แผ่นดิสก์จะไม่สามารถเข้าถึงได้ ไม่ได้จัดรูปแบบ หรือไม่รับรู้ โดย Windows

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 140060 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

อาการ

เมื่อคุณเข้าถึงแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ คุณอาจได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่ง:
ไม่สามารถเข้าถึง A:\
อุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน
หรือ
ดิสก์ยังไม่ได้รับการฟอร์แมต
ดิสก์ในไดรฟ์ A ยังไม่ได้รับการฟอร์แมต
คุณต้องการจัดรูปแบบนั้นเดี๋ยวนี้
หรือ
ทำให้หยุดชะงัก: สื่อดิสก์ไม่รู้จัก อาจไม่ได้ฟอร์แมต
ดิสก์เดียวกันอาจทำงานอย่างถูกต้อง กับ MS-DOS หรือ Windows 95 หรือหลัง จากที่คุณ re-format ดิสก์ที่ มี Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows NT, Windows 2000, Windows XP หรือ Windows Server 2003

สาเหตุ

ปัญหานี้เกิดขึ้นในดิสก์ที่ไม่ประกอบด้วยไบต์การตัวระบุสื่อใน BIOS พารามิเตอร์บล็อก (BPB) ของบูตเซกเตอร์ ดิสก์แผ่นฟล็อปปี้บาง preformatted ที่เก่ากว่าไม่ประกอบด้วยไบต์การตัวระบุสื่อ ดิสก์เก่ากว่าของผลิตภัณฑ์อาจยังไม่มีไบต์ของตัวระบุสื่อ

ตัวระบุสื่อบ่งชี้ว่า ชนิดของสื่อในไดรฟ์ในขณะนี้ MS-DOS และ Windows 95 คุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าไบต์ของตัวระบุสื่อ ดังนั้น ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้นกับระบบปฏิบัติการรุ่นเก่าเหล่านี้

ไบต์การตัวระบุสื่อจะอยู่ ใน BPB ของเซกเตอร์สำหรับเริ่มระบบที่ออฟเซต 21 (15 h) และไบต์แรกของแต่ละ FAT บนดิสก์

การแก้ไข

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ re-format ฟลอปปีดิสก์กับ Windows 98, Windows Millennium Edition, Windows NT, Windows 2000, Windows XP หรือ Windows Server 2003

การหลีกเลี่ยงปัญหา

คำเตือน: วิธีแก้ปัญหานี้ถูกใช้สำหรับผู้ใช้ขั้นสูงเท่านั้น วิธีแก้ปัญหานี้เกี่ยวข้องกับการใช้ตัวแก้ไขเซกเตอร์ของดิสก์เพื่อปรับเปลี่ยนไบต์ตัวระบุสื่อบนฟลอปปีดิสก์ misuse ของโปรแกรมแก้ไขเซกเตอร์ของดิสก์อาจทำให้ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่บนไดรฟ์หรือวอลุ่มอย่างถาวรไม่สามารถเข้าถึง ดิสก์เซกเตอร์ฟังก์ชันตัวแก้ไขระดับ "ใต้" ระบบไฟล์ เพื่อตรวจสอบโดยทั่วไปสำหรับการรักษาความสอดคล้องของดิสก์ที่ไม่ได้นำไปใช้ ซึ่งให้คุณเข้าถึงโดยตรงกับทุกไบต์บนดิสก์ทางกายภาพคำนึงถึงข้อมูลประจำตัวการเข้าถึง ดังนั้น คุณสามารถทำให้เสียหาย หรืออย่างถาวรแทนที่โครงสร้างข้อมูลบนดิสก์ที่สำคัญ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงในการใช้วิธีการนี้ด้วยตนเอง

เมื่อต้องการแก้ไขปัญหานี้ ใช้ตัวแก้ไขเซกเตอร์ของดิสก์เพื่อที่เปลี่ยนไบต์ตัวแสดงรายละเอียดการสื่อ BPB กับค่าเหมาะสม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้เครื่องมือ DiskProbe ทำบนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows NT 4.0 ใช้ Windows 2000, Windows xp หรือเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ Windows server 2003 DiskProbe (Dskprobe.exe) ที่มีอยู่ Windows สนับสนุนเครื่องมือสำหรับ Windows XP Professional และ Windows XP 64-บิต Edition เครื่อง มือสนับสนุนของ Windows 2000 และเครื่องมือ Windows NT 4.0 ทรัพยากร Kit บริการต่าง ๆ

ตารางต่อไปนี้แสดงรายการตัวอธิบายไบต์บ่อยที่สุดของสื่อ:
  Byte  Capacity  Media Size and Type
  -------------------------------------------------

  F0   2.88 MB  3.5-inch, 2-sided, 36-sector
  F0   1.44 MB  3.5-inch, 2-sided, 18-sector
  F9   720K    3.5-inch, 2-sided, 9-sector
  F9   1.2 MB   5.25-inch, 2-sided, 15-sector
  FD   360K    5.25-inch, 2-sided, 9-sector
  FF   320K    5.25-inch, 2-sided, 8-sector
  FC   180K    5.25-inch, 1-sided, 9-sector
  FE   160K    5.25-inch, 1-sided, 8-sector
  FE   250K    8-inch, 1-sided, single-density
  FD   500K    8-inch, 2-sided, single-density
  FE   1.2 MB   8-inch, 2-sided, double-density
  F8   -----   Hard disk
				
ไบต์การตัวระบุสื่อ BPB อยู่ในเซกเตอร์ 0 ของดิสก์ และมีลักษณะเหมือนกับข้อความนี้:
  addr data:
  0000 EB 3C 90 4D 53 44 4F 53 35 2E 30 00 02 01 01 00
  0010 02 E0 00 40 0B F0 09 00 12 00 02 00 00 00 00 00

            xx <---- This byte above XX is the media descriptor
                 byte and is at offset hexadecimal 21 (15h).
				

ข้อมูลเพิ่มเติม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้คลิกหมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
301423HOW TO: ติดตั้งเครื่องมือการสนับสนุนของ Windows 2000 ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 2000 Server
306794วิธีการติดตั้งเครื่องมือการสนับสนุนจาก Windows XP CD-ROM
206848เครื่องมือต่างๆ ของ Windows NT Service Pack 4.0 ไม่ได้มีให้มาในซีดีรอม

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 140060 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows NT Advanced Server 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.1
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
Keywords: 
kbother kbmt KB140060 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:140060

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com