วิธีการเพิ่มหน่วยความจำปกติสำหรับโปรแกรม-DOS ตามโปรแกรม

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 134399 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

เนื้อหาบนหน้านี้

สรุป

บทความนี้อธิบายวิธีการเพิ่มจำนวนของ memoryavailable ทั่วไปสำหรับโปรแกรม-DOS ตามโปรแกรมใน Windows Topicsare ต่อไปนี้อธิบายไว้:
 • กำหนดเงื่อนไขปัจจุบันของหน่วยความจำ
 • ทำให้หน่วยความจำมากกว่าปกติพร้อมใช้งาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรแกรมโปรแกรม-DOS ตามที่จำเป็นต้องมีจำนวนของหน่วยความจำปกติ torun แม้แต่เมื่อคุณเรียกใช้ใน Windows ถ้าคุณพยายามที่จะเรียกใช้โปรแกรม anMS-DOS ตามที่จำเป็นต้องใช้หน่วยความจำปกติมากขึ้นกว่า iscurrently พร้อมใช้งานบนคอมพิวเตอร์ของคุณ โปรแกรมอาจไม่ทำงาน correctlyor เลย และข้อความแสดงข้อผิดข้อผิดพลาดที่ระบุว่า ไม่มี insufficientmemory ให้เรียกใช้โปรแกรมอาจแสดงอยู่ เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น คุณ mustreconfigure คอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อให้มีหน่วยความจำที่มากกว่าปกติจะพร้อมใช้งาน

กำหนดเงื่อนไขปัจจุบันของหน่วยความจำ

เมื่อต้องการกำหนดจำนวนหน่วยความจำปกติจะอยู่ในแบบฟอร์ม-DOS โปรแกรม ชนิด คำสั่งต่อไปนี้ที่พร้อมท์คำสั่ง กด ENTER และดูมูลค่าบนบรรทัด ProgramSize ปฏิบัติมากที่สุด:
/c หน่วยความจำ
ถ้าค่าในบรรทัดขนาดโปรแกรมปฏิบัติใหญ่ที่สุดคือ มีขนาดเล็กกว่า thanthe จำนวนหน่วยความจำปกติจำเป็นต้องใช้โปรแกรมโปรแกรม-DOS ตามคุณกำลังพยายามเรียกใช้ โปรแกรมอาจไม่ทำงานอย่างถูกต้อง หรือจนถึง youreconfigure คอมพิวเตอร์ของคุณ เมื่อต้องการกำหนดจำนวนหน่วยความจำปกติ aparticular โปรแกรม-DOS ตามโปรแกรมต้อง โปรดดู documentationincluded กับโปรแกรม หรือติดต่อผู้ผลิตโปรแกรม

การทำให้หน่วยความจำมากกว่าปกติพร้อมใช้งาน

โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์และโปรแกรมที่เก็บในหน่วยความจำที่โหลดจากแฟ้ม Config.sysand Autoexec.bat สามารถลดจำนวนของ memoryavailable ทั่วไปสำหรับโปรแกรม-DOS ตามโปรแกรม การเพิ่มจำนวนของ conventionalmemory ที่พร้อมใช้งานสำหรับโปรแกรม-DOS ตามโปรแกรมโดยปกติ involvesremoving โปรแกรมควบคุมที่ไม่จำเป็นและโปรแกรมจาก Config.sys orAutoexec.bat แฟ้ม การแทนโปรแกรมควบคุมโหมดจริงในโหมดป้องกันรุ่น filewith Config.sys หรือโหลดโปรแกรมควบคุมและโปรแกรมเป็น uppermemory แทนที่เป็นหน่วยความจำปกติ

เอาโปรแกรมควบคุมที่ไม่จำเป็นและโปรแกรม:

เมื่อต้องการตรวจสอบว่า โปรแกรมควบคุมเฉพาะหรือโปรแกรมที่เก็บในหน่วยความจำใน theConfig.sys หรือ Autoexec.bat แฟ้มจำเป็นสำหรับคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อ functionproperly ดูเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับโปรแกรมหรือ devicethat ติดตั้งโปรแกรมควบคุม หรือ โปรแกรมที่เก็บในหน่วยความจำ หรือโปรแกรมที่ผู้ติดต่อ หรือผู้ผลิตอุปกรณ์

ถ้าคุณไม่แน่ใจว่าโปรแกรม หรืออุปกรณ์ที่ติดตั้งโปรแกรมที่เก็บในหน่วยความจำเฉพาะ driveror คุณสามารถพยายามตรวจสอบว่า โปรแกรมควบคุม orprogram จำเป็น โดยใช้บรรทัดสอดคล้องกันในแฟ้ม Config.sys หรือ Autoexec.bat ที่ปิดใช้งานชั่วคราว ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณ devicesinstalled บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และโปรแกรมคุณเรียกใช้ใน computerall ของคุณ ดูเหมือนจะ ทำงานได้อย่างถูกต้องหลังจาก คุณปิดใช้งานเส้น ormemory เก็บโปรแกรมควบคุมอาจไม่จำเป็น

