วิธีการกำหนดค่า Internet Explorer โดยใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 135982 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

คุณสามารถกำหนดค่าให้ Microsoft Internet Explorer ใช้พร็อกซี่เซิร์ฟเวอร์ในการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ทำหน้าที่เป็นตัวกั้นขวางทางความปลอดภัยระหว่างเครือข่ายภายในของคุณกับอินเทอร์เน็ต โดยกีดกันไม่ให้ผู้อื่นบนอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงข้อมูลที่อยู่บนเครือข่ายภายในของคุณได้ บทความนี้อธิบายถึงวิธีการกำหนดค่าให้ Internet Explorer ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ผ่านการเชื่อมต่อเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) และแสดงรายการพร็อกซีที่ Internet Explorer สนับสนุน

สิ่งสำคัญ: ขั้นตอนที่อธิบายไว้ในบทความนี้อาจจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเกี่ยวกับของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ของคุณซึ่งผู้ดูแลระบบของคุณเป็นผู้สามารถจัดให้ได้เท่านั้น ด้วยเหตุนี้ คุณอาจต้องติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณก่อนที่จะดำเนินการต่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

หากต้องการกำหนดค่า Internet Explorer ให้ใช้พร็อกซีผ่านการเชื่อมต่อ LAN ให้ใช้ขั้นตอนในส่วนที่เหมาะสม

Internet Explorer 6.0

 1. บนเมนูเครื่องมือใน Internet Explorer คลิกInternet Optionsคลิกแท็บการเชื่อมต่อและจากนั้น คลิกการตั้งค่า LAN
 2. ภายใต้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์คลิกเพื่อเลือกกล่องกาเครื่องหมายใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับระบบ LAN ของคุณ
 3. ในกล่องที่อยู่พิมพ์อยู่ IP ของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์
 4. ในกล่องพอร์ตชนิดพอร์ต numberthat จะใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์สำหรับการเชื่อมต่อไคลเอนต์ (โดยค่าเริ่มต้น 8080)
 5. คุณต้องเลือกกล่องกาเครื่องหมายอยู่ forlocal ข้ามพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ถ้าคุณไม่ต้อง computerto เซิร์ฟเวอร์พร็อกซีจะใช้เมื่อคุณเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายท้องถิ่น (ซึ่งอาจประสิทธิภาพการทำงานของ speedup)
 6. คลิกตกลงเพื่อปิดกล่องโต้ตอบLANSettings
 7. คลิกตกลงอีกครั้งเพื่อปิดกล่องโต้ตอบInternet Options

Internet Explorer 5

 1. คลิก เริ่มชี้ไปที่ การตั้งค่าคลิก 'แผงควบคุม'แล้ว คลิกสองครั้ง อินเทอร์เน็ต.
 2. คลิก การเชื่อมต่อ แท็บ คลิก การตั้งค่า LANและจากนั้น คลิกเลือก ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ กล่องกาเครื่องหมาย
 3. ในการ ที่อยู่ กล่อง พิมพ์ข้อมูลที่เหมาะสมของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ และใช้รูปแบบ thefollowing:
  http://<address></address>
 4. คลิก ขั้นสูงและจากนั้น พิมพ์การตั้งค่าพร็อกซีที่เหมาะสมในการ เซิร์ฟเวอร์ พื้นที่ ให้ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้สำหรับการตั้งค่าพร็อกซี:
  http://<address>:<port></port></address>
  ที่<address> is the Web address of the proxy server, and<port> is the port number that is assigned to the proxy server. Forexample, if the proxy server's address is "proxy.example.microsoft.com" and theport number is 80, the setting in the Proxy Server box should appear like this:</port></address>
  http://proxy.example.microsoft.com:80
  สิ่งสำคัญ: หากคุณใช้เครื่องหมายทับขวา (\) แทนเครื่องหมายทับ (/) ในที่อยู่ของ proxyserver การตั้งค่าหายไปจากการ พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ กล่องและ Internet Explorer ไม่พบพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

