วิธีการสร้างการบริการที่กำหนดโดยผู้ใช้

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 137890 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
สิ่งสำคัญ:บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขรีจิสทรี ก่อนที่คุณแก้ไขรีจิสทรี ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณเข้าใจวิธีการคืนค่าหากเกิดปัญหา สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ ดูที่ "กู้คืนใน Registry" หรือหัวข้อวิธีใช้ออนไลน์ของ "กู้คืนแบบรีจิสทรีคีย์" ใน'ตัวแก้ไขรีจิสทรี'
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

Kit ทรัพยากรของ Windows NT ให้โปรแกรมอรรถประโยชน์ที่สองที่อนุญาตให้คุณสร้าง Windows NT กำหนดโดยผู้ใช้บริการ สำหรับโปรแกรมประยุกต์ของ Windows NT และโปรแกรมประยุกต์บางโปรแกรม 16 บิต (แต่ไม่ใช่ สำหรับชุดแฟ้ม)

Instrsrv.exe การติดตั้ง และการบริการของระบบการเอาออกจาก Windows NT และ Srvany.exe อนุญาตให้โปรแกรมประยุกต์ Windows NT ใด ๆ ให้ทำงานเป็นบริการแบบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

เมื่อต้องการสร้างเป็นการบริการที่กำหนดโดยผู้ใช้ Windows NT ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้ต่อไปนี้:
 1. ที่พร้อมท์ MS-DOS คำสั่ง (ทำงาน CMD.EXE), ให้พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้:

  เส้นทาง\instsrv.exeบริการของฉันเส้นทาง\srvany.exe

  โดย:เส้นทางมีไดร์ฟและไดเรกทอรีของ Windows NT ทรัพยากร Kit (เช่น C:\RESKIT) และบริการของฉันชื่อของบริการที่คุณกำลังสร้างอยู่

  ตัวอย่าง::
  C:\Program Files\Resource Kit\Instsrv.exe Notepad C:\Program Files\Resource Kit\Srvany.exe
  หมายเหตุ::การตรวจสอบว่า บริการถูกสร้างได้อย่างถูกต้องหรือไม่ ตรวจสอบรีจิสทรีเพื่อตรวจสอบว่า ค่า ImagePath ภายใต้
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ชื่อบริการ
  ถูกตั้งค่าให้ชี้ไปที่ SRVANY.EXE ถ้านี่ไม่ได้ตั้งค่าอย่างถูกต้อง บริการจะหยุดหลังล่างจากนั้นเริ่มการทำงาน และกลับ 7000 มี ID ของเหตุการณ์ "ได้ชื่อบริการไม่สามารถเริ่มการทำงาน

  คำเตือน:การใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณ Microsoft ไม่รับประกันว่า ปัญหาที่เป็นผลจากการใช้ที่ไม่ถูกต้องของ'ตัวแก้ไขรีจิสทรี'สามารถแก้ไข โปรดใช้ Registry Editor โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

  สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการแก้ไขรีจิสทรี ดูหัวข้อวิธีใช้ออนไลน์ของ "เปลี่ยนคีย์และค่า" หรือหัวข้อ "เพิ่มและลบข้อมูลในใน Registry" และ "แก้ไขข้อมูลรีจิสทรี" ออนไลน์'วิธีใช้'ต่าง ๆ ในตัวแก้ไขรีจิสทรี

  หมายเหตุ: คุณควรสำรองรีจิสทรีก่อนที่คุณแก้ไข
 2. เรียกใช้ตัวแก้ไขรีจิสทรี (Regedt32.exe)and ค้นหาคีย์ย่อยต่อไปนี้:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<my service=""></my>
 3. จากเมนู'แก้ไข' คลิกเพิ่มคีย์ พิมพ์ต่อไปนี้ แล้วคลิกตกลง:

  คีย์ชื่อ: พารามิเตอร์
  คลาส:<leave blank=""></leave>
 4. เลือกคีย์พารามิเตอร์
 5. จากเมนู'แก้ไข' คลิกเพิ่มค่า พิมพ์ต่อไปนี้ แล้วคลิกตกลง:

  ค่าชื่อ: แอพลิเคชัน
  ชนิดของข้อมูล: REG_SZ
  String : <path>\<application.ext></application.ext></path>

  ซึ่ง <path> \ <application.ext>คือไดรฟ์และเส้นทางแบบเต็มเพื่อปฏิบัติแอพลิเคชันที่รวมถึงส่วนขยาย (เช่น C:\WinNT\Notepad.exe) </application.ext> </path>
 6. ปิด Registry Editor
โดยค่าเริ่มต้น การบริการที่สร้างขึ้นใหม่ดังกล่าวให้รันโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเริ่มระบบใหม่กำหนดค่า เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้ด้วยตนเอง เรียกใช้แอปเพล็ตการบริการจาก'แผงควบคุม' และทำเปลี่ยนค่าเริ่มต้นด้วยตนเอง การบริการที่ตั้งเป็นแมนวลสามารถเริ่มต้นในหนึ่งในหลายวิธี:
-จากแอปเพล็ตการบริการใน'แผงควบคุม'

-จากพร้อมต์คำสั่งของ MS-DOS พิมพ์ต่อไปนี้:

net start<my service=""> </my>

-ใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ Sc.exe จาก Kit ทรัพยากร พิมพ์ต่อไปนี้จากพรอมต์คำสั่งของ MS-DOS:

<path>เริ่มต้น \Sc.exe<my service=""> </my></path>

ซึ่ง <path>มีไดร์ฟและไดเรกทอรีของทรัพยากร Windows NT Kit (เช่น C:\Reskit) </path>


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการติดตั้ง และการเอาบริการที่กำหนดโดยผู้ใช้ โปรดดูเอกสาร Srvany.wri ที่ให้มาพร้อมกับโปรแกรมอรรถประโยชน์ Windows NT ทรัพยากร Kit (เช่น C:\Reskit\Srvany.wri) เอกสารนี้สามารถพบได้บนซีดี Kit ทรัพยากร Windows NT ในไดเรกทอรี Common\Config เช่นกัน

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 137890 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 11 กันยายน 2554 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Keywords: 
kbhowto kbmt KB137890 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:137890

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com