คำอธิบายของสำเนาสำรองทั้งหมด แบบเพิ่มหน่วย และส่วนที่แตกต่าง

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 136621 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบ เพิ่ม และส่วนที่แตกต่าง เครื่องมือ Backup ใน Windows 95 สนับสนุนการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบ และแบบเพิ่มหน่วย ส่วนที่แตกต่างในการสำรองข้อมูลไม่ได้รับการสนับสนุน

การสำรองข้อมูลใช้การตั้งค่าการสำรองข้อมูลแฟ้มเพื่อช่วยคุณในการจัดการการทำสำรองไดรฟ์ โฟลเดอร์ หรือแฟ้ม การสำรองข้อมูลแบบเพิ่มเติม และส่วนที่แตกต่างขึ้นอยู่กับการสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบเริ่มต้นของไดรฟ์ โฟลเดอร์ หรือแฟ้มที่สงสัย

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้ Windows 3.1 หลายสำรองโปรแกรมใช้บิตการเก็บถาวรเพื่อทำเครื่องหมายแฟ้มที่ถูกสำรองไว้ การสำรองข้อมูลไม่ได้ใช้บิตการเก็บถาวร ด้วยวิธีใด ตัดสินใจถึงว่าหรือไม่ใช่แฟ้มควรทำสำรองในการสำรองข้อมูลแบบเพิ่มหน่วยจะขึ้นอยู่กับชื่อแฟ้ม ปรับเปลี่ยนล่าสุดของวัน และวันที่ของการสำรองเพิ่มข้อมูลล่าสุด ทั้งหมดที่เก็บอยู่ในชุดแฟ้ม

การสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบ (หรือการอ้างอิงการสำรองข้อมูล)

เมื่อคุณตั้งค่าการตั้งค่าชนิดการสำรองข้อมูลเต็ม แฟ้มและโฟลเดอร์บนไดรฟ์ถูกสำรองทุกครั้งที่คุณใช้ชุดของแฟ้มนั้น การตั้งค่าชนิดการสำรองข้อมูล คลิกตัวเลือกในการตั้งค่าเมนู และจากนั้น คลิกแท็บการสำรองข้อมูล

ตัวอย่าง::
 1. ในการสำรองข้อมูล คลิกไดรฟ์ แฟ้ม หรือโฟลเดอร์การสำรอง และจากนั้น คลิกขั้นตอนถัดไป
 2. คลิกปลายทาง (ซึ่งคุณต้องการแฟ้มสำรองเป็น)
 3. บนเมนูการตั้งค่า คลิกตัวเลือก คลิกแท็บการสำรองข้อมูล คลิก "เต็ม: สำเนาสำรองของแฟ้มที่เลือกทั้งหมด, " แล้ว คลิกตกลง
 4. บนเมนู'แฟ้ม' คลิกบันทึกเป็น และชื่อของชุดการสำรองข้อมูล หลังจากที่บันทึกไว้ คลิกเริ่มการสำรองข้อมูล
 5. ใส่ชื่อสำหรับไดรฟ์ที่เลือก แฟ้ม หรือโฟลเดอร์ในการสำรองข้อมูลแบบโต้ตอบการตั้งค่าป้ายชื่อกล่อง และจากนั้น คลิกตกลง
ข้อดี:
 • แฟ้มทั้งหมดจากการเลือกไดรฟ์และโฟลเดอร์จะสำรองเป็นหนึ่งชุดการสำรองข้อมูล
 • ในกรณีคุณต้องการคืนค่าแฟ้ม จะมีการคืนค่ากลับจากชุดการสำรองข้อมูลครั้งเดียวได้อย่างง่ายดาย
ข้อเสีย:
 • การสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบจะยิ่งเวลา consuming ตัวเลือกที่มีการสำรองข้อมูลอื่น ๆ ที่ไม่ใช่
 • การสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบที่ต้องการเพิ่มเติมดิสก์ เทป หรือเนื้อที่ว่างบนไดรฟ์ของเครือข่าย

การสำรองข้อมูลแบบเพิ่มหน่วย

การสำรองข้อมูลแบบเพิ่มเติมให้สำรองข้อมูลของแฟ้มที่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเป็นใหม่หลังจากการสำรองข้อมูลแบบเพิ่มเติมที่ล่าสุด การเริ่มต้นกระบวนการ แฟ้มการตั้งค่า ด้วยตัวเลือกแบบเพิ่มเติมที่เลือกถูกใช้เพื่อทำการสำรองข้อมูล คุณสามารถเลือกชนิดการสำรองข้อมูล โดยการคลิกที่ตัวเลือกในการตั้งค่าเมนู และคลิกแท็บการสำรองข้อมูล

