คุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด "ระบบจะตรวจพบความขัดแย้งสำหรับที่อยู่ IP" ข้อความเมื่อคุณเรียกใช้ Windows 95 และการใช้โพรโทคอล TCP/IP

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 148863 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณเรียกใช้ Windows 95 และการใช้โพรโทคอล TCP/IP คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อความข้อผิดพลาดคล้ายกับข้อความต่อไปนี้:
ระบบตรวจพบความขัดแย้งสำหรับที่อยู่ IP <xxx.xxx.xxx.xxx>กับระบบที่มีอยู่ในฮาร์ดแวร์ <yy-yy-yy-yy-yy-yy></yy-yy-yy-yy-yy-yy> </xxx.xxx.xxx.xxx>
ระบบตรวจพบข้อขัดแย้งของที่อยู่สำหรับ ip แอดเดรส <xxx.xxx.xxx.xxx>กับระบบที่มีฮาร์ดแวร์ <yy-yy-yy-yy-yy-yy>ของที่อยู่ อินเทอร์เฟซภายในจะถูกปิดการใช้งาน </yy-yy-yy-yy-yy-yy></xxx.xxx.xxx.xxx>

สาเหตุ

ไม่ให้คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นบนเครือข่ายการใช้อยู่ IP เดียวกัน

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ เปลี่ยนอยู่ IP โดยให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:
  1. ใน'แผงควบคุม' คลิกสองครั้งที่เครือข่าย
  2. คลิกโพรโทคอล TCP/IP และจากนั้น คลิกคุณสมบัติ
  3. บนแท็บที่อยู่ IP กำหนดค่าโพรโทคอล ip แอดเดรสอื่นที่ไม่ใช้อยู่บนเครือข่ายการใช้
  4. คลิกตกลง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้เกิดขึ้นบนคอมพิวเตอร์ทั้งสองมีที่อยู่ IP เดียวกัน คอมพิวเตอร์ที่เริ่มต้นที่สองแสดงข้อความล่างหลังจากการเข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์ที่เริ่มต้นแรกแสดงข้อความล่างหลังจากที่คอมพิวเตอร์เครื่องที่สองที่ล็อกอิน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 148863 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kberrmsg kbnetwork kbmt KB148863 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:148863
การปฏิเสธความรับผิดชอบในเนื้อหาของ KB ที่จะไม่มีการปรับปรุงอีกต่อไป
บทความนี้กล่าวถึงผลิตภัณฑ์ที่ Microsoft ไม่มีการสนับสนุนอีกต่อไป เนื้อหาของบทความจึงมีการนำเสนอ "ตามลักษณะที่เป็น" และจะไม่มีการปรับปรุงข้อมูลอีก

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com