Kaip sukonfig?ruoti "Internet Explorer" naudoti tarpin? server?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 135982 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

Galite sukonfig?ruoti Microsoft Internet Explorer naudoti a tarpinio serverio prisijungti prie interneto. Tarpinis serveris veikia kaip saugumo barjer? tarp j?s? vidinio tinklo ir interneto, kad kiti su Interneto i? galimyb?s susipa?inti su informacija, kuri yra ant j?s? vidinio tinklo. ?iame straipsnyje apra?oma, kaip konfig?ruoti interneto Explorer naudoti tarpin? server? per vietin? tinkl? (LAN) ry?? ir s?ra?ai, "Internet Explorer" palaiko proxy.

Svarbu: ?iame straipsnyje apra?ytas proced?ras gali reikalauti informacija apie j?s? proxy server?, kuris gali b?ti teikiami tik i? j?s? sistemos administratorius. D?l ?ios prie?asties, jums gali tekti susisiekti su j?s? sistema administratorius prie? t?sdami.

Daugiau informacijos

Nor?dami sukonfig?ruoti "Internet Explorer" naudoti tarpin? server? LAN ry??, naudokite proced?r? atitinkamame skirsnyje.

Internet Explorer 6.0

 1. D?l to ?rankiai meniu Internet Explorer, spustel?kite Interneto parinktys, spustel?kite ir Jungtysskirtuk?, ir tada spustel?kite LAN parametrai.
 2. Pagal Tarpinis serveris, spustel?kite pasirinkti,Naudoti tarpin? server? LAN ?ym?s langel?.
 3. ? ? Adresas ?veskite IP adresas tarpinio serverio.
 4. ? ? Uosto ?veskite prievado numer? kad naudojama tarpinio serverio prisijungti (pagal numatytuosius nustatymus 8080).
 5. Galite spustel?dami pa?ym?ti, Apeiti tarpin? server? vietini? adres? ?ym?s langel?, jei nenorite tarpinio serverio kompiuteris turi b?ti naudojami prijungus prie kompiuterio vietiniame tinkle (tai gali pagreitinti iki veiklos).
 6. Spustel?kite gerai u?daryti ? LAN Parametrai dialogo lange.
 7. Spustel?kite gerai v?l nutraukti suInterneto parinktys dialogo lange.

Internet Explorer 5

 1. Spustel?kite Prad?ti, nukreipkite ?ymikl? ? Parametrai, spustel?kite Valdymo skydas, o tada dukart spustel?kite Interneto.
 2. Spustel?kite, Jungtys skirtuk?, spustel?kite LAN parametrai, tada spustel?kite pasirinkti ir Naudoti tarpin? server? ?ym?s langel?.
 3. ? ? Adresas ?veskite tinkam? ?galiotojo serverio informacija, ir naudoti, ?iuo formatu:
  http://<address> </address>
 4. Spustel?kite I?pl?stin?, tada ?veskite tinkam? tarpinio serverio parametrus, Serveriai srityje. Naudokite toki? sintaks? tarpinio serverio parametrus:
  http://<address>:<port> </port></address>
  tais atvejais, kai<address> is the Web address of the proxy server, and <port> is the port number that is assigned to the proxy server. For example, if the proxy server's address is "proxy.example.microsoft.com" and the port number is 80, the setting in the Proxy Server box should appear like this: </port></address>
  http://proxy.example.Microsoft.com:80
  Svarbus: Jei naudojate br?k?nius (\) vietoj pasviruoju br?k?niu (/) pagal ?galiojim? serverio adresas, nustatymus neberodomi, Tarpinis serveris langel? ir "Internet Explorer" tarpinio serverio neranda.

  Jei naudojate interneto protokolo (IP) adres?, j?s? tarpinio serverio serveris, ?sitikinkite, kad tipo nuliai. Pavyzd?iui, naudokite 130.25.0.1 vietoj 130.025.000.001.

  Jei j?s ne?inote ?iniatinklio adres? arba prievado numer? tarpinio serverio, kreipkit?s ? tinklo administratori?. Taip pat, jei ten yra bet interneto serveri? ? vietin? tinkl?, kur? norite apeiti, tarpinis serveris, ?veskite atitinkam? pagrindinio kompiuterio pavadinimai, Nenaudokite tarpinio serverio ?iais adresais langel?. Pavyzd?iui, jei nenorite naudoti tarpin? server? gauti prieig? prie "example.com" ?iniatinklio server? savo LAN, tipoexample.com ? ? Nenaudokite tarpinio serverio ?iais adresais langel?.