  ถ้าคุณกำลังใช้อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ของ proxyserver ของคุณ ทำให้แน่ใจว่าไม่ให้พิมพ์เลขศูนย์นำหน้า ตัวอย่างเช่น ใช้ 130.25.0.1instead ของ 130.025.000.001

  ถ้าคุณไม่ทราบหมายเลข orport ที่อยู่เว็บของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายของคุณ นอกจากนี้ ifthere เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ บนเครือข่ายเฉพาะที่คุณต้องการเลี่ยงผ่าน theproxy พิมพ์ชื่อโฮสต์ที่เหมาะสมในการ อย่าใช้พร็อกซีสำหรับที่อยู่เหล่านี้ กล่อง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไม่ต้องการใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์เข้า toobtain ไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ "example.com" ในระบบ LAN ของคุณ พิมพ์example.com ในการ อย่าใช้พร็อกซีสำหรับที่อยู่เหล่านี้ กล่อง

Internet Explorer 4.0, 4.01 สำหรับ Windows 95 และ Windows NT

 1. คลิก เริ่มชี้ไปที่ การตั้งค่าคลิก 'แผงควบคุม'แล้ว คลิกสองครั้ง อินเทอร์เน็ต.
 2. คลิก การเชื่อมต่อ แท็บ และจากนั้น คลิกเลือก การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ กล่องกาเครื่องหมาย
 3. คลิก ขั้นสูงและจากนั้น พิมพ์การตั้งค่าพร็อกซีที่เหมาะสมในการ เซิร์ฟเวอร์ พื้นที่ ให้ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้สำหรับการตั้งค่าพร็อกซี
  http://<address>:<port></port></address>
  ที่<address> is the Web address of the proxy server, and<port> is the port number that is assigned to the proxy server. Forexample, if the proxy server's address is "proxy.example.microsoft.com" and theport number is 80, the setting in the Proxy Server box should look like this: </port></address>
  http://proxy.example.microsoft.com:80
  สิ่งสำคัญ: หากคุณใช้เครื่องหมายทับขวา (\) แทนเครื่องหมายทับ (/) ในที่อยู่ของ proxyserver การตั้งค่าหายไปจากกล่องพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ และ InternetExplorer ไม่พบพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

  ถ้าคุณกำลังใช้ theInternet โพรโทคอล (ip) ของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณทำ nottype เลขศูนย์นำ ตัวอย่างเช่น ใช้ 130.25.0.1 แทนที่จะเป็น 130.025.000.001

  ถ้าคุณไม่ทราบเว็บแอดเดรสหรือพอร์ตจำนวน proxyserver ติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายของคุณ นอกจากนี้ ถ้ามี serverson เว็บใดๆ เครือข่ายเฉพาะที่คุณต้องการข้ามพร็อกซี ชนิด theappropriate โฮสต์ชื่อในการ อย่าใช้พร็อกซีสำหรับที่อยู่เหล่านี้ กล่อง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ toaccess เซิร์ฟเวอร์พร็อกซีเว็บเซิร์ฟเวอร์ "example.com" ในระบบ LAN ของคุณ พิมพ์example.com ในการ อย่าใช้พร็อกซีสำหรับที่อยู่เหล่านี้ กล่อง

Internet Explorer 4.0 สำหรับ Windows 3.1

 1. ใน Internet Explorer คลิก Internet Options ในการ มุมมอง เมนู
 2. คลิก การเชื่อมต่อ แท็บ
 3. คลิก ขั้นสูงและจากนั้น พิมพ์การตั้งค่าพร็อกซีที่เหมาะสมในการ เซิร์ฟเวอร์ พื้นที่ ให้ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้สำหรับการตั้งค่าพร็อกซี
  http://<address>:<port></port></address>
  ที่<address> is the Web address of the proxy server, and<port> is the port number that is assigned to the proxy server. Forexample, if the proxy server's address is "proxy.example.microsoft.com" and theport number is 80, the setting in the Proxy Server box should look like this: </port></address>
  http://proxy.example.microsoft.com:80
  สิ่งสำคัญ: หากคุณใช้เครื่องหมายทับขวา (\) แทนเครื่องหมายทับ (/) ในที่อยู่ของ proxyserver การตั้งค่าหายไปจากการ พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ กล่องและ Internet Explorer ไม่พบพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

