Komunikat o błędzie: Nie ma więcej wolnych stron stosu

Tłumaczenia artykułów Tłumaczenia artykułów
Numer ID artykułu: 149083 - Zobacz jakich produktów dotyczą zawarte w tym artykule porady.
Ten artykuł został opublikowany wcześniej pod numerem PL149083
Ten artykuł został zarchiwizowany. Jest oferowany „taki, jaki jest” i nie będzie już aktualizowany.
Rozwiń wszystko | Zwiń wszystko

Symptomy

Na komputerze z systemem Windows 95, Windows 98 lub Windows Millennium Edition (Me) może pojawić się jeden z następujących komunikatów o błędzie:
Nie ma więcej wolnych stron stosu. Może być konieczne zwiększenie wartości 'MinSPs' w pliku System.ini w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia błędu stosu. Obecnie załadowanych jest nnn stron stosu SP.
Wątek przerwany w wyniku wystąpienia błędu przepełnienia stosu. Urządzenie VxD zajęło zbyt wiele obszaru stosu. Należy zwiększyć wartość 'MinSPs' w pliku System.ini lub usunąć wcześniej zainstalowane urządzenia VxD. W tej chwili liczba zainstalowanych SP wynosi nnn. Naciśnij dowolny klawisz, aby kontynuować.

Przyczyna

To zachowanie może wystąpić, jeśli system Windows napotka wewnętrzne przepełnienie stosu, który jest używany przez 32-bitowy sterownik urządzenia dla systemu Windows. Należy zwrócić uwagę, że nie jest to związane z ustawieniem „Stacks=” w pliku Config.sys, które odnosi się do 16-bitowych sterowników urządzeń dla systemu MS-DOS.

Warunki przepełnienia stosu wskazują na błędy w sterowniku urządzenia. Sterownikom urządzeń są przydzielane 4 kilobajty (KB) pamięci (czyli jedna strona), które są używane jako stos. Jeśli sterownik urządzenia używa więcej pamięci niż 4 KB, występuje warunek przepełnienia stosu.

System Windows ma w rezerwie pewną liczbę dodatkowych stron pamięci, tzw. wolnych stron stosu, do tymczasowego użycia, tak aby komputer nie przestał odpowiadać (nie zawiesił się) z powodu wystąpienia warunku przepełnienia stosu. Gdy warunek przepełnienia stosu ustępuje, system Windows zwalnia tę tymczasową stronę. Domyślnie są dwie wolne strony stosu.

Jeśli system Windows wykryje, że zabrakło wolnych stron stosu, pojawia się komunikat o błędzie wymieniony w sekcji „Symptomy” tego artykułu. System Windows kontynuuje działanie, o ile sterownik urządzenia nie napotka warunku przepełnienia stosu w sytuacji, gdy nie ma więcej wolnych stron stosu.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, dodaj następujący wiersz do sekcji [386Enh] pliku System.ini, a następnie uruchom ponownie komputer:
MinSPs=4
Jeśli to zachowanie nadal występuje, zwiększaj do skutku liczbę wolnych stron stosu co 4 (na przykład 8, 12, 16).

UWAGA: Każda wolna strona stosu wymaga 4 KB pamięci.

Aby poddać edycji plik System.ini w systemie Windows 95, Windows 98 i Windows 98 Wydanie drugie:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie sysedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij plik System.ini w menu Okno.
 3. W sekcji [386Enh] wpisz następujący wiersz:
  MinSPs=4
 4. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, a następnie kliknij przycisk Tak, aby zapisać zmiany.
 5. Uruchom ponownie komputer.
Aby poddać edycji plik System.ini w systemie Windows Me:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wyszukaj, kliknij polecenie Pliki lub foldery.
 2. W polu „Wyszukaj pliki i foldery o nazwie” wpisz nazwę „System.ini” (bez cudzysłowu) i upewnij się, że w polu rozwijanym „Szukaj w” wyświetlana jest pozycja „Lokalny dysk twardy (C:)”. Kliknij przycisk Wyszukaj teraz.
 3. Gdy w okienku po prawej stronie pojawią się wyniki wyszukiwania, kliknij dwukrotnie plik System.ini z folderu C:\Windows. Plik System.ini powinien zostać otwarty w Notatniku.
 4. W sekcji [386Enh] dodaj lub poddaj edycji następujący wiersz:
  „MinSPs=4” (bez cudzysłowu)
 5. W menu Plik kliknij polecenie Zapisz, a następnie kliknij menu Plik ponownie i kliknij polecenie Zakończ.
 6. Uruchom ponownie komputer.

Więcej informacji

UWAGA: Następujące informacje pochodzą ze źródeł innych niż firma Microsoft. Firma Microsoft podaje je jako uzupełnienie, ale nie sprawdziła ich poprawności ani dokładności.

Jeśli używasz programu Norton AntiVirus firmy Symantec, możesz odwiedzić witrynę firmy Symantec w sieci Web pod następującym adresem URL:
http://service1.symantec.com/SUPPORT/nav.nsf/ aab56492973adccd8825694500552355/7c1f9d53b991d7c688256541006b00c3?OpenDocument

Właściwości

Numer ID artykułu: 149083 - Ostatnia weryfikacja: 10 lutego 2014 - Weryfikacja: 1.3
Informacje zawarte w tym artykule dotyczą:
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Windows 95
Słowa kluczowe: 
kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbwin98 kbwinme kbenv win98se win98 kbprb win95 KB149083

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com