วิธีการใช้ CACLS.EXE ในแฟ้มชุดงาน

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 135268 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้

หมายเหตุ::บทความนี้ใช้กับ Windows รุ่นภาษาอังกฤษเท่านั้น

โปรแกรมอรรถประโยชน์บรรทัดคำสั่ง CACLS.EXE ไม่มีสวิตช์ /Y ที่คำตอบโดยอัตโนมัติ ด้วย Y สำหรับใช่เพื่อการ ARE YOU ใจ หรือไม่ การพร้อมท์ y/N อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้คำสั่ง echo เพื่อส่งอักขระ Y เป็นการป้อนข้อมูลลงใน ARE YOU ใจหรือไม่ พร้อมท์ y/N เมื่อคุณเรียกใช้ Cacls.exe ในแฟ้มแบตช์

การตอบโดยทางโปรแกรม ด้วยใช่เพื่อการ ARE YOU ใจหรือไม่ พร้อมท์ Y/N ในระหว่างการดำเนินการแฟ้มชุดงาน ใช้บรรทัดคำสั่งต่อไปนี้ในแฟ้มของคุณชุด:
echo y| caclsFileName :/gชื่อผู้ใช้:สิทธิ์
หมายเหตุ:: ไม่ต้องพิมพ์ช่องว่างระหว่าง "y" และสัญลักษณ์ไปป์ (|), มิฉะนั้น Cacls.exe ล้มเหลวในการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์

ในแฟ้มชุดที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ซึ่งอาจสร้างข้อผิดพลาดต่อไปนี้ก่อนที่จะดำเนินการต่อไปยังบรรทัดถัดไป:
การดำเนินการที่พยายามที่จะเขียนลงไปป์ที่ไม่มีอยู่
คำสั่ง echo ไม่ expel ของผลลัพธ์ก่อนที่ระบบมีโอกาสที่สร้างไปป์การ cacls มีวิธีที่แตกต่างกันในการแก้ไขนี้

เป็นแทน คุณสามารถสร้างแฟ้ม dummy มีเพียงคำ "y" ในดังกล่าว และใช้ไวยากรณ์:
Cacls "F:\Directory "/g"ผู้ใช้โดเมน": R< yes.txt="">
หรือคุณสามารถใช้โปรแกรมอรรถประโยชน์ของ xcacls ซึ่งทำให้เกิดการเรียกใช้การ /y:
/g /e "F:\Directory" "ผู้ใช้โดเมน" ของ xcacls: R /y
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไวยากรณ์และการใช้ยูทิลิตี Xcacls.exe อ้างอิงไปยังแฟ้ม Xcacls.doc ที่รวมอยู่ในข้อความใน Windows NT Server 4.0 ทรัพยากร Kit Supplement สาม
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 135268 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 6 มกราคม 2554 - Revision: 4.0
ใช้กับ
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
  • Microsoft Windows NT Server 3.51
  • Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition
  • Microsoft Windows NT Workstation 3.5
  • Microsoft Windows NT Workstation 3.51
  • Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition
Keywords: 
kbmt KB135268 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:135268

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com