Vytváření služeb definovaných uživatelem

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 137890 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
DŮLEŽITÉ: Tento článek obsahuje informace o úpravě registru. Před úpravou registru se přesvědčte, zda víte, jak registr obnovit v případě, že nastanou potíže. Informace o tom, jak postupovat, naleznete v nápovědě online Editoru registru v tématech o obnovení registru a obnovení klíče registru.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Souhrn

Sada Windows NT Resource Kit obsahuje dva nástroje, které umožňují vytvářet služby systému Windows NT definované uživatelem pro aplikace systému Windows NT a některé 16bitové aplikace (ne však pro dávkové soubory).

Nástroj Instrsrv.exe instaluje a odebírá systémové služby systému Windows NT a nástroj Srvany.exe umožňuje spustit libovolnou aplikaci systému Windows NT jako službu.

Další informace

Chcete-li vytvořit službu systému Windows NT definovanou uživatelem, postupujte takto:
 1. Na příkazovém řádku systému MS-DOS (spuštěném příkazem CMD.EXE) zadejte následující příkaz:

  cesta\INSTSRV.EXE Služba cesta\SRVANY.EXE,

  kde cesta představuje jednotku a adresář sady Windows NT Resource Kit (například C:\RESKIT) a Služba je název služby, kterou chcete vytvořit.

  Příklad:
  C:\Program Files\Resource Kit\Instsrv.exe Notepad C:\Program Files\Resource Kit\Srvany.exe
  POZNÁMKA: Chcete-li ověřit, zda byla služba správně vytvořena, zkontrolujte, zda hodnota ImagePath v podklíči
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\název služby
  je nastavena tak, aby odkazovala na soubor SRVANY.EXE. Není-li tato hodnota nastavena správně, služba se krátce po spuštění zastaví a vrátí chybovou zprávu ID události 7000: název služby se nepodařilo spustit.

  UPOZORNĚNÍ: Nesprávné použití Editoru registru může způsobit vážné potíže vyžadující přeinstalaci operačního systému. Společnost Microsoft nemůže zaručit, že potíže vzniklé v důsledku nesprávného použití Editoru registru budete moci vyřešit. Editor registru používáte na vlastní nebezpečí.

  Informace o úpravách registru najdete nápovědě online Editoru registru v tématu o změně klíčů a hodnot nebo v tématech o přidávání a odstraňování informací v registru a úpravách dat registru.

  POZNÁMKA: Nezapomeňte registr před jeho úpravou zálohovat.
 2. Spusťte Editor registru (Regedt32.exe) a vyhledejte následující podklíč:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\<Služba>
 3. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Přidat klíč. Zadejte následující údaje a klepněte na tlačítko OK:

  Název klíče: Parameters
  Třída: <ponechte prázdné>
 4. Vyberte klíč Parameters.
 5. V nabídce Úpravy klepněte na příkaz Přidat hodnotu. Zadejte následující údaje a klepněte na tlačítko OK:

  Název hodnoty: Application
  Typ dat: REG_SZ
  Řetězec: <cesta>\<aplikace.přípona>,

  kde <cesta>\<aplikace.přípona> je jednotka a úplná cesta ke spustitelnému souboru aplikace včetně přípony (například C:\WinNT\Notepad.exe)
 6. Ukončete Editor registru.
Nově vytvořená služba je standardně nakonfigurována tak, aby se po restartování systému spouštěla Automaticky. Chcete-li změnit toto nastavení na Ručně, spusťte z Ovládacích panelů aplet Služby a změňte typ spouštění na Ručně. Službu s nastaveným ručním spouštěním je možné spustit několika způsoby:
– pomocí apletu Služby v Ovládacích panelech;

– pomocí příkazového řádku systému MS-DOS zadáním příkazu

NET START <Služba>;

– pomocí nástroje Sc.exe ze sady Resource Kit. Na příkazovém řádku systému MS-DOS zadejte tento příkaz:

<cesta>\Sc.exe start <Služba>,

kde <cesta> je jednotka a adresář sady Windows NT Resource Kit (například C:\Reskit).


Další informace o instalaci a odebírání služeb definovaných uživatelem naleznete v dokumentu Srvany.wri, který je dodáván s nástroji sady Windows NT Resource Kit (například C:\Reskit\Srvany.wri). Tento dokument je k dispozici také na disku CD-ROM sady Windows NT Resource Kit v adresáři Common\Config.

Vlastnosti

ID článku: 137890 - Poslední aktualizace: 2. prosince 2005 - Revize: 2.2
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
 • Microsoft Windows NT Server 3.51
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
Klíčová slova: 
kbhowto KB137890

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com