คำอธิบายของแฟ้ม (.cpl) ของแผงควบคุม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 149648 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวัตถุประสงค์และการใช้แฟ้ม'แผงควบคุม' (.cpl)

ข้อมูลเพิ่มเติม

แต่ละเครื่องมือใน'แผงควบคุม'ถูกแสดง โดย.cpl แฟ้มในโฟลเดอร์ระบบ Windows\ แฟ้ม.cpl ในโฟลเดอร์ Windows\System ถูกโหลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเริ่มการทำงานของ'แผงควบคุม' โปรดสังเกตว่าบางครั้งแฟ้ม'แผงควบคุม'ถูกโหลดโดยใช้รายการในส่วน [MMCPL] ของแฟ้ม Control.ini

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการทั่ว.cpl แฟ้ม รวมทั้งแฟ้ม.cpl ทั้งหมดที่มาพร้อมกับ Windows:

File name   Purpose
-----------------------------------------------------------------------
Access.cpl   Accessibility properties
Appwiz.cpl   Add/Remove Programs properties
Desk.cpl    Display properties
FindFast.cpl  FindFast (included with Microsoft Office for Windows 95)
Inetcpl.cpl  Internet properties
Intl.cpl    Regional Settings properties
Joy.cpl    Joystick properties
Main.cpl    Mouse, Fonts, Keyboard, and Printers properties
Mlcfg32.cpl  Microsoft Exchange or Windows Messaging properties
Mmsys.cpl   Multimedia properties
Modem.cpl   Modem properties
Netcpl.cpl   Network properties
Odbccp32.cpl  Data Sources (32-bit ODBC, included w/ Microsoft Office)
Password.cpl  Password properties
Sticpl.cpl   Scanners and Cameras properties
Sysdm.cpl   System properties and Add New Hardware wizard
Themes.cpl   Desktop Themes 
TimeDate.cpl  Date/Time properties
Wgpocpl.cpl  Microsoft Mail Post Office
				
โปรดสังเกตว่า ใน Windows 98 แฟ้ม Desk.cpl ชื่อ Deskw95.cpl ในแฟ้ม cabinet ที่บีบอัด (.cab) แฟ้มถูกเปลี่ยนชื่อการ Desk.cpl ในโฟลเดอร์ Windows\System

ผู้ผลิตอื่น ๆ ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ที่สามารถเพิ่มไอคอน'แผงควบคุม'เพื่อให้มีอินเทอร์เฟซสำหรับการตั้งค่าตัวเลือกการตั้งค่าคอนฟิกสำหรับผลิตภัณฑ์ของตน ไอคอนปรากฏใน'แผงควบคุม'เมื่อมีวางแฟ้ม.cpl ในโฟลเดอร์ Windows\System โดยเครื่องมือการตั้งค่าของโปรแกรม

คุณสามารถสร้างทางลัดไปยังเครื่องมือ'แผงควบคุม' โดยการลากไอคอนจาก'แผงควบคุม'บนเดสก์ท็อป หรือ สถานที่อื่น หรือ โดยการสร้างทางลัด และระบุเส้นทางไปยังแฟ้ม.cpl ด้วยตนเองได้

หมายเหตุว่า เครื่องมือเสียงไม่มีแฟ้มของคุณเอง.cpl โปรแกรมจะใช้แฟ้ม Mmsys.cpl เมื่อต้องการสร้างทางลัดไปยังเครื่องมือเสียง ใช้บรรทัดคำสั่งตัวควบคุม mmsys.cpl เสียง.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 149648 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 25 กันยายน 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Plus! 95 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kbenable kbinfo kbui kbmt KB149648 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:149648

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com