Kaip pakeisti vartotojo slapta?od? komand? eilut?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 149427 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma, kaip naudoti komand? net user norint pakeisti vartotojo slapta?od? Windows komand? eilut?. Tik administratoriai gali keisti domeno slapta?od? Windows komand? eilut?.

Daugiau informacijos

Pakeisti vartotojo slapta?od? ? komand? eilut?, ?eikite kaip yra administratorius ir tipas:
net user vartotojo_vardas * /domain
Kai jus paragins ?ra?yti vartotojo slapta?od?, ?veskite nauj? slapta?od?, ne esam? slapta?od?. ?vedus nauj? slapta?od?, sistema paragins jus ?vesti ? slapta?od? patvirtinti. Slapta?od? dabar pasikeit?.

Taip pat galite ?vesti ?i? komand?:
net user vartotojo_vardas  new_password
Kai jums tai padaryti, slapta?od?io kei?ia neklausiant j?s? v?l. ?i komanda taip pat suteikia galimyb? kaitos slapta?od?ius paketin?je rinkmenoje.

Ne administratoriams gauti "sistemos klaida 5 ?vyko. Prieiga u?drausta"klaidos prane?imas, kai jie bando pakeisti slapta?od?.

Savyb?s

Straipsnio ID: 149427 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
  • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
  • Microsoft Windows NT Server 3.51
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Rakta?od?iai: 
kbinfo kbmt KB149427 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 149427

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com