  ถ้าคุณกำลังใช้อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ของ proxyserver ของคุณ ทำให้แน่ใจว่าไม่ให้พิมพ์เลขศูนย์นำหน้า ตัวอย่างเช่น ใช้ 130.25.0.1instead ของ 130.025.000.001

  ถ้าคุณไม่ทราบหมายเลข orport ที่อยู่เว็บของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายของคุณ นอกจากนี้ ifthere เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ บนเครือข่ายเฉพาะที่คุณต้องการเลี่ยงผ่าน theproxy พิมพ์ชื่อโฮสต์ที่เหมาะสมลงในกล่องอย่าใช้พร็อกซีสำหรับ TheseAddresses ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ toaccess เซิร์ฟเวอร์พร็อกซีเว็บเซิร์ฟเวอร์ "example.com" ในระบบ LAN ของคุณ พิมพ์example.com ในการ อย่าใช้พร็อกซีสำหรับที่อยู่เหล่านี้ กล่อง

Internet Explorer 3.0

 1. คลิก เริ่มชี้ไปที่ โปรแกรมชี้ไปที่ เบ็ดเตล็ดชี้ไปที่ เครื่องมือทางอินเทอร์เน็ตแล้ว คลิก ได้รับบนอินเทอร์เน็ต เมื่อต้องการเริ่มตัวช่วยสร้างการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 2. คลิก ถัดไปคลิก ด้วยตนเองแล้ว คลิก ถัดไป เมื่อต้องการเริ่มตัวช่วยสร้างการตั้งค่าอินเทอร์เน็ต
 3. คลิก ถัดไปคลิก เชื่อมต่อโดยใช้เครือข่ายท้องถิ่นของฉันคลิก ถัดไปและจากนั้น ทำตามคำแนะนำในส่วนที่เหลือของตัวช่วยสร้างการตั้งค่า theInternet ทำให้แน่ใจว่าคุณคลิกเพื่อเลือกแบบ ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ กล่องกาเครื่องหมายปรากฏและชนิด settingsin พร็อกซีที่เหมาะสมจะ พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ กล่อง ให้ใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้สำหรับการตั้งค่าพร็อกซี
  http://<address>:<port></port></address>
  ที่<address> is the Web address of the proxy server, and<port> is the port number that is assigned to the proxy server. Forexample, if the proxy server's address is "proxy.example.microsoft.com" and theport number is 80, the setting in the Proxy Server box should look like this: </port></address>
  http://proxy.example.microsoft.com:80
  สิ่งสำคัญ: หากคุณใช้เครื่องหมายทับขวา (\) แทนเครื่องหมายทับ (/) ในที่อยู่ของ proxyserver การตั้งค่าหายไปจากการ พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ กล่อง และ Internet Explorer ไม่พบพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

  ถ้าคุณกำลังใช้อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ของ proxyserver ของคุณ ทำให้แน่ใจว่าไม่ให้พิมพ์เลขศูนย์นำหน้า ตัวอย่างเช่น ใช้ 130.25.0.1instead ของ 130.025.000.001

  ถ้าคุณไม่ทราบหมายเลข orport ที่อยู่เว็บของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ ติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายของคุณ นอกจากนี้ ifthere เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ บนเครือข่ายเฉพาะที่คุณต้องการเลี่ยงผ่าน theproxy พิมพ์ชื่อโฮสต์ที่เหมาะสมในการ อย่าใช้พร็อกซีสำหรับที่อยู่เหล่านี้ กล่อง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ toaccess เซิร์ฟเวอร์พร็อกซีเว็บเซิร์ฟเวอร์ "example.com" ในระบบ LAN ของคุณ พิมพ์example.com ในการ อย่าใช้พร็อกซีสำหรับที่อยู่เหล่านี้ กล่อง

