การสร้างแฟ้ม System.ini ใหม่ โดยไม่มีโปรแกรมควบคุมสาม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 140441 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการสร้างแฟ้ม System.ini ใหม่ โดยไม่มีโปรแกรมควบคุมของบริษัทอื่น คุณอาจต้องการสร้างแฟ้ม System.ini ใหม่หาก หลังจากการใช้ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นมาตรฐานกับระบุสาเหตุของปัญหา แฟ้ม System.ini ไม่ถูกต้อง ขาดหายไป หรือเสียหาย

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการสร้างแฟ้ม System.ini ใหม่ โดยไม่มีการอ้างอิงไปยังโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์อื่น ๆ ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

หมายเหตุ: คำแนะนำเหล่านี้อนุมานว่า มีการติดตั้ง Windows ในโฟลเดอร์ Windows ที่อยู่บนไดรฟ์ c ถ้าคุณใช้ไดรฟ์อื่นหรือโฟลเดอร์ ปรับเปลี่ยนคำแนะนำต่อไปนี้ตามลำดับ
 1. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อพร้อมรับคำสั่ง เมื่อต้องการทำเช่นนั้น รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ กดปุ่ม f8 เมื่อคุณดู "เริ่มต้น Windows 95 " ข้อความ และจากนั้น เลือกพร้อมรับคำสั่งเฉพาะจากเริ่มต้นระบบเมนู ใน Windows 98 รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ กด และ CTRL คีย์ค้างจนกระทั่งคุณเห็นเมนู Windows 98 Startup และจากนั้น เลือกพร้อมรับคำสั่งเท่านั้น
 2. พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนแปลงไปยังโฟลเดอร์ของ Windows:

  \windows ซีดี
 3. พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้เพื่อเปลี่ยนชื่อแฟ้ม System.ini ปัจจุบัน:

  ren system.ini system.xxx
 4. พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้เพื่อสร้างแฟ้ม System.ini ใหม่:

  การคัดลอก system.cb system.ini
 5. พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้เพื่อแก้ไขแฟ้ม System.ini ใหม่:

  แก้ไข system.ini
 6. เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ที่ด้านบนของแฟ้ม:
    [boot]
    mouse.drv=mouse.drv
    drivers=mmsystem.dll
  						
  เพิ่มบรรทัดต่อไปนี้ในส่วน [386Enh] ของแฟ้ม:
    [386Enh]
    mouse=*vmouse
  						
 7. บันทึกแฟ้ม System.ini และจากนั้น ออกจากตัวแก้ไข เมื่อต้องการบันทึกแฟ้ม กด ALT + F กด X และจากนั้น ให้กด Y
 8. ประเภท:ชนะเมื่อต้องการเริ่ม Windows

  หมายเหตุ: ถ้าเมาส์ของคุณไม่ได้ทำงานเมื่อ Windows เริ่มทำงาน เป็นแนวโน้มว่า จะไม่ถูกสนับสนุน โดย Windows มาตรฐานโปรแกรมควบคุมเมาส์ คุณสามารถติดตั้งโปรแกรมควบคุม Windows 3.1 ที่รวมอยู่ ด้วยเมาส์อีกครั้งเมาส์ฟังก์ชันการทำงานได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรมควบคุม ศึกษาเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับเมาส์
 9. คลิกปุ่มเริ่ม คลิก Run พิมพ์พาธไป Windows การตั้งค่าโปรแกรมในกล่องเปิด และจากนั้น คลิกตกลง

  ตัวอย่างเช่น ถ้าซีดีรอม Windows ในไดรฟ์ D พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้:


  d:\setupหรือ ถ้าคุณใช้ดิสก์ของ Windows ใส่ดิสก์ 1 ในไดรฟ์ A แล้ว พิมพ์บรรทัดต่อไปนี้:

  a:\setup
 10. When the Setup dialog box appears, click Continue, and follow the instructions to set up Windows again. If you see the "Restore Windows files that are changed or corrupted" option, choose it. If you do not see this option, choose to reinstall Windows.


If, after Setup is finished, you find that some of your programs, tools, or peripherals are not working correctly, reinstall the program or device.

Default Entries for the System.ini File

The following entries are the default entries for a new System.ini file:
  [386Enh]
  device=*vshare
  device=*dynapage
  device=*vcd
  device=*vpd
  device=*int13
  keyboard=*vkd
  display=*vdd
  mouse=*vmouse, msmouse.vxd
  woafont=dosapp.fon
  device=*enable

  [keyboard]
  layout=kbdus.kbd
  subtype=
  type=4
  keyboard.dll=
  oemansi.bin=

  [Intl]
  ACP=1252
  OEMCP=437
  SystemLocale=00000409

  [boot]
  system.drv=system.drv
  drivers=mmsystem.dll
  user.exe=user.exe
  gdi.exe=gdi.exe
  sound.drv=mmsound.drv
  dibeng.drv=dibeng.dll
  comm.drv=comm.drv
  shell=Explorer.exe
  keyboard.drv=keyboard.drv
  fonts.fon=vgasys.fon
  fixedfon.fon=vgafix.fon
  oemfonts.fon=vgaoem.fon
  386Grabber=vgafull.3gr
  display.drv=pnpdrvr.drv
  mouse.drv=mouse.drv
  *DisplayFallback=0

  [power.drv]

  [drivers]
  wavemapper=*.drv

  [iccvid.drv]

  [mciseq.drv]

  [mci]
  cdaudio=mcicda.drv
  sequencer=mciseq.drv
  waveaudio=mciwave.drv
  avivideo=mciavi.drv
  videodisc=mcipionr.drv
  vcr=mcivisca.drv

  [NonWindowsApp]

  [vcache]

  [nwnp32]

  [boot.description]
  keyboard.typ=Standard 101/102-Key or Microsoft Natural Keyboard
  aspect=100,96,96
  display.drv=Standard Display Adapter (VGA)
  mouse.drv=Standard mouse
  system.drv=Standard PC

  [MSNP32]

  [display]

  [drivers32]
  vidc.CVID=iccvid.dll
  VIDC.IV31=ir32_32.dll
  VIDC.IV32=ir32_32.dll
  vidc.MSVC=msvidc32.dll
  VIDC.MRLE=msrle32.dll
				

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 140441 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kbenv kbhowto kbmt KB140441 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:140441

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com