หมายเหตุ: ก่อนที่จะแก้ไขแฟ้ม Config.sys หรือ Autoexec.bat คุณควรทำสำเนาสำรองของแฟ้มนั้น ห้ามลบใด ๆ โปรแกรมควบคุมฮาร์ดดิสก์ โปรแกรมควบคุมการแบ่งพาร์ติชันดิสก์ หรือโปรแกรมควบคุมการบีบอัดดิสก์ในขณะที่คุณกำลังพยายามที่จะตรวจสอบว่า โปรแกรมควบคุมและโปรแกรมในแฟ้ม Config.sys หรือ Autoexec.bat จำเป็น สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ driversthat ที่ระบุควรถูกลบออก โปรดดูบทที่ 35 ของ Microsoft Windows95 Resource Kit

แทนที่โปรแกรมควบคุมโหมดจริง ด้วยโหมดป้องกันรุ่น:

Windows มีโปรแกรมควบคุมโหมดป้องกันสำหรับอุปกรณ์จำนวนมาก นอกจากนี้ ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์จำนวนมากให้โปรแกรมควบคุมโหมดป้องกันสำหรับ theirdevices พยายามที่จะติดตั้งโปรแกรมควบคุมโหมดป้องกัน Windows สำหรับ adevice ที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:
 1. ใน'แผงควบคุม'คลิกสองครั้งที่เพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่
 2. คลิกถัดไปตรวจสอบว่า ได้เลือกใช่(แนะนำ) คลิกถัดไปแล้ว คลิ กถัดไปอีกครั้ง
ถ้าตัวช่วยสร้างเพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่ตรวจไม่พบอุปกรณ์ และติดตั้งโปรแกรมควบคุมโหมด aprotected ได้ คุณสามารถพยายามติดตั้งโปรแกรมควบคุมโหมด Windowsprotected สำหรับอุปกรณ์ด้วยตนเอง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ทำตาม thesesteps:
 1. ใน'แผงควบคุม'คลิกสองครั้งที่เพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่
 2. คลิกถัดไปคลิกไม่ใช่และจากนั้น คลิกถัดไป
 3. คลิกชนิดของอุปกรณ์ที่คุณกำลังพยายามที่จะติดตั้งโปรแกรมควบคุมโหมดป้องกันในกล่องชนิดฮาร์ดแวร์และจากนั้น คลิกถัดไป
 4. คลิกผู้ผลิตอุปกรณ์ในกล่องผู้ผลิต ถ้าอุปกรณ์ระบุปรากฏขึ้นในรูปแบบกล่อง คลิกอุปกรณ์ และจากนั้น คลิกตกลงเพื่อติดตั้งโปรแกรมควบคุมโหมดป้องกัน หากผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวไม่ปรากฏในกล่องผู้ผลิตหรืออุปกรณ์ระบุไม่ปรากฏในแบบจำลองกล่อง Windows ไม่มีโปรแกรมควบคุมโหมดป้องกันสำหรับอุปกรณ์
การตรวจสอบว่า ผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ได้รับการป้องกัน modedriver เป็นอุปกรณ์ ติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์นั้น

โหลดโปรแกรมควบคุมและโปรแกรมไว้ในหน่วยความจำสูงสุด:

เพื่อพยายามโหลดหนึ่ง หรือหลายโปรแกรมควบคุม หรือโปรแกรมประจำหน่วยความจำจากแฟ้ม Config.sys หรือ Autoexec.bat ลงในหน่วยความจำสูงสุด โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแฟ้ม theConfig.sys ประกอบด้วยรายการที่คล้ายกับรายการต่อไปนี้ (ในใบสั่ง thefollowing):
  device=c:\windows\himem.sys
  device=c:\windows\emm386.exe noems
  dos=high,umb
  devicehigh=c:\windows\command\drvspace.sys /move
				

แล้ว ให้ลองโหลดโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์ในแฟ้ม Config.sys โดยใช้คำสั่ง theDEVICEHIGH แทนที่เป็นคำสั่งอุปกรณ์ นอกจากนี้ โปรแกรมเก็บในหน่วยความจำ tryloading ใน Autoexec.bat แฟ้มโดยใช้คำสั่ง theLOADHIGH

หมายเหตุ: ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณถูกกำหนดค่าเพื่อให้หน่วยความจำขยาย availableand ที่คุณกำลังโหลดแฟ้ม Mscdex.exe จากแฟ้ม Autoexec.bat, youcan พยายามที่จะโหลดข้อมูลในแฟ้ม Mscdex.exe ลงในหน่วยความจำขยาย usingthe /E สลับไปบนบรรทัดคำสั่ง Mscdex.exe

ข้อมูลอ้างอิง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนของ conventionalmemory ที่พร้อมใช้งานสำหรับโปรแกรม-DOS ตามโปรแกรมใน Windows, pleasesee บทความในฐานความรู้ของ Microsoft ต่อไปนี้:
บทความ-ID: 37242
เรื่อง: บทช่วยสอนแบบทั่วไปเกี่ยวกับบนแบบฟอร์มต่าง ๆ ของหน่วยความจำ

บทความ-ID: 77083
ชื่อเรื่อง: การใช้หน่วยความจำบนบล็อกที่ปรับให้เหมาะสม

บทความ-ID: 87165
ชื่อเรื่อง: สวิตช์บรรทัดคำสั่งสำหรับ MSCDEXEXE

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 134399 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 3 กันยายน 2556 - Revision: 3.0
ใช้กับ
 • Microsoft Windows 95
Keywords: 
kbenv kbhowto kbmt KB134399 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:134399

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com