Konfigurace aplikace Internet Explorer pro použití proxy serveru

Překlady článku Překlady článku
ID článku: 135982 - Produkty, které se vztahují k tomuto článku.
Rozbalit všechny záložky | Minimalizovat všechny záložky

Na této stránce

Souhrn

Aplikaci Internet Explorer lze nakonfigurovat tak, aby pro připojení k Internetu používala proxy server. Proxy server funguje jako bezpečnostní bariéra mezi interní sítí a Internetem, která brání ostatním uživatelům v Internetu získat přístup k informacím umístěným v interní síti. Tento článek popisuje, jak nakonfigurovat aplikaci Internet Explorer, aby pro připojení k místní síti používala proxy server, a uvádí seznam proxy serverů, které aplikace Internet Explorer podporuje.

Důležité: Postupy popsané v tomto článku mohou vyžadovat informace o proxy serveru, které může poskytnout pouze správce systému. Proto bude možná třeba kontaktovat správce systému, než budete moci pokračovat.

Další informace

Chcete-li nakonfigurovat aplikaci Internet Explorer tak, aby pro připojení k místní síti používala proxy server, postupujte dle pokynů v příslušné části.

Internet Explorer 6.0

 1. V nabídce Nástroje aplikace Internet Explorer klepněte na příkaz Možnosti Internetu, na kartu Připojení a poté na tlačítko Nastavení místní sítě.
 2. Ve skupinovém rámečku Server proxy zaškrtněte políčko Použít pro síť LAN server proxy.
 3. Do pole Adresa zadejte adresu IP proxy serveru.
 4. Do pole Port zadejte číslo portu, který proxy server používá pro klientská připojení (standardně 8080).
 5. Pokud nechcete používat proxy server, když se připojujete k počítači v místní síti, zaškrtněte políčko Nepoužívat server proxy pro adresy vnitřní sítě (tím můžete zvýšit výkon).
 6. Klepnutím na tlačítko OK zavřete dialogové okno Nastavení místní sítě.
 7. Klepnutím na další tlačítko OK zavřete dialogové okno Možnosti Internetu.

Internet Explorer 5

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na příkaz Ovládací panely a poklepejte na panel Internet.
 2. Klepněte na kartu Připojení, na tlačítko Nastavení místní sítě a pak klepnutím zaškrtněte políčko Použít server proxy.
 3. Do pole Adresa zadejte příslušné informace o proxy serveru v následujícím formátu:
  http://<adresa>
 4. Klepněte na tlačítko Upřesnit a poté ve skupinové rámečku Servery zadejte příslušná nastavení proxy serveru. Použijte následující syntaxi:
  http://<adresa>:<port>
  , kde <adresa> je webová adresa proxy serveru a <port> je číslo portu přiřazeného proxy serveru. Pokud je adresa proxy serveru například proxy.example.microsoft.com a číslo portu 80, mělo by nastavení v poli Server proxy vypadat následovně:
  http://proxy.example.microsoft.com:80
  Důležité: Pokud v adrese proxy serveru použijete zpětné lomítko (\) místo dopředného lomítka (/), zmizí nastavení z pole Server proxy a aplikace Internet Explorer nenalezne příslušný proxy server.

  Pokud používáte adresu IP proxy serveru, nezadávejte úvodní nuly. Například místo zápisu 130.025.000.001 použijte zápis 130.25.0.1.

  Pokud neznáte webovou adresu nebo číslo portu proxy serveru, obraťte se na správce sítě. Pokud se v místní síti nachází webové servery, pro které nechcete používat proxy server, zadejte příslušné názvy hostitelů do pole Nepoužívat server proxy pro tyto adresy. Pokud například nechcete používat proxy server pro přístup k webovému serveru „example.com“ v místní síti, zadejte do pole Nepoužívat server proxy pro tyto adresy adresu example.com.

