Τρόπος ρύθμισης παραμέτρων του Internet Explorer για τη χρήση διακομιστή μεσολάβησης

Μεταφράσεις άρθρων Μεταφράσεις άρθρων
Αναγν. άρθρου: 135982 - Δείτε τα προϊόντα στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο άρθρο.
Ανάπτυξη όλων | Σύμπτυξη όλων

Σε αυτήν τη σελίδα

Περίληψη

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Microsoft Internet Explorer ώστε να χρησιμοποιεί διακομιστή μεσολάβησης για τη σύνδεση στο Internet. Ο διακομιστής μεσολάβησης λειτουργεί ως προστατευτικός μηχανισμός μεταξύ του εσωτερικού σας δικτύου και του Internet, εμποδίζοντας άλλους χρήστες του Internet να αποκτήσουν πρόσβαση σε πληροφορίες του εσωτερικού σας δικτύου. Αυτό το άρθρο περιγράφει τον τρόπο ρύθμισης των παραμέτρων του Internet Explorer ώστε να χρησιμοποιεί διακομιστή μεσολάβησης σε σύνδεση τοπικού δικτύου LAN (Local Area Network) και παραθέτει τους διακομιστές μεσολάβησης που υποστηρίζει ο Internet Explorer.

Σημαντικό: Οι διαδικασίες που περιγράφονται σε αυτό το άρθρο ενδέχεται να απαιτούν πληροφορίες σχετικά με το διακομιστή μεσολάβησης που χρησιμοποιείτε, οι οποίες παρέχονται μόνο από το διαχειριστή του συστήματός σας. Εξαιτίας αυτού, ίσως χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το διαχειριστή του συστήματός σας πριν να συνεχίσετε.

Περισσότερες πληροφορίες

Για να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του Internet Explorer ώστε να χρησιμοποιεί διακομιστή μεσολάβησης σε σύνδεση τοπικού δικτύου (LAN), χρησιμοποιήστε τη διαδικασία της κατάλληλης ενότητας.

Internet Explorer 6.0

 1. Από το μενού Εργαλεία (Tools) του Internet Explorer, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options), έπειτα στην καρτέλα Συνδέσεις (Connections) και κατόπιν στο κουμπί Ρυθμίσεις τοπικού δικτύου (LAN Settings).
 2. Στην περιοχή Διακομιστής μεσολάβησης (Proxy server), κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Χρησιμοποιήστε ένα διακομιστή μεσολάβησης για το LAN (Use a proxy server for your LAN).
 3. Στο πλαίσιο Διεύθυνση (Address), πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP του διακομιστή μεσολάβησης.
 4. Στο πλαίσιο Θύρα (Port), πληκτρολογήστε τον αριθμό θύρας που χρησιμοποιείται από το διακομιστή μεσολάβησης για συνδέσεις υπολογιστή-πελάτη (από προεπιλογή, 8080).
 5. Μπορείτε να κάνετε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Παράκαμψη διακομιστή μεσολάβησης για τοπικές διευθύνσεις (Bypass proxy server for local addresses) στην περίπτωση που δεν θέλετε να χρησιμοποιηθεί ο διακομιστής μεσολάβησης κατά τη σύνδεση με έναν υπολογιστή του τοπικού δικτύου (αυτό ενδέχεται να επιταχύνει τις επιδόσεις).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί OK, για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις τοπικού δικτύου (LAN Settings).
 7. Κάντε κλικ ξανά στο κουμπί OK, για να κλείσετε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Internet (Internet Options).

