ขั้น TCP/IP สายงานการผลิตพื้นฐานสำหรับ Windows NT

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 140859 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

This article discusses the Windows NT Routing Table on a single-homed machine and multihomed Windows NT Router with and without Multi Protocol Router (MPR). This background information will help with troubleshooting related to TCP/IP.

ข้อมูลเพิ่มเติม

The Route Table

Even a single-homed TCP/IP host has to make routing decisions. These routing decisions are controlled by the route table. The route table can be displayed by typing "route print" at the command prompt. The following is an example route table from a single-homed machine. This simple route table is built automatically by Windows NT based on the IP configuration of your host.

Network Address  Netmask     Gateway Address Interface    Metric

0.0.0.0      0.0.0.0     157.57.8.1    157.57.11.169   1
127.0.0.0     255.0.0.0    127.0.0.1    127.0.0.1     1
157.57.8.0    255.255.248.0  157.57.11.169  157.57.11.169   1
157.57.11.169   255.255.255.255 127.0.0.1    127.0.0.1     1
157.57.255.255  255.255.255.255 157.57.11.169  157.57.11.169   1
224.0.0.0     224.0.0.0    157.57.11.169  157.57.11.169   1
255.255.255.255  255.255.255.255 157.57.11.169  157.57.11.169   1
				


The titles of each column in the above table are explained in following text:

Network Address:

Network Address is the destination. The Network address column can contain:

 • Host address
 • Subnet address
 • Network address
 • Default gateway
The search order is also as above, from the most unique route (host address) to most generic (default gateway):

0.0.0.0     is the default route
127.0.0.0    is the loopback address
157.57.8.0   is the local subnet address
157.57.11.169  is the network card address
157.57.255.255 is the subnet broadcast address
224.0.0.0    is the multicast address
255.255.255.255 is the limited broadcast address
				


Netmask:

The Netmask defines what portion of the Network Address must match for that route to be used. When the mask is written in binary a 1 is significant (must match) and a 0 need not match. For example, a 255.255.255.255 mask is used for a host entry. The mask of all 255s (all 1s) means that the destination address of the packet to be routed must exactly match the Network Address for this route to be used. For another example, the Network Address 157.57.8.0 has a netmask of 255.255.248.0. This netmask means the first two octets must match exactly, the first 5 bits of the third octet must match (248=11111000) and the last octet does not matter. Since 8 in the decimal number system is equivalent to 00001000 in binary, a match would have to start with 00001. Thus, any address of 157.57 and the third octet of 8 through 15 (15=00001111) will use this route. This is a netmask for a subnet route and is therefore called the subnet mask.

Gateway Address:

The Gateway Address is where the packet needs to be sent. This can be the local network card or a gateway (router) on the local subnet.

Interface:

The Interface is the address of the network card over which the packet should be sent out. 127.0.0.1 is the software loopback address.

Metric:

The Metric is the number of hops to the destination. Anything on the local LAN is one hop and each router crossed after that is an additional hop. The Metric is used to determine the best route.

Multihomed Router

The following is the default Route table of a multihomed Windows NT host.

Network Address  Netmask      Gateway Address  Interface   Metric

0.0.0.0      0.0.0.0      157.57.24.1    157.57.24.193   1
0.0.0.0      0.0.0.0      199.199.40.1   199.199.40.139  1
127.0.0.0     255.0.0.0     127.0.0.1     127.0.0.1     1
157.57.24.0    255.255.248.0   157.57.24.193   157.57.24.193   1
157.57.24.193   255.255.255.255  127.0.0.1     127.0.0.1     1
199.199.40.0   255.255.255.0   199.199.40.139  199.199.40.139  1
199.199.40.139  255.255.255.255  127.0.0.1     127.0.0.1     1
199.199.40.255  255.255.255.255  199.199.40.139  199.199.40.139  1
224.0.0.0     224.0.0.0     157.57.24.193   157.57.24.193   1
224.0.0.0     224.0.0.0     199.199.40.139  199.199.40.139  1
255.255.255.255  255.255.255.255  199.199.40.139  199.199.40.139  1
				


Check "Enable IP Routing" in the Advanced TCP/IP configuration to enable routing. At this point Windows NT will route between these two subnets.

NOTE - for the Multihomed Router to pass DHCP Discover packets from one subnet to the other you will need to install the "BootP Relay Agent" that comes with MPR. MPR is discussed later.

A note on Default gateways:

In the TCP/IP configuration, you can add a default route for each network card. This will create a 0.0.0.0 route for each. However, only one default route will actually be used. In this case, the 199.199.40.139 is the first card in the TCP/IP bindings and therefore the default route for this card will be used. Since only one default gateway will be used you should only configure one card to have a default gateway. This will reduce confusion and insure the results you intended.

For more information, see the following article in the Microsoft Knowledge base:
หมายเลขบทความ:157025
TITLE : Default Gateway Configuration for Multi-Homed Computers

If the Windows NT router does not have an interface on a given subnet, it will need a route to get there. This can be done by adding Static Routes or by using MPR. MPR is discussed later.

To Add a Static Route

The following is an example route.

Route Add 199.199.41.0 mask 255.255.255.0 199.199.40.1 metric 2

NOTE: The metric option is only supported in Windows NT 3.51 with Service Pack 2 or later installed.

The route in this example means that to get to the 199.199.41.0 subnet with a mask of 255.255.255.0 use gateway 199.199.40.1 and that the subnet is 2 hops away. A static route will also need to be added on the next router telling it how to get back to subnets reachable by the first router. With a network of a few routers or more, static routes can become very complicated.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู article(s) ต่อไปนี้ในฐานความรู้ของ Microsoft:
หมายเลขบทความ:141383
TITLE : "P" Switch for Route Command Added in Windows NT

Multi Protocol Router (MPR)

MPR consists of the following:
 • Routing Information Protocol (RIP) for TCP/IP.
 • BOOTP (Boot Protocol) relay agent for Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP).
 • RIP for IPX.
RIP is used by routers to dynamically exchange routing information. RIP routers broadcast their routing tables every 30 seconds by default. Other RIP routers will listen for these RIP broadcasts and update their own route tables.

MPR is available in Service Pack 2 for Windows NT 3.51.

For additional information, please see the RIPROUTE.WRI file (available with Windows NT 3.51 Service Pack 2) for MPR installation instructions or the following article in the Microsoft Knowledge Base:
หมายเลขบทความ:138793
TITLE : Multi-Protocol Router Installation and Configuration

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 140859 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft BackOffice Small Business Server 4.0
 • Microsoft Windows for Workgroups 3.11
 • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kbhowto kbusage kbmt KB140859 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:140859

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com