Internet Explorer 4.0, 4.01 pro systém Windows 95 a Windows NT

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na příkaz Ovládací panely a poklepejte na panel Internet.
 2. Klepněte na kartu Připojení a zaškrtněte políčko Přístup k Internetu prostřednictvím serveru proxy.
 3. Klepněte na tlačítko Upřesnit a poté ve skupinové rámečku Servery zadejte příslušná nastavení proxy serveru. Použijte následující syntaxi:
  http://<adresa>:<port>
  kde <adresa> je webová adresa proxy serveru a <port> je číslo portu přiřazeného proxy serveru. Pokud je adresa proxy serveru například proxy.example.microsoft.com a číslo portu 80, mělo by nastavení v poli Server proxy vypadat následovně:
  http://proxy.example.microsoft.com:80
  Důležité: Pokud v adrese proxy serveru použijete zpětné lomítko (\) místo dopředného lomítka (/), zmizí nastavení z pole Server proxy a aplikace Internet Explorer nenalezne příslušný proxy server.

  Pokud používáte adresu IP proxy serveru, nezadávejte úvodní nuly. Například místo zápisu 130.025.000.001 použijte zápis 130.25.0.1.

  Pokud neznáte webovou adresu nebo číslo portu proxy serveru, obraťte se na správce sítě. Pokud se v místní síti nachází webové servery, pro které nechcete používat proxy server, zadejte příslušné názvy hostitelů do pole Nepoužívat server proxy pro tyto adresy. Pokud například nechcete používat proxy server pro přístup k webovému serveru „example.com“ v místní síti, zadejte do pole Nepoužívat server proxy pro tyto adresy adresu example.com.

Internet Explorer 4.0 pro systém Windows 3.1

 1. V aplikaci Internet Explorer klepněte v nabídce Zobrazit na příkaz Možnosti sítě Internet.
 2. Klepněte na kartu Připojení.
 3. Klepněte na tlačítko Upřesnit a poté ve skupinové rámečku Servery zadejte příslušná nastavení proxy serveru. Použijte následující syntaxi:
  http://<adresa>:<port>
  kde <adresa> je webová adresa proxy serveru a <port> je číslo portu přiřazeného proxy serveru. Pokud je adresa proxy serveru například proxy.example.microsoft.com a číslo portu 80, mělo by nastavení v poli Server proxy vypadat následovně:
  http://proxy.example.microsoft.com:80
  Důležité: Pokud v adrese proxy serveru použijete zpětné lomítko (\) místo dopředného lomítka (/), zmizí nastavení z pole Server proxy a aplikace Internet Explorer nenalezne příslušný proxy server.

  Pokud používáte adresu IP proxy serveru, nezadávejte úvodní nuly. Například místo zápisu 130.025.000.001 použijte zápis 130.25.0.1.

  Pokud neznáte webovou adresu nebo číslo portu proxy serveru, obraťte se na správce sítě. Pokud se v místní síti nachází webové servery, pro které nechcete používat proxy server, zadejte příslušné názvy hostitelů do pole Nepoužívat server proxy pro tyto adresy. Pokud například nechcete používat proxy server pro přístup k webovému serveru „example.com“ v místní síti, zadejte do pole Nepoužívat server proxy pro tyto adresy adresu example.com.

Internet Explorer 3.0

 1. Klepněte na tlačítko Start, postupně přejděte na příkazy Programy, Příslušenství a Nástroje Internetu a klepnutím na příkaz Připojit se k Internetu spusťte Průvodce připojením k Internetu.
 2. Klepněte na tlačítko Další, na položku Ručně a poté klepnutím na tlačítko Další spusťte Průvodce nastavením Internetu.
 3. Klepněte na tlačítko Další, na položku Připojit pomocí místní sítě a na tlačítko Další a dále postupujte dle pokynů na dalších stránkách Průvodce nastavením Internetu. Na příslušné stránce zaškrtněte políčko Použít server proxy a zadejte příslušná nastavení proxy serveru do pole Server proxy. Použijte následující syntaxi:
  http://<adresa>:<port>
  kde <adresa> je webová adresa proxy serveru a <port> je číslo portu přiřazeného proxy serveru. Pokud je adresa proxy serveru například proxy.example.microsoft.com a číslo portu 80, mělo by nastavení v poli Server proxy vypadat následovně:
  http://proxy.example.microsoft.com:80
  Důležité: Pokud v adrese proxy serveru použijete zpětné lomítko (\) místo dopředného lomítka (/), zmizí nastavení z pole Server proxy a aplikace Internet Explorer nenalezne příslušný proxy server.

