วิธีการตั้งค่าเซสชันการตรวจแก้จุดบกพร่องระยะไกลโดยใช้สายเคเบิลโมเด็มแบบ null

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 151981 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการตั้งค่าดีบักบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows โดยใช้สายเคเบิลโมเด็มแบบ null ที่แนบกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows อื่น

ข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนนี้ประกอบด้วยหัวข้อต่อไปนี้:
 • ระบุว่าต้องการสำหรับการดีบักเกอร์เคอร์เนล
 • เกี่ยวกับการดีบักแบบรีโมท
 • ใช้สายเคเบิลโมเด็มแบบ null
 • เปลี่ยนแอตทริบิวต์ในแฟ้ม Boot.ini
 • ตัวเลือกการดีบักเกอร์
 • การตั้งค่าคอนฟิกดีบักเกอร์สำหรับคอมพิวเตอร์
 • ตั้งค่าการต่อสายเคเบิลโมเด็มแบบ null
 • การตั้งค่าคอนฟิกคอมพิวเตอร์โฮสต์สำหรับ Remote.exe ในเซสชัน

ตรวจสอบความต้องการสำหรับการดีบักเกอร์เคอร์เนล

ดีบักเกอร์เคอร์เนลที่มาพร้อมกับ Windows แสดงข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่โดยปกติจะไม่พร้อมใช้งาน โดยไม่มีเครื่องช่วยการดีบัก Windows สามารถเปิดเคอร์เนลดีบักจาก Start-Up Windows เมนู (Boot.ini) ได้ เมื่อคุณเปิดเคอร์เนลดีบัก ดีบักเกอร์ Windows สามารถแสดงผลข้อมูลที่มีการตรวจแก้จุดบกพร่องเพื่อดีบักระยะไกลที่ผู้ใช้ระยะไกลเพื่อวิเคราะห์ ซึ่งโดยปกติแล้วทำตามคำขอของผู้เชี่ยวชาญฝ่ายสนับสนุน Microsoft สำหรับการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดร้ายแรงใน Windows ไม่สามารถวิเคราะห์จาก Memory.dmp แฟ้ม หรือเมื่อแฟ้ม Memory.dmp คือไม่ผลิต

เกี่ยวกับการแก้จุดบกพร่องระยะไกล

สำหรับการสนทนาของเรา เครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมายเป็นคอมพิวเตอร์ที่กำลังถูก debugged และคอมพิวเตอร์โฮสต์คือ เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำการดีบัก กระบวนการดีบักแบบรีโมทเกิดขึ้นเมื่อมีการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สองเครื่อง โดยพอร์ตสื่อสารแบบอนุกรม เครื่องคอมพิวเตอร์เป้าหมายและคอมพิวเตอร์เครื่องโฮสต์ที่กำลังรัน debuggers เคอร์เนลที่ Windows ซึ่งสื่อสารแบบพิเศษในการใช้การตรวจแก้จุดบกพร่อง API และโพรโทคอล To download the Debugging Tools for Windows, visit the following Microsoft Web site:
http://www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/default.mspx

Use a Null Modem Cable

If you connect the null modem cable to a serial port, the debugger can run at its current top speed of 19200, compared to the speed of 9600 over a modem. This configuration is generally considered more reliable than using a modem for the following reasons:
 • This configuration does not involve configuring a modem.
 • There is no chance of a modem or line failure.
 • You can debug a computer locally.
 • This configuration provides faster debugging.
The most common method is to set up a target computer for debugging and the host computer for doing the debugging by using a Remote.exe session. This configuration permits a technical support professional to connect to the Remote.exe session by means of a remote access connection and debug the target computer without physically being present at the target computer.

Change the Attributes on the Boot.ini File

To set up the target computer, edit Boot.ini in the boot partition, and then add the appropriate debugger options. Use a standard ASCII text editor. The Boot.ini file is hidden in the boot partition directory. The Boot.ini file attributes are hidden, read-only and system. Before you can edit the Boot.ini file, you must change these attributes.

To change the attributes of the Boot.ini file, at the command prompt typeattrib -h -r -s c:\boot.ini, and then press Enter. Use Notepad or another text editor to edit the Boot.ini file.