Internet Explorer 2.0

 1. ถ้าคุณเรียกใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตอยู่แล้ว ข้าม tostep 2 ถ้าคุณไม่ได้ใช้ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าอินเทอร์เน็ต คลิก เริ่มชี้ไปที่ โปรแกรมชี้ไปที่ เบ็ดเตล็ดชี้ไปที่ เครื่องมือทางอินเทอร์เน็ตแล้ว คลิก ตัวช่วยสร้างการตั้งค่าอินเทอร์เน็ต. ทำตามคำแนะนำในตัวช่วยการตั้งค่าอินเทอร์เน็ต selectingthe การเชื่อมต่อ LAN โดยตรง ตัวเลือกเมื่อคุณได้รับพร้อมท์
 2. คลิก เริ่มชี้ไปที่ การตั้งค่าคลิก 'แผงควบคุม'แล้ว คลิกสองครั้ง อินเทอร์เน็ต.
 3. คลิก ขั้นสูง แท็บ และจากนั้น คลิกเลือก ใช้พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ กล่องกาเครื่องหมาย
 4. ในการ พร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ กล่อง พิมพ์การตั้งค่าพร็อกซีที่เหมาะสม Followingsyntax การใช้
  http://<address>:<port></port></address>
  ที่<address> is the Web address of the proxy server and<port> is the port number assigned to the proxy server. For example, ifthe proxy server's address is "proxy.example.microsoft.com" and the port numberis 80, the setting in the Proxy Server box should look like this: </port></address>
  http://proxy.example.microsoft.com:80
  สิ่งสำคัญ: หากคุณใช้เครื่องหมายทับขวา (\) แทนเครื่องหมายทับ (/) ในที่อยู่ของ proxyserver การตั้งค่าหายไปจากกล่องพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ และ InternetExplorer ไม่พบพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์

  ถ้าคุณไม่ทราบ Webaddress หรือหมายเลขของพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์พอร์ต ติดต่อผู้ดูแลเครือข่ายของคุณ

  ถ้าคุณกำลังใช้อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) ของ proxyserver ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่ให้พิมพ์เลขศูนย์นำหน้า ตัวอย่างเช่น ใช้ 130.25.0.1instead ของ 130.025.000.001
 5. ถ้ามีเว็บเซิร์ฟเวอร์ใด ๆ บนเครือข่ายท้องถิ่นสำหรับ whichyou ที่ต้องการข้ามพร็อกซี พิมพ์ชื่อโฮสต์ที่เหมาะสมในการ ข้ามพร็อกซีบน กล่อง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ toaccess เซิร์ฟเวอร์พร็อกซีเว็บเซิร์ฟเวอร์ "example.com" ในระบบ LAN ของคุณ พิมพ์example.com ในการ ข้ามพร็อกซีบน กล่อง
 6. คลิก ตกลง.
โปรดสังเกตว่า Internet Explorer 2.0 ไม่สนับสนุนพร็อกซีที่แตกต่างกันสำหรับประเภทเว็บที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น คุณไม่สามารถกำหนดค่าพร็อกซีที่แตกต่างกันสำหรับเว็บไซต์ที่เป็น File Transfer Protocol (FTP) และเว็บไซต์ที่เป็น Hypertext Transport Protocol (HTTP) ได้ อย่างไรก็ตาม Internet Explorer 3.0 สนับสนุนพร็อกซีที่แตกต่างกันสำหรับประเภทเว็บที่แตกต่างกัน

พร็อกซีที่ได้รับการสนับสนุนโดย Internet Explorer 3.0

Internet Explorer 3.0 สนับสนุนพร็อกซีเซิร์ฟเวอร์ต่อไปนี้:
 • ซ็อก V4
 • พร็อกซีที่เข้ากันได้กับ CERN
 • รับรองความถูกต้องของพร็อกซี 1.1 HTTP กับ CERN-compliantproxies
 • การทันเนล SSL กับพร็อกซีที่เข้ากันได้กับ CERN
 • มีความเชี่ยวชาญ FTP พร็อกซีสนับสนุน รวมถึง andWinGate TIS Gauntlet

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 135982 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 9 กุมภาพันธ์ 2557 - Revision: 15.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Keywords: 
kbenv kbhowto kbnetwork kbmt KB135982 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:135982

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com