  Pokud používáte adresu IP proxy serveru, nezadávejte úvodní nuly. Například místo zápisu 130.025.000.001 použijte zápis 130.25.0.1.

  Pokud neznáte webovou adresu nebo číslo portu proxy serveru, obraťte se na správce sítě. Pokud se v místní síti nachází webové servery, pro které nechcete používat proxy server, zadejte příslušné názvy hostitelů do pole Nepoužívat server proxy pro tyto adresy. Pokud například nechcete používat proxy server pro přístup k webovému serveru „example.com“ v místní síti, zadejte do pole Nepoužívat server proxy pro tyto adresy adresu example.com.

Internet Explorer 2.0

 1. Pokud jste již spustili Průvodce nastavením Internetu, přejděte ke kroku 2. V opačném případě klepněte na tlačítko Start, postupně přejděte na příkazy Programy, Příslušenství a Nástroje Internetu a poté klepněte na položku Průvodce nastavením Internetu. Postupujte podle pokynů Průvodce nastavením Internetu a příslušné výzvě zvolte možnost Přímé připojení k místní síti.
 2. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz Nastavení, klepněte na příkaz Ovládací panely a poklepejte na panel Internet.
 3. Klepněte na kartu Upřesnit a pak klepnutím zaškrtněte políčko Použít server proxy.
 4. V poli Server proxy zadejte příslušná nastavení proxy serveru. Použijte následující syntaxi:
  http://<adresa>:<port>
  kde <adresa> je webová adresa proxy serveru a <port> je číslo portu přiřazeného proxy serveru. Pokud je adresa proxy serveru například proxy.example.microsoft.com a číslo portu 80, mělo by nastavení v poli Server proxy vypadat následovně:
  http://proxy.example.microsoft.com:80
  Důležité: Pokud v adrese proxy serveru použijete zpětné lomítko (\) místo dopředného lomítka (/), zmizí nastavení z pole Server proxy a aplikace Internet Explorer nenalezne příslušný proxy server.

  Pokud neznáte webovou adresu nebo číslo portu proxy serveru, obraťte se na správce sítě.

  Pokud používáte adresu IP proxy serveru, nezadávejte úvodní nuly. Například místo zápisu 130.025.000.001 použijte zápis 130.25.0.1.
 5. Pokud se v místní síti nachází webové servery, pro které nechcete používat proxy server, zadejte příslušné názvy hostitelů do pole Nepoužívat proxy server pro. Pokud například nechcete používat proxy server pro přístup k webovému serveru „example.com“ v místní síti, zadejte do pole Nepoužívat server proxy pro adresu example.com.
 6. Klepněte na tlačítko OK.
Poznámka: Aplikace Internet Explorer 2.0 nepodporuje různé proxy servery pro různé typy webových serverů. Nelze například nakonfigurovat jiný proxy server pro webové servery používající protokol FTP a jiný pro webové servery používající protokol HTTP. Aplikace Internet Explorer 3.0 však podporuje různé proxy servery pro různé typy webových serverů.

Proxy servery podporované aplikací Internet Explorer 3.0

Aplikace Internet Explorer 3.0 podporuje následující proxy servery:
 • Socks V4,
 • proxy servery kompatibilní se standardem CERN,
 • proxy servery kompatibilní se standardem CERN používající ověřování protokolem HTTP 1.1,
 • proxy servery kompatibilní se standardem CERN používající technologii SSL Tunneling,
 • specializované proxy servery FTP (včetně serverů TIS Gauntlet a WinGate).
Poznámka: Toto je článek určený k rychlému zveřejnění, který vydala přímo služba podpory společnosti Microsoft. Uvedené informace jsou poskytovány jako odpověď na vzniklé problémy. Vzhledem k požadavku na rychlé zveřejnění je možné, že zpráva obsahuje typografické chyby, a může být kdykoli bez ohlášení revidována. Další pokyny naleznete v dokumentu Podmínky užití.

Vlastnosti

ID článku: 135982 - Poslední aktualizace: 8. ledna 2014 - Revize: 1.0
Informace v tomto článku jsou určeny pro produkt:
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
Klíčová slova: 
kbenv kbhowto kbnetwork KB135982

Dejte nám zpětnou vazbu

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com