วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้ที่พร้อมรับคำสั่ง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 149427 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีใช้นี้ผู้ใช้สุทธิคำสั่งเพื่อเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้ที่พร้อมรับคำสั่งของ Windows เฉพาะผู้ดูแลระบบเท่านั้นสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านโดเมนที่พร้อมท์คำสั่งของ Windows

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้ที่คอมมานด์พร้อมต์ ล็อกอินเป็นผู้ดูแลระบบและชนิด:
ผู้ใช้สุทธิuser_name* /domain
เมื่อคุณได้รับการพร้อมท์ให้พิมพ์รหัสผ่านสำหรับผู้ใช้ พิมพ์รหัสผ่านใหม่ ไม่รหัสผ่านที่มีอยู่ หลังจากที่คุณพิมพ์รหัสผ่านใหม่ ระบบจะแจ้งให้คุณพิมพ์รหัสผ่านเพื่อยืนยันใหม่ รหัสผ่านจะเปลี่ยนแปลงในขณะนี้

อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:
ผู้ใช้สุทธิuser_name  new_password
เมื่อคุณทำเช่นนั้น รหัสผ่านที่เปลี่ยนแปลงโดยไม่พร้อมท์คุณอีกครั้ง คำสั่งนี้ยังให้คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านในแฟ้มชุด

ไม่ใช่ผู้ดูแลระบบได้รับ "ระบบเกิดข้อผิดพลาด 5 Access is denied" error message when they attempt to change the password.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 149427 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
  • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows NT Server 3.51
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Keywords: 
kbinfo kbmt KB149427 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:149427

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com