Internet Explorer 5

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Internet.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Συνδέσεις (Connections), έπειτα στην επιλογή Ρυθμίσεις τοπικού δικτύου (LAN Settings) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση διακομιστή μεσολάβησης (Use Proxy Server).
 3. Στο πλαίσιο Διεύθυνση (Address), πληκτρολογήστε τις κατάλληλες πληροφορίες διακομιστή μεσολάβησης, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη μορφή:
  http://<διεύθυνση>
 4. Κάντε κλικ στο κουμπί Για προχωρημένους (Advanced) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης στην περιοχή Διακομιστές (Servers). Χρησιμοποιήστε την παρακάτω σύνταξη για τις ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης:
  http://<διεύθυνση>:<θύρα>
  όπου <διεύθυνση> είναι η διεύθυνση Web του διακομιστή μεσολάβησης και <θύρα> είναι ο αριθμός θύρας που έχει εκχωρηθεί στο διακομιστή μεσολάβησης. Για παράδειγμα, εάν η διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης είναι "proxy.example.microsoft.com" και ο αριθμός θύρας είναι 80, η ρύθμιση στο πλαίσιο "Διακομιστής μεσολάβησης" (Proxy Server) πρέπει να εμφανίζεται ως εξής:
  http://proxy.example.microsoft.com:80
  Σημαντικό: Εάν χρησιμοποιήσετε ανάστροφη κάθετο (\) αντί για κάθετο (/) στη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης, οι ρυθμίσεις εξαφανίζονται από το πλαίσιο Διακομιστής μεσολάβησης (Proxy Server) και ο Internet Explorer δεν εντοπίζει το διακομιστή μεσολάβησης.

  Εάν χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση IP (Internet Protocol) του διακομιστή μεσολάβησης, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε πληκτρολογήσει μηδενικά μπροστά. Για παράδειγμα, αντί για τη διεύθυνση 130.025.000.001, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση 130.25.0.1.

  Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση Web ή τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας. Επίσης, εάν υπάρχουν διακομιστές Web στο τοπικό σας δίκτυο για τους οποίους θέλετε να παρακάμψετε το διακομιστή μεσολάβησης, πληκτρολογήστε τα κατάλληλα ονόματα κεντρικού υπολογιστή στο πλαίσιο Να μην χρησιμοποιείται διακομιστής μεσολάβησης για αυτές τις διευθύνσεις (Don't Use Proxy For These Addresses). Για παράδειγμα, όταν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το διακομιστή μεσολάβησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή Web "παράδειγμα.com" του τοπικού σας δικτύου, πληκτρολογήστε παράδειγμα.com στο πλαίσιο Να μην χρησιμοποιείται διακομιστής μεσολάβησης για αυτές τις διευθύνσεις (Don't Use Proxy For These Addresses).

Internet Explorer 4.0, 4.01 για Windows 95 και Windows NT

 1. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Internet.
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σύνδεση (Connection) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Πρόσβαση στο Internet χρησιμοποιώντας διακομιστή μεσολάβησης (Access the Internet using a proxy server).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους (Advanced) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης στην περιοχή Διακομιστές (Servers). Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη σύνταξη για τις ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης
  http://<διεύθυνση>:<θύρα>
  όπου <διεύθυνση> είναι η διεύθυνση Web του διακομιστή μεσολάβησης και <θύρα> είναι ο αριθμός θύρας που έχει εκχωρηθεί στο διακομιστή μεσολάβησης. Για παράδειγμα, εάν η διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης είναι "proxy.example.microsoft.com" και ο αριθμός θύρας είναι 80, η ρύθμιση στο πλαίσιο "Διακομιστής μεσολάβησης" (Proxy Server) πρέπει να εμφανίζεται ως εξής:
  http://proxy.example.microsoft.com:80
  Σημαντικό: Εάν χρησιμοποιήσετε ανάστροφη κάθετο (\) αντί για κάθετο (/) στη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης, οι ρυθμίσεις εξαφανίζονται από το πλαίσιο "Διακομιστής μεσολάβησης" (Proxy Server) και ο Internet Explorer δεν εντοπίζει το διακομιστή μεσολάβησης.

  Εάν χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση IP (Internet Protocol) του διακομιστή μεσολάβησης, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε πληκτρολογήσει μηδενικά μπροστά. Για παράδειγμα, αντί για τη διεύθυνση 130.025.000.001, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση 130.25.0.1.

  Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση Web ή τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας. Επίσης, εάν υπάρχουν διακομιστές Web στο τοπικό σας δίκτυο για τους οποίους θέλετε να παρακάμψετε το διακομιστή μεσολάβησης, πληκτρολογήστε τα κατάλληλα ονόματα κεντρικού υπολογιστή στο πλαίσιο Να μην χρησιμοποιείται διακομιστής μεσολάβησης για αυτές τις διευθύνσεις (Don't Use Proxy For These Addresses). Για παράδειγμα, όταν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το διακομιστή μεσολάβησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή Web "παράδειγμα.com" του τοπικού σας δικτύου, πληκτρολογήστε παράδειγμα.com στο πλαίσιο Να μην χρησιμοποιείται διακομιστής μεσολάβησης για αυτές τις διευθύνσεις (Don't Use Proxy For These Addresses).