สำหรับการสำรองแบบเพิ่มเติมแรก แฟ้มทั้งหมดในชุดของแฟ้มจะสำรอง (เฉพาะในสำรองข้อมูลเต็มรูปแบบ) ถ้าคุณใช้แฟ้มเดียวกันที่กำหนดเพื่อทำการสำรองข้อมูลแบบเพิ่มเติมในภายหลัง เฉพาะแฟ้มที่มีการเปลี่ยนแปลงถูกสำรองไว้ ถ้าคุณใช้การตั้งค่าสำหรับการสำรองข้อมูลที่สามแฟ้มเดียวกัน เฉพาะแฟ้มที่มีการเปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่การสำรองข้อมูลที่สองจะทำขึ้น และอื่น ๆ บน

ในการสำรองข้อมูล คุณสามารถเลือกและ/หรือโฟลเดอร์ที่จะทำสำรองแฟ้ม ถ้าคุณเลือกโฟลเดอร์ แฟ้มและโฟลเดอร์ภายในโฟลเดอร์นั้นถูกเลือก ในการสำรองข้อมูลเป็นแบบเพิ่มเติม ถ้าคุณเลือกโฟลเดอร์ แฟ้มที่เพิ่มเข้าไปยังโฟลเดอร์ที่มีอยู่ในระหว่างการสำรองข้อมูลต่อไป ถ้าคุณเลือกแฟ้มที่ระบุ แฟ้มที่เพิ่มเข้าไปยังโฟลเดอร์จะไม่รวมอยู่ในระหว่างการสำรองข้อมูลต่อไป

ตัวอย่าง::
Monday - Perform the first incremental backup of selected files and/or
     folders using a file set with the Incremental option enabled.

Tuesday - Perform another backup with the backup file set you created
     Monday. Only files that have changed since Monday's backup are
     backed up.

Wednesday - Perform another backup with the backup file set you created
      Monday. Only files that have changed since Tuesday's
      incremental backup are backed up.
				
เมื่อต้องการแฟ้มเพื่อให้การสำรองข้อมูลถัดไปสำรองทั้งหมดแฟ้ม และไม่ได้เพียงอย่างเดียวแฟ้มที่ใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าการตั้งค่าใหม่ ดำเนินการดังต่อไปนี้:
 1. บนเมนู'แฟ้ม' คลิกการตั้งค่าแฟ้มเปิด คลิกการตั้งค่าแฟ้มที่คุณต้องการใช้ แล้วจากนั้น คลิกเปิด คลิกขั้นตอนถัดไป
 2. คลิกปลายทาง (ซึ่งคุณต้องการแฟ้มสำรองเป็น)
 3. บนเมนูการตั้งค่า คลิกตัวเลือก คลิกแท็บการสำรองข้อมูล คลิก "เต็ม: สำเนาสำรองของแฟ้มที่เลือกทั้งหมด, " แล้ว คลิกตกลง
 4. บนเมนู'แฟ้ม' คลิบันทึกบันทึกชุดการสำรองข้อมูลของคุณ
 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2
 6. On the Settings menu, click Options, click the Backup tab, click "Incremental: backup of selected files that have changed since the last full backup," and then click OK.
Advantages:
 • Backup time is faster than full backups.
 • Incremental backups require less disk, tape, or network drive space.
 • You can keep several versions of the same files on different backup sets.
Disadvantages:
 • In order to restore all the files, you must have all of the incremental backups available.
 • It may take longer to restore a specific file since you must search more than one backup set to find the latest version of a file.

Differential Backup (Not Supported in Backup)

A differential backup provides a backup of files that have changed since a full backup was performed. A differential backup typically saves only the files that are different or new since the last full backup, but this can vary in different backup programs. Together, a full backup and a differential backup include all the files on your computer, changed and unchanged.

ตัวอย่าง::
Monday - Perform a full backup and save the file set.

Tuesday - Perform a differential backup using the same file set. All files
     that have changed since the full backup are backed up in the
     differential backup.

Wednesday - Perform a differential backup using the same file set. All the
      files that have changed since Monday's full backup are backed
      up.
				
Advantages:
 • Differential backups require even less disk, tape, or network drive space than incremental backups.
 • Backup time is faster than full or incremental backups.
Disadvantages:
 • Restoring all your files may take considerably longer since you may have to restore both the last differential and full backup.
 • Restoring an individual file may take longer since you have to locate the file on either the differential or full backup.

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 136621 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 24 กันยายน 2554 - Revision: 6.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 95
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
 • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbmt KB136621 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:136621

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com