After you edit the file, typeattrib +h +r +s c:\boot.iniat the command prompt, and then press ENTER to restore the read-only, hidden, and system file attributes. Alternatively, you can use File Manager instead of a command prompt to change the file attributes. To do so:
 1. In File Manager, clickBy File Typeในการมุมมองเมนู
 2. คลิกShow Hidden/System Filesแล้ว คลิกตกลง.
 3. คลิกBoot.iniแล้ว คลิกคุณสมบัติในการแฟ้ม:เมนู
 4. Click to clear the following check boxes, and then clickตกลง:
  • Read Only
  • ซ่อน
  • ระบบ:

Debugger Options

After you open the Boot.ini file on the target computer for editing, you can add any of the following options to configure the debugger environment on the target computer:
 • /debug: Use this option to turn on the kernel debugger.
 • /debugport: Use this option to specify the serial port used by the kernel debugger. If no serial port is specified, the debugger always uses COM2.
 • /crashdebug: Use this option to send debug information only when a fatal system error (FSE) occurs.
 • /baudrate: Use this option to set the Baud rate that the kernel debugger uses. The default baud rate is 19200. A baud of 9600 is the typical rate for remote debugging over a modem.

Configure the Debugger for the Computer

There are several options available for configuring the debugger on the target computer. To add any one of the previous options to the Boot.ini file, use the following example.

The following text is a typical Boot.ini. Each entry in the [operating systems] section corresponds to the options that are listed in the boot menu during a typical system startup.
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows NT" Version 3.5"
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows NT" Version 3.5 [VGA
mode]" /BASEVIDEO
C:\="MS-DOS"
				
To turn on the debugger use COM1 to perform the following procedure:
 1. Select the startup option that you typically use and add the/debugswitch at the end of the line.
 2. To specify the communications port, add the/debugport=com1สลับไป
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows NT" Version 3.5"
/debug /debugport=com1
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows NT" Version 3.5 [VGA
mode]" /BASEVIDEO
C:\="MS-DOS"
				

Set Up the Null Modem Cable

A null modem cable is a serial cable that has been configured to allow data to be sent between two serial ports. Typically, you connect a serial port to a serial device. In this case, you must configure the target computer to accept a serial-port-to-serial-port connection. It is important that you use a null modem cable because if you use a typical serial cable the target computer expects a serial device, not another serial port, and you cannot debug the computer.

When you use a null modem to make a direct serial connection between two computers, your cable must be wired as shown in the following tables.
9-Pin NULL Modem Cabling

Remote host
serial port connector Host system
serial port connector

Signal
3 2 Transmit Data
2 3 Receive Data
7 8 Request to Send
8 7 Clear to Send
6, 1 4 Data Set Ready and Carrier Detect
5 5 Signal Ground
4 6, 1 Data Terminal Ready

25-Pin NULL Modem Cabling

2 3 Transmit Data
3 2 Receive Data
4 5 Request to Send
5 4 Clear to Send
6 20 Data Set Ready and Carrier Detect
7 7 Signal Ground
20 6 Data Terminal Ready


				

Configure the Host Computer for a Remote.exe Session

In this scenario, the host computer is being set up to do a debug of the target computer as if there were a technical support professional sitting at the host computer. Remote.exe runs to permit this debug session to be accessed remotely through a remote access connection.

Remote.exe is a command-line utility that you can use to run command-line programs on remote computers. Remote.exe uses two parts, the server component and the client component. To use Remote.exe, you must first start the server end on the computer that you are debugging from. When you do so, other users can connect to your debugging session by using the client portion of Remote.exe. Remote.exe comes with the Resource Kit. For more details and the command syntax of this utility, see the Resource Kit online help.