Internet Explorer 4.0, 4.01 for Windows 95 ir Windows NT

 1. Spustel?kite Prad?ti, nukreipkite ?ymikl? ? Parametrai, spustel?kite Valdymo skydas, o tada dukart spustel?kite Interneto.
 2. Spustel?kite, Ry?io skirtuk?, o tada spustel?kite pasirinkti ir Prisijungti prie interneto naudojant tarpin? server? ?ym?s langel?.
 3. Spustel?kite I?pl?stin?, tada ?veskite tinkam? tarpinio serverio parametrus, Serveriai srityje. Naudokite toki? sintaks? tarpinio serverio parametrai
  http://<address>:<port> </port></address>
  tais atvejais, kai<address> is the Web address of the proxy server, and <port> is the port number that is assigned to the proxy server. For example, if the proxy server's address is "proxy.example.microsoft.com" and the port number is 80, the setting in the Proxy Server box should look like this: </port></address>
  http://proxy.example.Microsoft.com:80
  Svarbus: Jei naudojate br?k?nius (\) vietoj pasviruoju br?k?niu (/) pagal ?galiojim? serverio adresas, nustatymus neberodomi Proxy serverio ir interneto "Explorer" neranda tarpin? server?.

  Jei naudojate ? Interneto protokolo (IP) adres?, j?s? tarpinio serverio, ?sitikinkite, kad j?s ne tipo nuliais. Pavyzd?iui, naudokite 130.25.0.1 vietoj 130.025.000.001.

  Jei j?s ne?inote tarpinio serverio interneto adres? arba uosto skai?ius serveris, kreipkit?s ? tinklo administratori?. Taip pat, jei yra bet interneto serveri? ? vietin? tinkl?, kur? norite apeiti tarpin? server?, ?veskite ? reikia vard?, kad Nenaudokite tarpinio serverio ?iais adresais langel?. Pavyzd?iui, jei nenorite naudoti tarpin? server? prieiti prie "example.com" ?iniatinklio server? savo LAN, tipoexample.com ? ? Nenaudokite tarpinio serverio ?iais adresais langel?.

Internet Explorer 4.0 for Windows 3.1

 1. "Internet Explorer", spustel?kite Interneto parinktys d?l to Rodyti meniu.
 2. Spustel?kite, Ry?io TAB.
 3. Spustel?kite I?pl?stin?, tada ?veskite tinkam? tarpinio serverio parametrus, Serveriai srityje. Naudokite toki? sintaks? tarpinio serverio parametrai
  http://<address>:<port> </port></address>
  tais atvejais, kai<address> is the Web address of the proxy server, and <port> is the port number that is assigned to the proxy server. For example, if the proxy server's address is "proxy.example.microsoft.com" and the port number is 80, the setting in the Proxy Server box should look like this: </port></address>
  http://proxy.example.Microsoft.com:80
  Svarbus: Jei naudojate br?k?nius (\) vietoj pasviruoju br?k?niu (/) pagal ?galiojim? serverio adresas, nustatymus neberodomi, Tarpinis serveris langel? ir "Internet Explorer" tarpinio serverio neranda.

  Jei naudojate interneto protokolo (IP) adres?, j?s? tarpinio serverio serveris, ?sitikinkite, kad tipo nuliai. Pavyzd?iui, naudokite 130.25.0.1 vietoj 130.025.000.001.

  Jei j?s ne?inote ?iniatinklio adres? arba prievado numer? tarpinio serverio, kreipkit?s ? tinklo administratori?. Taip pat, jei ten yra bet interneto serveri? ? vietin? tinkl?, kur? norite apeiti, tarpinis serveris, ?veskite atitinkam? vard?, nereikia naudoti Proxy d?l ?ios Adresai langel?. Pavyzd?iui, jei nenorite naudoti tarpin? server? prieiti prie "example.com" ?iniatinklio server? savo LAN, tipoexample.com ? ? Nenaudokite tarpinio serverio ?iais adresais langel?.

Internet Explorer 3.0

 1. Spustel?kite Prad?ti, nukreipkite ?ymikl? ? Programos, nukreipkite ?ymikl? ? Priedai, nukreipkite ?ymikl? ? Interneto ?rankiai, tada spustel?kite Gauti internete prad?ti interneto ry?i? vedlys.
 2. Spustel?kite Kitas, spustel?kite Vadovo, tada spustel?kite Kitas Nor?dami paleisti interneto s?rankos vedl?.
 3. Spustel?kite Kitas, spustel?kite Jungtis per mano vietin? tinkl?, spustel?kite Kitas, ir tada vykdykite nurodymus likusioje ? Interneto s?rankos vedlys. B?tinai paspauskite, kad pasirinktum?te, Naudoti tarpin? server? ?ym?s langel? kai atrodo ir ?veskite tinkam? tarpinio serverio parametrus ? ? Tarpinis serveris langel?. Naudokite toki? sintaks? tarpinio serverio parametrai
  http://<address>:<port> </port></address>
  tais atvejais, kai<address> is the Web address of the proxy server, and <port> is the port number that is assigned to the proxy server. For example, if the proxy server's address is "proxy.example.microsoft.com" and the port number is 80, the setting in the Proxy Server box should look like this: </port></address>
  http://proxy.example.Microsoft.com:80
  Svarbus: Jei naudojate br?k?nius (\) vietoj pasviruoju br?k?niu (/) pagal ?galiojim? serverio adresas, nustatymus neberodomi, Tarpinis serveris langel?, ir "Internet Explorer" tarpinio serverio neranda.