Internet Explorer 4.0 για Windows 3.1

 1. Στον Internet Explorer, κάντε κλικ στην εντολή Επιλογές Internet (Internet Options) του μενού Προβολή (View).
 2. Κάντε κλικ στην καρτέλα Σύνδεση (Connection).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Για προχωρημένους (Advanced) και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης στην περιοχή Διακομιστές (Servers). Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη σύνταξη για τις ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης
  http://<διεύθυνση>:<θύρα>
  όπου <διεύθυνση> είναι η διεύθυνση Web του διακομιστή μεσολάβησης και <θύρα> είναι ο αριθμός θύρας που έχει εκχωρηθεί στο διακομιστή μεσολάβησης. Για παράδειγμα, εάν η διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης είναι "proxy.example.microsoft.com" και ο αριθμός θύρας είναι 80, η ρύθμιση στο πλαίσιο "Διακομιστής μεσολάβησης" (Proxy Server) πρέπει να εμφανίζεται ως εξής:
  http://proxy.example.microsoft.com:80
  Σημαντικό: Εάν χρησιμοποιήσετε ανάστροφη κάθετο (\) αντί για κάθετο (/) στη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης, οι ρυθμίσεις εξαφανίζονται από το πλαίσιο Διακομιστής μεσολάβησης (Proxy Server) και ο Internet Explorer δεν εντοπίζει το διακομιστή μεσολάβησης.

  Εάν χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση IP (Internet Protocol) του διακομιστή μεσολάβησης, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε πληκτρολογήσει μηδενικά μπροστά. Για παράδειγμα, αντί για τη διεύθυνση 130.025.000.001, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση 130.25.0.1.

  Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση Web ή τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας. Επίσης, όταν υπάρχουν διακομιστές Web στο τοπικό σας δίκτυο για τους οποίους θέλετε να παρακάμψετε το διακομιστή μεσολάβησης, πληκτρολογήστε τα κατάλληλα ονόματα κεντρικού υπολογιστή στο πλαίσιο "Να μην χρησιμοποιείται διακομιστής μεσολάβησης για αυτές τις διευθύνσεις" (Don't Use Proxy For These Addresses). Για παράδειγμα, όταν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το διακομιστή μεσολάβησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή Web "παράδειγμα.com" του τοπικού σας δικτύου, πληκτρολογήστε παράδειγμα.com στο πλαίσιο Να μην χρησιμοποιείται διακομιστής μεσολάβησης για αυτές τις διευθύνσεις (Don't Use Proxy For These Addresses).

Internet Explorer 3.0

 1. Κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), κατόπιν στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), έπειτα στην επιλογή Εργαλεία Internet (Internet Tools) και κατόπιν κάντε κλικ στο στοιχείο Αποκτήστε πρόσβαση στο Internet (Get On The Internet) για να ξεκινήσετε τον "Οδηγό σύνδεσης" (Connection Wizard).
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο (Next), έπειτα στην επιλογή Μη αυτόματα (Manual) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο (Next) για να ξεκινήσετε τον "Οδηγό εγκατάστασης Internet" (Internet Setup Wizard).
 3. Κάντε κλικ στην επιλογή Επόμενο (Next), έπειτα στην επιλογή Σύνδεση μέσω τοπικού δικτύου (Connect Using My Local Area Network), στη συνέχεια στο κουμπί Επόμενο (Next) και, τέλος, ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στις υπόλοιπες σελίδες του "Οδηγού εγκατάστασης Internet" (Internet Setup Wizard). Βεβαιωθείτε ότι κάνατε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση διακομιστή μεσολάβησης (Use Proxy Server), όταν εμφανιστεί, και ότι πληκτρολογήσατε τις κατάλληλες ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης στο πλαίσιο Διακομιστής μεσολάβησης (Proxy Server). Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη σύνταξη για τις ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης
  http://<διεύθυνση>:<θύρα>
  όπου <διεύθυνση> είναι η διεύθυνση Web του διακομιστή μεσολάβησης και <θύρα> είναι ο αριθμός θύρας που έχει εκχωρηθεί στο διακομιστή μεσολάβησης. Για παράδειγμα, εάν η διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης είναι "proxy.example.microsoft.com" και ο αριθμός θύρας είναι 80, η ρύθμιση στο πλαίσιο "Διακομιστής μεσολάβησης" (Proxy Server) πρέπει να εμφανίζεται ως εξής:
  http://proxy.example.microsoft.com:80
  Σημαντικό: Εάν χρησιμοποιήσετε ανάστροφη κάθετο (\) αντί για κάθετο (/) στη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης, οι ρυθμίσεις εξαφανίζονται από το πλαίσιο Διακομιστής μεσολάβησης (Proxy Server) και ο Internet Explorer δεν εντοπίζει το διακομιστή μεσολάβησης.

