Een nieuw System.ini-bestand zonder stuurprogramma's van derden maken

Vertaalde artikelen Vertaalde artikelen
Artikel ID: 140441 - Bekijk de producten waarop dit artikel van toepassing is.
Dit artikel is eerder gepubliceerd onder NL140441
Alles uitklappen | Alles samenvouwen

Op deze pagina

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u een nieuw System.ini-bestand zonder stuurprogramma's van derden maakt. Het maken van een nieuw System.ini-bestand kan noodzakelijk zijn als het bestand ongeldig of beschadigd raakt, of ontbreekt na het gebruik van standaardprocedures voor probleemoplossing om de oorzaak van een probleem te achterhalen.

Meer informatie

Ga als volgt te werk om een nieuw System.ini-bestand te maken zonder verwijzingen naar stuurprogramma's van derden.

OPMERKING: in deze procedure gaan we ervan uit dat Windows is geïnstalleerd in de map Windows op station C. Als u een ander station of een andere map gebruikt, dient u de instructies dienovereenkomstig aan te passen.
 1. Start de computer opnieuw op in de MS-DOS-modus. Hiertoe start u de computer opnieuw op, drukt u op F8 zodra het bericht 'Bezig met starten van Windows 95' verschijnt en kiest u in het opstartmenu Alleen MS-DOS-prompt. In Windows 98 start u de computer opnieuw op en houdt u CTRL ingedrukt totdat het opstartmenu van Windows 98 wordt weergegeven. Kies vervolgens Veilige modus.
 2. Typ de volgende regel om naar de map Windows te gaan:

  cd \windows
 3. Typ de volgende regel om de naam van het huidige System.ini-bestand te wijzigen:

  ren system.ini system.xxx
 4. Typ de volgende regel om een nieuw System.ini-bestand te maken:

  copy system.cb system.ini
 5. Typ de volgende regel om het nieuwe System.ini-bestand te bewerken:

  edit system.ini
 6. Voeg boven in het bestand de volgende regels toe:
    [boot]
    mouse.drv=mouse.drv
    drivers=mmsystem.dll
  Voeg in de sectie [386Enh] van het bestand de volgende regel toe:
    [386Enh]
    mouse=*vmouse
 7. Sla het bestand System.ini op en sluit de editor af. U slaat het bestand op door achtereenvolgens op ALT+B, op A en op J te drukken.
 8. Typ win om Windows te starten.

  OPMERKING: als de muis niet werkt wanneer u Windows start, wordt deze waarschijnlijk niet ondersteund door het standaardstuurprogramma voor de muis van Windows. U kunt het bij de muis geleverde Windows 3.1-stuurprogramma installeren om de functionaliteit van de muis te herstellen. Raadpleeg de documentatie die bij de muis is geleverd voor informatie over het installeren van het stuurprogramma.
 9. Klik op de knop Start, klik op Uitvoeren, typ het pad naar het Windows Setup-programma in het vak Openen en klik op OK.

  Als de cd-rom met Windows bijvoorbeeld in station D is geplaatst, typt u de volgende regel:


  d:\setup Als u Windows-diskettes gebruikt, plaatst u diskette 1 in station A: en typt u de volgende regel:

  a:\setup
 10. Wanneer het Setup-dialoogvenster wordt weergegeven, klikt u op Doorgaan en volgt u de instructies om Windows opnieuw te installeren. Kies de optie om Windows-bestanden te herstellen die zijn gewijzigd of beschadigd. Als deze optie niet wordt weergegeven, kiest u voor het opnieuw installeren van Windows.


Als u na het uitvoeren van Setup merkt dat sommige programma's, hulpprogramma's of randapparaten niet juist functioneren, installeert u het desbetreffende programma of apparaat opnieuw.

Standaardvermeldingen in het bestand System.ini

Een nieuw System.ini-bestand bevat de volgende standaardvermeldingen:
  [386Enh]
  device=*vshare
  device=*dynapage
  device=*vcd
  device=*vpd
  device=*int13
  keyboard=*vkd
  display=*vdd
  mouse=*vmouse, msmouse.vxd
  woafont=dosapp.fon
  device=*enable

  [keyboard]
  layout=kbdus.kbd
  subtype=
  type=4
  keyboard.dll=
  oemansi.bin=

  [Intl]
  ACP=1252
  OEMCP=437
  SystemLocale=00000409

  [boot]
  system.drv=system.drv
  drivers=mmsystem.dll
  user.exe=user.exe
  gdi.exe=gdi.exe
  sound.drv=mmsound.drv
  dibeng.drv=dibeng.dll
  comm.drv=comm.drv
  shell=Explorer.exe
  keyboard.drv=keyboard.drv
  fonts.fon=vgasys.fon
  fixedfon.fon=vgafix.fon
  oemfonts.fon=vgaoem.fon
  386Grabber=vgafull.3gr
  display.drv=pnpdrvr.drv
  mouse.drv=mouse.drv
  *DisplayFallback=0

  [power.drv]

  [drivers]
  wavemapper=*.drv

  [iccvid.drv]

  [mciseq.drv]

  [mci]
  cdaudio=mcicda.drv
  sequencer=mciseq.drv
  waveaudio=mciwave.drv
  avivideo=mciavi.drv
  videodisc=mcipionr.drv
  vcr=mcivisca.drv

  [NonWindowsApp]

  [vcache]

  [nwnp32]

  [boot.description]
  keyboard.typ=Standard 101/102-Key or Microsoft Natural Keyboard
  aspect=100,96,96
  display.drv=Standard Display Adapter (VGA)
  mouse.drv=Standard mouse
  system.drv=Standard PC

  [MSNP32]

  [display]

  [drivers32]
  vidc.CVID=iccvid.dll
  VIDC.IV31=ir32_32.dll
  VIDC.IV32=ir32_32.dll
  vidc.MSVC=msvidc32.dll
  VIDC.MRLE=msrle32.dll

Eigenschappen

Artikel ID: 140441 - Laatste beoordeling: woensdag 15 december 2004 - Wijziging: 1.1
De informatie in dit artikel is van toepassing op:
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
Trefwoorden: 
kbhowto kbenv win98 win95 KB140441

Geef ons feedback

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com