  Jei naudojate interneto protokolo (IP) adres?, j?s? tarpinio serverio serveris, ?sitikinkite, kad tipo nuliai. Pavyzd?iui, naudokite 130.25.0.1 vietoj 130.025.000.001.

  Jei j?s ne?inote ?iniatinklio adres? arba prievado numer? tarpinio serverio, kreipkit?s ? tinklo administratori?. Taip pat, jei ten yra bet interneto serveri? ? vietin? tinkl?, kur? norite apeiti, tarpinis serveris, ?veskite atitinkam? pagrindinio kompiuterio pavadinimai, Nenaudokite tarpinio serverio ?iais adresais langel?. Pavyzd?iui, jei nenorite naudoti tarpin? server? prieiti prie "example.com" ?iniatinklio server? savo LAN, tipoexample.com ? ? Nenaudokite tarpinio serverio ?iais adresais langel?.

Internet Explorer 2.0

 1. Jei jau vykd?te interneto s?rankos vedlys, pereikite prie 2 ?ingsnis. Jei jums neveikia interneto s?rankos vedl?, spustel?kite Prad?ti, nukreipkite ?ymikl? ? Programos, nukreipkite ?ymikl? ? Priedai, nukreipkite ?ymikl? ? Interneto ?rankiai, tada spustel?kite Interneto s?rankos vedlys. Nurodymus, interneto s?rankos vedlys, pasirinkdami ? Tiesioginis LAN pajungimas variantas, kai b?site paraginti.
 2. Spustel?kite Prad?ti, nukreipkite ?ymikl? ? Parametrai, spustel?kite Valdymo skydas, o tada dukart spustel?kite Interneto.
 3. Spustel?kite, I?pl?stin? skirtuk?, o tada spustel?kite pasirinkti ir Naudoti tarpin? server? ?ym?s langel?.
 4. ? ? Tarpinis serveris ?veskite atitinkam? tarpinio serverio parametrai. Naudoti ?iuos Sintaks?
  http://<address>:<port> </port></address>
  tais atvejais, kai<address> is the Web address of the proxy server and <port> is the port number assigned to the proxy server. For example, if the proxy server's address is "proxy.example.microsoft.com" and the port number is 80, the setting in the Proxy Server box should look like this: </port></address>
  http://proxy.example.Microsoft.com:80
  Svarbus: Jei naudojate br?k?nius (\) vietoj pasviruoju br?k?niu (/) pagal ?galiojim? serverio adresas, nustatymus neberodomi Proxy serverio ir interneto "Explorer" neranda tarpin? server?.

  Jei j?s ne?inote internete Adresas arba prievado numeris, proxy server?, kreipkit?s ? tinklo administratori?.

  Jei naudojate interneto protokolo (IP) adres?, proxy serveris, ?sitikinkite, kad tipo nuliai. Pavyzd?iui, naudokite 130.25.0.1 vietoj 130.025.000.001.
 5. Jei ? vietin? tinkl?, bet interneto serveri? norite apeiti tarpin? server?, ?veskite atitinkam? pagrindinio kompiuterio pavadinimai, Bypass Proxy d?l langel?. Pavyzd?iui, jei nenorite naudoti tarpin? server? prieiti prie "example.com" ?iniatinklio server? savo LAN, tipoexample.com ? ? Bypass Proxy d?l langel?.
 6. Spustel?kite gerai.
Atkreipkite d?mes?, kad Internet Explorer 2.0 nepalaiko skirting? ?vairi? Web proxy. Pavyzd?iui, negalima konfig?ruoti skirting? tarpinio serverio fail? perdavimo protokolo (FTP) interneto svetaini? ir hiperteksto transporto Protokolas (HTTP) ?iniatinklio svetain?se. Ta?iau nepalaiko Internet Explorer 3.0 skirting? ?vairi? interneto proxy.

Proxy palaikoma Internet Explorer 3.0

Internet Explorer 3.0 palaiko ?iuos tarpinius serverius:
 • Kojin?s V4
 • CERN suderinamoms proxy
 • HTTP 1.1 tarpinio serverio autentifikavim? su CERN suderinamoms proxy
 • SSL tunelinio su CERN suderinamoms proxy
 • Specializuot? FTP proxy parama, ?skaitant TIS pir?tin? ir WinGate

Savyb?s

Straipsnio ID: 135982 - Paskutin? per?i?ra: 2013 m. baland?io 25 d. - Per?i?ra: 2.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Rakta?od?iai: 
kbenv kbhowto kbnetwork kbmt KB135982 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus, bendruomen?s suredaguotus ir ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama daugeliu kalb? suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, klient? patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 135982

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com