  Εάν χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση IP (Internet Protocol) του διακομιστή μεσολάβησης, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε πληκτρολογήσει μηδενικά μπροστά. Για παράδειγμα, αντί για τη διεύθυνση 130.025.000.001, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση 130.25.0.1.

  Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση Web ή τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας. Επίσης, εάν υπάρχουν διακομιστές Web στο τοπικό σας δίκτυο για τους οποίους θέλετε να παρακάμψετε το διακομιστή μεσολάβησης, πληκτρολογήστε τα κατάλληλα ονόματα κεντρικού υπολογιστή στο πλαίσιο Να μην χρησιμοποιείται διακομιστής μεσολάβησης για αυτές τις διευθύνσεις (Don't Use Proxy For These Addresses). Για παράδειγμα, όταν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το διακομιστή μεσολάβησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή Web "παράδειγμα.com" του τοπικού σας δικτύου, πληκτρολογήστε παράδειγμα.com στο πλαίσιο Να μην χρησιμοποιείται διακομιστής μεσολάβησης για αυτές τις διευθύνσεις (Don't Use Proxy For These Addresses).

Internet Explorer 2.0

 1. Στην περίπτωση που έχετε ήδη εκτελέσει τον "Οδηγό εγκατάστασης Internet" (Internet Setup Wizard), παραβλέψτε το βήμα 2. Εάν δεν έχετε εκτελέσει τον "Οδηγό εγκατάστασης Internet" (Internet Setup Wizard), κάντε κλικ στο μενού Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Προγράμματα (Programs), έπειτα στην επιλογή Βοηθήματα (Accessories), στη συνέχεια, στην επιλογή Εργαλεία Internet (Internet Tools) και, τέλος, κάντε κλικ στην επιλογή Οδηγός εγκατάστασης Internet (Internet Setup Wizard). Ακολουθήστε τις οδηγίες του "Οδηγού εγκατάστασης Internet" (Internet Setup Wizard), επιλέγοντας το στοιχείο Απευθείας σύνδεση τοπικού δικτύου (Direct LAN Connection) όταν σας ζητηθεί.
 2. Κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη (Start), τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού στην επιλογή Ρυθμίσεις (Settings), κάντε κλικ στην επιλογή Πίνακας Ελέγχου (Control Panel) και κατόπιν κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Internet.
 3. Κάντε κλικ στην καρτέλα Για προχωρημένους (Advanced) και, στη συνέχεια, κάντε κλικ για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου Χρήση διακομιστή μεσολάβησης (Use Proxy Server).
 4. Στο πλαίσιο Διακομιστής μεσολάβησης (Proxy Server), πληκτρολογήστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις διακομιστή μεσολάβησης. Χρησιμοποιήστε την ακόλουθη σύνταξη
  http://<διεύθυνση>:<θύρα>
  όπου <διεύθυνση> είναι η διεύθυνση Web του διακομιστή μεσολάβησης και <θύρα> είναι ο αριθμός θύρας που έχει εκχωρηθεί στο διακομιστή μεσολάβησης. Για παράδειγμα, εάν η διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης είναι "proxy.example.microsoft.com" και ο αριθμός θύρας είναι 80, η ρύθμιση στο πλαίσιο "Διακομιστής μεσολάβησης" (Proxy Server) πρέπει να εμφανίζεται ως εξής:
  http://proxy.example.microsoft.com:80
  Σημαντικό: Εάν χρησιμοποιήσετε ανάστροφη κάθετο (\) αντί για κάθετο (/) στη διεύθυνση του διακομιστή μεσολάβησης, οι ρυθμίσεις εξαφανίζονται από το πλαίσιο "Διακομιστής μεσολάβησης" (Proxy Server) και ο Internet Explorer δεν εντοπίζει το διακομιστή μεσολάβησης.

