujících pokynů:

Upozornění : Pokud se na tomto serveru Exchange Server nachází nějaké uživatelské nebo veřejné složky (nenáležející síti), musíte poštovní schránky přesunout do jiného počítače v síti a replikovat veřejné složky do jiných serverů v síti. Tak zajistíte, že nedošlo ke ztrátě dat. Další informace naleznete v oddílu 12 a 15 příručky Microsoft Exchange Server Administrator Guide.

Adresář offline (Offline Address Book):

 1. Zvolte server v síti, na který chcete přesunout Adresář offline (OAB).
 2. Klepněte na objekt Public Information Store (Veřejné úložiště informací) a poté klepněte na příkaz Properties (Vlastnosti) .
 3. Klepněte na kartu Instances (Instance) .
 4. V seznamu Public Folders (Veřejné složky) vyberte položku Offline Address Book a OAB Version 2 (pokud je k dispozici) a poté klepněte na tlačítko Add (Přidat) . Tím vytvoříte repliku těchto složek na serveru, který jste zvolili v kroku 1.
 5. Klepněte na tlačítko OK .
 6. V programu Exchange Server Administrator klepněte na kontejner Configuration (Konfigurace) a otevřete vlastnosti objektu DS Site Configuration (Konfigurace sítě služby DS) .
 7. V seznamu Offline Address Book Server klepněte na server, který jste zvolili v kroku 1.

Informace programu Schedule+ o volném čase (Schedule+ Free Busy Information) a Organizační formuláře (Organizational Forms):

 1. Zvolte server v síti, na který chcete přesunout Informace programu Schedule+ o volném čase a Organizační formuláře.
 2. V programu Exchange Server Administrator klepněte na kontejner Configuration (Konfigurace) , klepněte na kontejner Servers (Servery) a poté klepněte na server, který jste zvolili v kroku 1.
 3. Klepněte na objekt Public Information Store (Veřejné úložiště informací) a poté klepněte na příkaz Properties (Vlastnosti) .
 4. Klepněte na kartu Instances (Instance) .
 5. V seznamu Public Folders (Veřejné složky) vyberte položku Schedule+ Free Busy Information a Organization Forms a poté klepněte na tlačítko Add (Přidat) . Tím vytvoříte repliku těchto složek na serveru, který jste zvolili v kroku 1.
 6. Klepněte na tlačítko OK .
Takto vytvoříte instanci složky Schedule+ Free Busy Information. Původní veřejná složka Schedule+ Free Busy Information bude odebrána při odebrání prvního serveru a nová instance se stane aktivní.

Server pro určení směrování (Routing Calculation Server):

 1. Zvolte server v síti, který chcete zvolit novým serverem pro určení směrování.
 2. V programu Exchange Server Administrator klepněte na kontejner Configuration (Konfigurace) a poté poklepejte na objekt Site Addressing (Adresování v síti) .
 3. Klepněte na kartu General (Obecné) .
 4. V seznamu Routing Calculation Server klepněte na server, který jste zvolili v kroku 1. Na stránkách vlastností musíte provést ještě nějakou jinou změnu, aby bylo tlačítko Apply (Použít) aktivní a změny mohly být potvrzeny a zachovány.
 5. Klepněte na kartu Routing (Směrování) a poté klepněte na tlačítko Recalculate Routing (Přepočítat směrování) .
 6. Klepněte na tlačítko OK .
 7. Nakonec postupujte podle pokynů v následujícím článku:
  189286 XADM: Jak odstranit server ze sítě
Poznámka : Doporučuje se, abyste po provedení kroků popsaných výše dočasně vypnuli napájení prvního serveru v síti nebo jej odpojili od sítě a ověřte tak úspěšné dokončení této procedury. Po ověření funkčnosti (spuštění klienta Microsoft Exchange a ověření přístupu k informacím o volném čase nebo vygenerování Adresáře offline) ponechte první server vypnutý nebo odpojený od sítě, ujistěte se, že žádná položka služeb Windows Internet Naming System (WINS) či Domain Name System (DNS) neodpovídá odebíranému serveru, a poté postupujte podle následujících pokynů, kterými trvale odeberete daný server ze sítě:
 1. V programu Exchange Server Administrator klepněte na kontejner Configuration (Konfigurace) a poté klepněte na kontejner Servers (Servery) .
 2. Klepněte na první server v síti.
 3. V nabídce Edit (Úpravy) klepněte na příkaz Delete (Odstranit) nebo stiskněte klávesu Delete.
Poznámka : Konektor Microsoft Exchange Schedule+ Free/Busy Connector se nepřesune automaticky a po odebrání prvního serveru v síti bude odstraněn. Pokud k tomu dojde, vytvořte tento objekt podle pokynů v následujícím článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
148199 XCLN: Nové vytvoření odstraněného agenta pro informace o volném čase

Pokud chcete přidat informace programu Schedule+ o volném čase, postupujte podle následujících pokynů:

Složka sítě Schedule+ Free Busy Information je průběžně znovu plněna informacemi při přihlášení uživatelů a vytváření změn. Během tohoto období nejsou informace o volném čase některých uživatelů k dispozici.

Do okamžiku, než se uživatel přihlásí a vytvoří nějakou událost, nejsou k dispozici žádné informace o jeho volném čase.

Vlastnosti

ID článku: 152959 - Poslední aktualizace: 7. ledna 2004 - Revize: 4.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Exchange Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.0 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
Klíčová slova: 
exc4 exc55 kbhowto kbusage KB152959
Právní omezení pro obsah znalostní báze týkající se produktů, jejichž podpora byla ukončena
Tento článek byl napsán o produktech, pro které společnost Microsoft již neposkytuje nadále podporu. Článek je tedy nabízen v takovém stavu, v jakém je, a nebude již nadále aktualizován.

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com