The Windows installation CD and the Windows Resource Kit CD is available to achieve this setup.
 1. Set up a remote access account on the network for the technical support professional. This information, including the name of the host computer, must be documented and ready to give to the support professional.
 2. The host computer must be configured as described in the following Microsoft Knowledge Base article. This article describes in detail how to set up the symbols on the host computer to debug the target computer.For additional information, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  148659How to Set Up Windows NT Debug Symbols
 3. Microsoft recommends the best way to run I386KD is to copy all the files that are located in the Support\Debug\I386\ folder (assuming that you are debugging an I386 computer) to a folder on the hard disk, and change to that folder.
 4. Copy Remote.exe from the Resource Kit to the same folder.
 5. The I386KD relies on environment variables for information it needs to run successfully. I386KD uses many environment variables. In this scenario, the minimal I386KD must have is the _NT_SYMBOL_PATH and the _NT_DEBUG_PORT variable. Use thesetคำสั่งการตั้งค่าตัวแปรสภาพแวดล้อม ตัวแปร _NT_SYMBOL_PATH ชี้ไปที่เส้นทางของแฟ้มสัญลักษณ์ที่ดีบักเกอร์ที่ใช้สำหรับเซสชันการตรวจแก้จุดบกพร่อง ตัวแปร _NT_DEBUG_PORT ชี้ไปยังพอร์ตอนุกรมทำงานที่ใช้สำหรับการดีบักบนคอมพิวเตอร์โฮสต์ หากพอร์ตอนุกรมนี้ไม่ใช่พอร์ตอนุกรม 2 ตัวแปรสภาพแวดล้อมของ _NT_DEBUG_PORT ต้องใช้

  ตัวอย่าง::
  สายเคเบิลโมเด็มแบบ null คอมพิวเตอร์โฮสต์เชื่อมต่อกับพอร์ตอนุกรม 1 แล้ว คัดลอกสัญลักษณ์ที่ไปยังโฟลเดอร์ C:\Debug\Symbols ที่พร้อมรับคำสั่ง ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
  การตั้งค่า _nt_debug_port = com1
  การตั้งค่า _nt_symbol_path = c:\debug\symbols
  การตั้งค่า _nt_debug_log_file_append=c:\temp\debug.log
 6. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องมือตรวจแก้จุดบกพร่องได้ขั้นขึ้นอย่างถูกต้อง โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้::
  1. คลิกเริ่มการทำงานคลิกเรียกใช้ในการOPENกล่อง ชนิดcmdแล้ว คลิกตกลง.
  2. เปลี่ยนไดเรกทอรีไปยังตำแหน่งพาธที่คุณคัดลอกแฟ้มต่าง ๆ ในขั้นตอนที่ 3 ของขั้นตอนนี้
  3. ประเภท:i386kd - vแล้ว กดป้อน.
  4. กดctrl-cเมื่อต้องการแบ่งเป็นเป้าหมายของการ คุณจะได้รับการkdพร้อมท์และเป้าหมายระบบจะหยุดการตอบสนอง (แฮง) ได้เนื่องจากการใช้งานไม่คุณมีได้เข้าไว้กับดีบัก
  5. ประเภท:! กระบวนการในการkdแสดงกล่องโต้ตอบ และจากนั้น กดป้อน. ระบบส่งกลับรายการของกระบวนการ ซึ่งช่วยให้คุณทราบว่า การดีบักเกอร์ทำงานอย่างถูกต้อง
  6. ประเภท:gแล้ว กดป้อนการบอกเป้าหมายที่จะไป ซึ่งจะอนุญาตให้เป้าหมายของการดำเนินต่อการดำเนินการปกติ
  7. ประเภท:exitกดป้อนเมื่อต้องการปิดหน้าต่างคำสั่ง
 7. เริ่มการทำงานการตรวจแก้จุดบกพร่องเซสชัน และเซสชันจากระยะไกลที่แล้ว ที่พรอมต์คำสั่งพิมพ์ต่อไปนี้:
  ตรวจแก้จุดบกพร่อง "i386kd - v" /s ระยะไกล

ทรัพยากรข้อมูลเพิ่มเติม

 • Kit ทรัพยากรของ windows
 • วิธีใช้โปรแกรมควบคุมพัฒนา Kit ออนไลน์
 • เมื่อต้องการดูดีบักเคอร์เนล How-To ชุดของการค้นหาบทความในคำสำคัญ "debugref" ในฐานความรู้ของ Microsoft

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 151981 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbmt KB151981 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:151981

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com