  Εάν δεν γνωρίζετε τη διεύθυνση Web ή τον αριθμό θύρας του διακομιστή μεσολάβησης, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου σας.

  Εάν χρησιμοποιείτε τη διεύθυνση IP (Internet Protocol) του διακομιστή μεσολάβησης, βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε πληκτρολογήσει μηδενικά μπροστά. Για παράδειγμα, αντί για τη διεύθυνση 130.025.000.001, χρησιμοποιήστε τη διεύθυνση 130.25.0.1.
 5. Εάν υπάρχουν διακομιστές Web στο τοπικό σας δίκτυο για τους οποίους θέλετε να παρακάμψετε το διακομιστή μεσολάβησης, πληκτρολογήστε τα κατάλληλα ονόματα κεντρικού υπολογιστή στο πλαίσιο Παράκαμψη διακομιστή μεσολάβησης (Bypass Proxy On). Για παράδειγμα, όταν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το διακομιστή μεσολάβησης για να αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή Web "παράδειγμα.com" του τοπικού σας δικτύου, πληκτρολογήστε παράδειγμα.com στο πλαίσιο Παράκαμψη διακομιστή μεσολάβησης (Bypass Proxy On).
 6. Κάντε κλικ στο κουμπί ΟΚ.
Σημειώστε ότι ο Internet Explorer 2.0 δεν υποστηρίζει διαφορετικούς διακομιστές μεσολάβησης για διαφορετικούς τύπους Web. Για παράδειγμα, δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους ενός διαφορετικού διακομιστή μεσολάβησης για τοποθεσίες FTP (File Transfer Protocol) στο Web και για τοποθεσίες HTTP (Hypertext Transport Protocol) στο Web. Ωστόσο, ο Internet Explorer 3.0 υποστηρίζει διαφορετικούς διακομιστές μεσολάβησης για διαφορετικούς τύπους Web.

Διακομιστές μεσολάβησης που υποστηρίζονται από τον Internet Explorer 3.0

Ο Internet Explorer 3.0 υποστηρίζει τους ακόλουθους τύπους διακομιστών μεσολάβησης:
 • Socks V4
 • Διακομιστές μεσολάβησης που είναι συμβατοί με CERN
 • Έλεγχος ταυτότητας διακομιστή μεσολάβησης HTTP 1.1 με διακομιστές μεσολάβησης που είναι συμβατοί με το CERN
 • Διοχέτευση SSL με διακομιστές μεσολάβησης που είναι συμβατοί με το CERN
 • Εξειδικευμένη υποστήριξη διακομιστή μεσολάβησης FTP, συμπεριλαμβανομένων των TIS Gauntlet και WinGate
Σημείωση Αυτό είναι ένα άρθρο «ΤΑΧΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ» που δημιουργήθηκε απευθείας από τον οργανισμό υποστήριξης της Microsoft. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το άρθρο, παρέχονται ως απόκριση σε θέματα που προκύπτουν. Ως αποτέλεσμα της ταχύτητας διάθεσής του, το υλικό ενδέχεται να έχει τυπογραφικά λάθη και να αναθεωρηθεί ανά πάσα στιγμή χωρίς ειδοποίηση. Ανατρέξτε στους Όρους χρήσης για άλλα ζητήματα.

Ιδιότητες

Αναγν. άρθρου: 135982 - Τελευταία αναθεώρηση: Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014 - Αναθεώρηση: 1.0
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο ισχύουν για:
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Λέξεις-κλειδιά: 
kbenv kbhowto kbnetwork KB135982

Αποστολή σχολίων

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com